Pagina documente » Drept » Conditiile de valabilitate ale actului juridic civil

Cuprins

lucrare-licenta-conditiile-de-valabilitate-ale-actului-juridic-civil
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-conditiile-de-valabilitate-ale-actului-juridic-civil


Extras din document

Cuprins:
Introducere..........4
Capitolul I:Teoria generala a actului juridic civil 5
1.1Conceptul de act juridic civil si sensurile sintagmei de act
juridic civil............ 5
1.2.Terminologie........ 6
1.3.Clasificarea actelor juridice civile...... 6
Capitolul II: Conditiile de validitate ale actului juridic civil............ 13
2.1. Definitie.............. 13
2.2.Terminologie..... 13
2.3.Clasificarea conditiilor de validitate ale actului juridic civil..... 14
2.4. Conditii de fond ale actului juridic civil:.............. 16
2.4.1.Capacitatea de a incheia acte juridice civile...... 16
2.4.1.1.Notiune.............. 16
2.4.1.2. Sediul materiei.............. 17
2.4.1.3.Principiul capacitatii de a incheia acte juridice civile....... 17
2.4.1.4.Exceptia incapacitatii de a incheia acte juridice civile........ 18
2.4.2.Consimtamintul valabil al partilor ce se obliga. 20
2.4.2.1.Corelatia dintre consimtamint si vointa juridica... 20
2.4.2.2.Formarea si principiile vointei juridice in dreptul civil........... 20
2.4.2.3.Definitia consimtamintului..... 24
2.4.2.4.Conditiile de valabilitate ale consimtamintului.... 25
2.4.2.5.Viciile de consimtamint:
2.4.2.5.1.Privire generala......... 27
2.4.2.5.2.Eroarea...... 28
2.4.2.5.3.Dolul.......... 32
2.4.2.5.4.Violenta..... 35
2.4.2.5.5.Leziunea.... 38
2.4.2.5.6.Comparatie intre viciile de consimtamint.......... 40
2.4.3.Obiectul actului juridic civil
2.4.3.1.Notiune.......41
2.4.3.2.Controversa privind obiectul actului juridic civil...41
2.4.3.3.Conditiile de valabilitate ale obiectului actului juridic civil.. 42
2.4.4.Cauza (scopul) actului juridic civil
2.4.4.1 Evolutia notiunii de cauza........ 48
2.4.4.2. Notiune si reglementare........... 49
2.4.4.3.Elementele cauzei actului juridic civil.... 49
2.4.4.4.Conditiile de valabilitate ale cauzei........ 50
2.4.4.5.Rolul si proba cauzei. 52
2.5.Conditii de forma ale actului juridic civil
2.5.1.Notiunea de forma a actului juridic civil............ 52
2.5.2.Principiul consensualismului 53
2.5.3.Exceptii de la principiul consensualismului........54
2.5.3.1.Foma ad validitaem....55
2.5.3.2.Forma ad probationem..............57
2.5.3.3.Forma ceruta pentru opozabilitatea fata de terti......59
Capitolul III: Studiu de caz: Conditiile de validitate ale contractului de vinzare-cumparare..... 60
3.1.Notiune si reglementare.............. 60
3.2.Conditiile de validitate ale contractului de vinzare-cumparare incheiat in temeiul Legii nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au in administrare....... 63
Concluzii . 74
Anexe.. 76
Bibliografie...... 85

Alte date

?

Introducere

„Binefacerea cea mai mare pentru oameni este sa dea si sa traiasca sub legi civile bune, ele imblanzesc puterea si o ajuta sa se faca respectata ca si cum ar fi insesi justitia. Ele au o influenta asupra fiecarui individ, sunt implicate in principalele acte ale vietii, il insotesc peste tot; sunt uneori unica morala a unui popor si sunt intotdeauna parte componenta a libertatii sale.”

Jean-Etienne Marie Portalis

În zilele noastre, viata oricarui om reclama, aproape la orice pas cunoasterea dreptului, inteles ca indreptar al convetuirii sociale. Prin urmare a cunoaste dreptul nu este un lux, ci o necesitate sociala din ce in ce mai resimtita. Pentru aceasta se cere in primul rand cunoasterea legilor, adica a regulilor de drept stabilite de puterea legiuitoare.

Am elaborat tema „Conditille de validitate ale actului juridic civil” constienti fiind de dificultatea acesteia. Am considerat necesara studierea acestei teme, intr-o actualitate in care abundenta legilor si schimbarea lor rapida nu au ragazul de a fi retinute in comportamentul cotidian al individului, simtim tot mai mult nevoia certitunii si a sigurantei marilor institutii ale dreptului civil.

În cuprinsul lucrarii am sfolosit ca material bibliografic de referinta in materie, atat Codul civil roman in vigoare, cit si Proiectul de Cod civil, intentionand o raportare la legislatia care va domina in curand acest domeniu.

Esentiale pentru structura actului juridic, conditiile de valabilitate ale acestuia, prin urmare caracterele din care este alcatuit, impun o studiere laborioasa a acestui domeniu. Sustinem aceasta afirmatie deoarece aceste elemente sunt indispensabile pentru ca actul juridic sa fie valabil si sa produca efecte juridice.

În cuprinsul lucrarii am considerat necesara dezbaterea in parte a fiecarei conditii de validitate a actului juridic civil; in special am acordat o atentie deosebita formei actului juridic civil, prin raportare la Proiectul de Cod civil.

Pentru punerea in practica a dezbaterilor din prima parte a lucrarii am solutionat prin studierea conditiilor de validitate ale „Contractului civil de vanzare-cumparare, incheiat in temeiul Legii privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au in administrare, nr. 562/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Analiza acestui act bilateral a necesitat o dezbatere initiala a itinerariului pe care l-a parcurs obiectul studiului de caz „unele locuinta de serviciu”; iar pe parcursul analizei concrete consider ca am supus dezbaterii toate elementele indispensabile pentru ca actul juridic sa produca efecte in sfera Ministerului Apararii.

Prin analiza acestui act juridic consider ca am contribuit la rezolvarea si imbunatatirea problemelor pe care acesta le ridica.

Capitolul I

Teoria generala a actului juridic civil

Conturarea raporturilor juridice civile are loc in cele mai multe cazuri prin actul juridic. Sub acest aspect, actul juridic se diferentiaza net de alte conduite (actiuni) umane. Cel ce savarseste un act juridic civil este legat prin vointa sa exteriorizata fata de ceilalti ale caror situatii juridice se afla intr-o dependenta in raport cu aceasta atitudine manifesta.

Daca motivatia externa a recunoasterii valabilitatii actului juridic civil se afla in lege, o motivatie interna se afla fara indoiala si in ideea de incredere: cei din jur trebuie sa se poata baza ca, ceea ce s-a declarat cu prilejul incheierii unui act juridic civil, se va respecta (exceptie: de pilda, testamentul este valabil chiar daca nimeni in afara de testator nu stie de existenta sa). Trebuie sa retinem ca recunoasterea validitatii actului juridic civil trebuie cautata in primul rand in principiul autonomiei de vointa care, simplu spus, stabileste ca orice persoana poate decide liber daca incheie un anumit act juridic, cu cine il incheie si ce continut va avea un asemenea act.

1.1Conceptul de act juridic civil si sensurile sintagmei de act juridic civil

Un complex de imprejurari relevante juridic si cel putin o vointa exteriorizata de care legea leaga anumite consecinte juridice alcatuiesc actul juridic. Vointa exteriorizata reprezinta „samburele” actului juridic civil, cea care pune in miscare crearea actului juridic, deci cand lipseste aceasta vointa nu avem de-a face cu un act juridic.

Codul civil il defineste prin speciile actului juridic civil (contracte speciale): contractul de donatie, de vanzare-cumparare, schimb, locatiune, societate, mandat, comodat, imprumut, depozit, renta-viagera si tranzactie. De exemplu contractul de vanzare-cumparare este definit astfel: „Vinderea este o conventie prin care doua parti se obliga intre sine, una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru si aceasta a plati celei dintai pretul lui”. [1 Art.1294 Cod civil]

Doctrina defineste actul juridic civil in termeni esentiali pentru toate categoriile de acte juridice civile.

Astfel, intr-o definitie unanim acceptata actul juridic civil este: „manifestarea de vointa savarsita cu intentia de a produce efecte juridice, adica de a naste, modifica si stinge un raport juridic civil concret” [2 Gabriel,Boroi,Liviu,Stanciulescu, Drept civil.Curs selectiv.Teste grila, Editia a II-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2003.]

Din aceasta definitie putem conchide ca elementele caracteristice actului juridic civil sunt urmatoarele:

-prezenta unei manifestari de vointa, care poate sa provina de la una sau mai multe persoane fizice sau juridice;

-manifestarea de vointa este exprimata cu intentia de a produce efecte juridice civile;

-efectele juridice urmarite pot consta in a da nastere, a modifica sau a stinge un raport juridic civil concret ( prin acest element, actul juridic civil se delimiteaza de actele juridice din alte ramuri de drept);

1.2.Terminologie

Termenul de „act” sau de „act juridic civil” are urmatoarele acceptiuni:

-prima acceptiune este aceea de manifestare de vointa in scopul de a produce efecte juridice, adica de operatiune juridica incheiata (negotium juris, negotium) [3 Vasile,Val,Popa, Drept civil.Partea generala.Persoanele, Editura All Beck, Bucuresti, 2005, p.63.], de exemplu, vanzare-cumparare, imprumut, schimb, donatie;

-a doua acceptiune frecvent intalnita in doctrina si practica este aceea de inscris constatator al manifestarii de vointa, a operatiunii juridice incheiate (instrumentum probationis, instrumentum [4 Vasile,Val,Popa, Drept..., op.cit., p.63.])sau de suport material al manifestarii de vointa a subiectului de drept;

Folosirea termenului de inscris, in cea de-a doua acceptiune, a termenului de act juridic civil se apreciaza ca fiind in sprijinul acuratetei exprimarii juridice.

Uneori legiuitorul foloseste in aceeasi norma juridica ambele acceptiuni ale termenului de act juridic civil. De exemplu, in art.1191 Cod civil: „Dovada actelor juridice (negotium) al caror obiect are o valoare ce depaseste suma de 250 lei, chiar pentru depozit voluntar, nu se poate face decat prin act autentic, sau prin act sub semnatura privata” (instrumentum).

Astfel Codul Civil prevede in art.1171 ca: „Actul autentic este acela care s-a facut cu solemnitatile cerute de lege,de un functionar public,care are dreptul de a functiona in locul unde actul s-a facut.”

Din contextul acestor articole putem deduce ca legiuitorul a inteles sa distinga ambele sensuri ale actului juridic civil; aceasta distinctie fiind obligatorie, deoarece in lipsa lui negotium iuris, existenta actului juridic este de neconceput, nu acelasi lucru se poate spune si despre inexistenta lui instrumentum probationis, in lipsa caruia actul juridic exista, dar nu poate fi dovedit.

1.3.Clasificarea actelor juridice civile

Actul juridic este privit ca un concept general, alcatuit dintr-un proces de generalizare si abstractizare a caracterelor comune diferitelor acte pe care acesta le subsumeaza. Importanta clasificarii actelor juridice contribuie la o mai buna intelegere si la o mai temeinica aprofundare a institutiei. Desigur aceasta clasificare in functie de diferite ratiuni de discriminare prezinta un deosebit interes atat teoretic, cat si practic.

Din punct de vedere teoretic, acest concept cuprinde o varietate de acte juridice si se cuvine sa fie analizat si privit, si sub aspectul categoriilor de elemente care, in totalitatea lor, ii dau continut.

Din punct de vedere practic, clasificarea prezinta interes in ceea ce priveste diferitele categorii de acte juridice carora li se aplica regimuri juridice distincte.