Pagina documente » Recente » Contabilitatea stocurilor si a productiei in curs de executie

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

Cuprins
INTRODUCERE 2
CAPITOLUL 1 4
ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONTABILITATEA STOCURILOR 4
1.1. Delimit?ri conceptuale privind contabilitatea stocurilor 4
1.2. Con?inutul ?i structura stocurilor 5
1.3. Caracteristicile si obiectivele contabilit??ii stocurilor 7
1.4. Evaluarea stocurilor ?i a produc?iei ?n curs de execu?ie 10
1.4.1. Reguli de evaluare a stocurilor 14
CAPITOLUL 2 24
ORGANIZAREA CONTABILIT??II STOCURILOR ?I A PRODUC?IEI ?N CURS DE EXECU?IE 24
2.1.Obiectivele urm?rite ?i factorii specifici de influen?? 24
2.2 Sistemul documentelor justificative ?i de eviden?? operativ? a stocurilor 26
2.3. Sistemul conturilor utilizate 29
2.3.1 Contabilitatea stocurilor cump?rate ?n vederea consumului intern 30
2.3.2. Contabilitatea produc?iei ?n curs de execu?ie 31
2.3.3. Contabilitatea stocurilor ob?inute din produc?ia proprie 33
2.3.4. Contabilitatea stocurilor aflate la ter?i 34
2.3.5. Contabilitatea efectivelor de animale 35
2.3.6. Contabilitatea m?rfurilor 38
2.3.7. Contabilitatea ambalajelor 42
2.3.8. Contabilitatea ajust?rilor pentru deprecierea stocurilor ?i produc?iei ?n curs de execu?ie 44
CAPITOLUL 3: STUDIU APLICATIV PRIVIND CONTABILITATEA STOCURILOR DE MATERII PRIME SI MATERIALE LA S.C. TELMACH S.R.L. BUCURE?TI 45
3.1. Prezentarea general? a S.C. Telemach S.R.L. 45
3.2. Organizarea contabilit??ii de materii prime ?i materiale 47
3.3. Indicatori de analiz? ai stocurilor la SC TELEMACH SRL 60
3.3.1. Analiza structurii stocurilor 60
3.3.2. Analiza vitezei de rota?ie a stocurilor 62
3.3.3. Analiza evolu?iei stocurilor comparativ cu cifra de afaceri 66
3.4. Sistemul informatic pentru gestiunea stocurilor de materiale 67
3.4.1. Proiectarea bazei informa?ionale 68
3.5. Controlul stocurilor 70
3.5.1. Tipuri de control al stocurilor 70
3.5.2. Control de gestiune ?i auditul intern 71
CONCLUZII ?I PROPUNERI 74
BIBLIOGRAFIE 80

EXTRAS DIN DOCUMENT

NUME (initiala tatalui) PRENUME

BUCURESTI

2013

APRECIEREA LUCR?RII DE LICENT?

Lucrarea de licenta este/nu este unitara, are/nu are o structura corespunzatoare, rezolva/nu rezolva problemele enuntate in tema, este/nu este de nivel stiintific ridicat/mediu/satisfacator/ nesatisfacator, contine/nu contine contributii si interpretari personale, nu este/este copiata dupa o alta lucrare similara, si in consecinta poate/nu poate fi sustinuta in fata comisiei de licenta.

Nota acordata are la baza urmatoarele criterii de apreciere:

Nr. crt.

Criterii de apreciere

Calificative / Note acordate*

Foarte bine

Bine

Satisfa-

cator

Nesatis-facator