Pagina documente » Drept » Concedierea, forma juridica de incetare a contractului individual de munca.doc

Cuprins

lucrare-licenta-concedierea-forma-juridica-de-incetare-a-contractului-individual-de-munca.doc
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-concedierea-forma-juridica-de-incetare-a-contractului-individual-de-munca.doc


Extras din document

CUPRINS
CONSIDERATII GENERALE......
5
CAPITOLUL I
CONSIDERATII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA..........

7
Sectiunea 1. Contractul individual de munca - notiune si reglementare.......
1.1.Reglementarea contractului individual de munca...........
1.2. Definitia contractului individual de munca..
1.3. Elementele contractului individual de munca..............
1.4. Trasaturile contractului individual de munca
7
7
8
10
11
Sectiunea 2. Aspecte generale privind incetarea contractului individual
de munca....
2.1. Notiunea de incetare a contractului individual de munca
2.2. Principiile care stau la baza incetarii contractului individual de munca.......
2.3. Dezvoltarea reglementarii privind incetarea contractului individual de munca.....

13
13
14
16
Sectiunea 3. Cazuri de incetare a contractului individual de munca............
3.1.Clasificarea cazurilor de incetare a contractului individual de munca..
3.2. incetarea de drept a contractului individual de munca....
3.3. incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor.......
3.4. Demisia.............
3.5. Concedierea........
19
19
20
21
21
22
CAPITOLUL II
CONCEDIEREA DIN MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI........

24
Sectiunea 1. Dificultatile economice, transformarile tehnologice si
reorganizarea activitatii - premise indispensabile ale concedierii. ............
1.1.Sediul materiei.....
1.2.Stabilirea intelesului si sferei notiunii de dificultati economice,
transformari tehnologice si reorganizarea activitatii. ...........
1.3. Conditii necesare pentru dispunerea concedierii in temeiul art. 65
alin.1 din codul Muncii. .

24
24
24
27
Sectiunea 2. Obligatiile unitatii in cazul dispunerii concedierii conform art. 65, alin. 1din Codul muncii.............
2.1.Ordinea incetarii contractului individual de munca ca urmare a dificultatilor economice, transformarilor tehnologice si reorganizarii activitatii ....
2.2. Criterii minimale prevazute de lege la incetarea contractului individual de munca.......
2.3. Principii care guverneaza incetarea contractului individual de munca in temeiul art.65 alin.1 din Codul muncii............

29
29
30
32
Sectiunea 3. Concedierea colectiva - modalitate juridica de disponibilizare a personalului..............
3.1.Notiunea de concediere colectiva..............
3.2.Cadul normativ aplicabil concedierii colective.............

33
33
35
Sectiunea 4. Masuri de protectie ale salariatilor carora le inceteaza
raporturile de munca......
4.1.Obligatii si interdictii ale unitatii in legatura cu incetarea contractului
individual de munca ca urmare a concedierii........
4.2.Dreptul la indemnizatie de somaj al persoanelor disponibilizate prin concediere...
4.3.Masuri de protectie sociala a persoanelor disponibilizate prin concedieri colective.......

36
36
38
38
CAPITOLUL III
CONCEDIEREA DIN MOTIVE CARE TIN DE PERSOANA SALARIATULUI.......

43
Sectiunea 1. Situatii in care poate fi dispusa concedierea reglementata de
Codul muncii
1.1.Concedierea disciplinara.........
1.2.Concedierea in cazul arestarii preventive a salariatului mai mult de 60 de zile....
1.3.Concedierea pentru inaptitudine fizica si/sau psihica a salariatului....
1.4.Concedierea pentru necorespundere profesionala .......

43
43
49
52
53
Sectiunea 2. Obligatia angajatorului de a propune salariatului alte locuri
de munca.....

57
CAPITOLUL IV
PROCEDURA SI FORMA CONCEDIERII.....

59
Sectiunea 1. Procedura concedierii individuale.....
1.1.Organele competente.............
1.2.Avizul organului sindical........
1.3.Termenele..........
1.4.Decizia de concediere............
1.5. Cercetarea prealabila.............
1.6. Preavizul..........
1.7.Efectele concedierii............
59
59
59
60
61
63
65
67
Sectiunea 2. Anularea decizie de concediere. Reintegrarea in functie..........
2.1.Notiunea de anulare a deciziei de concediere
2.2.Raspunderea angajatorului pentru concedierea nelegala..
2.3. Acordarea despagubirilor.......
70
70
71
73
CONCLUZII..............
79
BIBLIOGRAFIE.........
83

Alte date

?Consideratii generale

?

CONSIDERATII GENERALE

Procesul muncii dezvaluie o bogatie de aspecte economice, sociale, morale si juridice, de o importanta fundamentala pentru intelegerea dezvoltarii societatii omenesti.

Parte integranta a stiintei dreptului, dreptul muncii constituie ansamblul relatiilor sociale de munca care au la baza incheierea contractului de munca.

În contextul trecerii Romaniei de la economia centralizata la economia de piata, legislatia muncii a inregistrat transformari de esenta intr-o dinamica cu totul deosebita. Adoptarea unor noi acte normative ce au privit in general dreptul afacerilor, dreptul comercial, dreptul concurentei, dreptul civil etc. au avut si reflexe asupra dreptului muncii.

Noul Cod al muncii a fost elaborat cu luarea in considerare a dispozitiilor constitutionale din cadrul art.38,39 si 40 care reglementeaza munca si protectia sociala si va asigura pentru o perspectiva indelungata un cadru principal valabil.

În lucrarea de fata vom analiza institutia concedierii, asa cum a fost reglementata pana in prezent, cat si in viziunea noului Cod al muncii care aduce schimbari semnificative cu privire la concediere.

Spre deosebire de vechiul Cod al muncii care enumera exhaustiv cazurile de incetare a contractului individual de munca, Legea nr.53/2003 reglementeaza aceasta institutie in raport cu exigentele economiei de piata, consacrand o sectiune speciala concedierii, respectiv incetarii contractului individual de munca din initiativa angajatorului.

Noul Cod nu mai pastreaza notiunea de „desfacere a contractului individual de munca din initiativa angajatorului”, ci foloseste simplu notiunea de „ concediere” care reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului si poate fi dispusa pentru motive care tin de persoana salariatului sau pentru motive care nu tin de persoana acestuia.

Reglementarile legale actuale enunta expres principiul potrivit caruia contractul de munca poate inceta numai in cazurile si conditiile prevazute de lege. În sensul asigurarii unei protectii depline a salariatilor, enumerarea cazurilor si a motivelor care indreptatesc pe angajator sa dispuna concedierea este limitativa.

Aceste dispozitii exprima garantarea dreptului la munca recunoscut prin Constitutie, inlaturand arbitrariul atunci cand este dispusa concedierea.

Expresia cea mai elocventa a stabilitatii in munca o constituie reglementarea prin lege a conditiilor in care poate avea loc incetarea raporturilor juridice de munca. Totodata, incetarea contractului individual de munca este dominata de principiul legalitatii sntrucat cazurile in care poate interveni, motivele, conditiile, procedura, efectele si controlul incetarii contractului individual de munca, precum si raspunderea partilor sunt reglementate prin lege.

CAPITOLUL I

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNC?

Sectiunea 1 – Contractul individual de munca – notiune si

reglementare

1.1. Reglementarea contractului individual de munca

Contractul individual de munca reprezinta izvorul raporturilor juridice de munca.

Initial, contractul individual de munca a fost reglementat de art. 1470, pct. 1 Cod civil, ca fiind o forma de locatiune a lucrarilor, adica “aceea prin care persoanele se obliga a pune lucrarile lor in serviciul altora”. Codul civil reglementa deci contractul individual de munca alaturi de contractul de transport si cel de antrepriza, ca locatiune a lucrarilor.

Pentru prima data a fost reglementat autonom prin Legea contractelor de munca din 1929. Astfel, conform art. 37 din aceasta lege, contractul individual de munca este reglementat ca fiind “acea conventiune prin care una din parti denumita salariat se obliga sa presteze munca sau serviciile sale pentru un timp determinat sau pentru o lucrare determinata, unei alte parti denumite patron, care la randul sau se obliga sa remunereze pe cel dintai”. Noua reglementare incadreaza contractul individual de munca atat in sfera locatiunii de servicii (salariatul punand la dispozitia patronului munca sa pentru care este remunerat) cat si in sfera locatiunii de lucrari in care lucratorul se invoieste sa faca o lucrare determinata, plata urmand a se face in raport cu lucrarea efectuata.

La 8 iunie 1950 a fost adoptat primul Cod al muncii (Legea nr. 3/1950) care reprezenta o lege al carei continut constituia un drept general al muncii, contractul individual de munca facand obiectul principal de reglementare. Potrivit acestui cod, pe fondul diminuarii treptate a semnificatiei dreptului public, functionarul public era abordat ca un salariat, statutul sau fiind exclusiv un statut de drept al muncii.

S-a promovat astfel teza unicitatii izvorului raportului juridic de munca, potrivit careia contractul individual de munca reprezinta unicul temei al raporturilor juridice de munca, actul de numire sau de alegere reprezentand doar conditii special necesare la incheierea anumitor raporturi juridice de munca.

Contractul individual de munca va face obiect principal de reglementare si pentru Codul muncii din 1972, cu modificarile ulterioare, in vigoare pana in anul 2003, cand are loc adoptarea unui nou Cod al muncii (Legea nr. 51/24 ianuarie 2003).

Aceasta noua reglementare a relatiilor de munca se impune pe fondul evolutiei rapide a economiei de piata, a alinierii la standardele internationale de munca si a necesitatii reconsiderarii anumitor aspecte privind raporturile juridice dintre angajati in sensul asigurarii unei protectii multilaterale a angajatilor.

1.2. Definitia contractului individual de munca

Legislatia muncii din tara noastra reglementeaza in prezent doua categorii de contracte: contractul colectiv si contractul individual de munca.

Contractul individual de munca s-a desprins clar de contractele civile prin Legea contractelor de munca din 1929, ceea ce a constituit in timp si premisa pentru constituirea unei ramuri distincte de drept – dreptul muncii.

Spre deosebire de contractul colectiv, incheiat intre patroni si salariati, reprezentati, de regula, de sindicate, contractul individual se incheie intre o singura persoana fizica si cel care o incadreaza in munca (societate comerciala, regie autonoma, alta persoana juridica sau persoana fizica).