Pagina documente » Chimie, Biologie, Agronomie » Consideratii cuantice asupra formei moleculare AB

Despre lucrare

lucrare-licenta-consideratii-cuantice-asupra-formei-moleculare-ab
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-consideratii-cuantice-asupra-formei-moleculare-ab


Cuprins

CUPRINS
1. Densitati electronice in atomi si molecule
1.1 Densitati electronice in atomi
1.1.1 Functiile de densitate radiala
1.1.2 Functiile densitati augulare
2.1 Functii totale de densitate
2.2 Densitati electronice in molecule
2.2.1 Metoda legaturilor de valenta si a orbitalilor moleculari
2.3 Molecula AB
2.4 Molecule AB
2.5 Hibridizare sau acoperire de grup maxima ?
3.1 Molecule anorganice simple
3.1.1 Molecule biatomice homonucleare
3.2 Molecule biatomice heteronucleare
3.3 Molecule triatomice

EXTRAS DIN DOCUMENT

?Capitolul 1

1. Densitati electronice in atomi si molecule

1.1 Densitati electronice in atomi

Pentru starile stationare ale unui electron in cel mai simplu sistem atomic care este hidrogenul rezolvand ecuatia nerelativista Schrodinger, obtinem solutii de forma:

r, ) = NR (r) , () () = R (r) (,), (x) (1)

unde N, l =reprezinta un factor de normalizare, astfel ca

dr =1;

R (r) = reprezinta functia radicala iar

() si () = fetii unghiulare, cunoscute impreuna ca armonice, sferice.

Numerele cuantice n, l si m au semnificatiile binecunoscute din modulul semiclonic Bohr-Sommerfeld al atomului de hidrogen (n = numar cuantic principal ; l = numar cuantic orbital ; m = numar cuantic magnetic).

Functiile radiale pentru atomul de hidrogen sunt date in tabela 1 ( toate fetele radiale au dimensiunea a, unde a=o,529 si reprezinta prima raza Boler).

Tabela 1 Functiile radiale normalizate pentru hidrogen

R=N[l], N=2 ()

R=N[(2-)e] ; N=()

R=N[ e] ; N=()

R=N[(27-18+2 )e] ; N=()

R=N[(6-)e] ; N=()

R(e] ; N=()

Z=sarcina electrica nucleara ; =

Functiile augulare sunt date in tabela 2 sub forma de armonice sferice.

Tabela 2. Armonicele sferice pentru hidrogen in

coordonate carteziene

Y Simbol

Y= s

Y=() p

Y=[] p1

Y=[(] d

Y= d1

Y=] d2

Armonicile sferice din tabela 2 mai pot fi scrise in functie de coordonatele sferice (r,,), utilizand relatii obisnuite dintre coordonatele sferice si cele carteziene.

=sincos

= sincos (2)

=cos

r=(x+y+z)

Deoarece armonicele sferice Y, m 0 sunt functii complexe fapt care creaza probleme in reprezentarea grafica a functiilor augulare, de obicei se utilizeaza functii augulare reale, care nu sunt altceva decat combinatii binare de forma:

Y=(Y+Y) (3)