Pagina documente » Recente » Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor.

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

Cuprins
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1: NO?IUNI GENERALE PRIVIND VENITURILE, CHELTUIELILE ?I REZULTATELE 2
1.1. Prezentarea ?ntreprinderii ?SC TPS COM SRL 2
1.1.1. Scurt istoric ?i descrierea activit??ii 2
1.1.2. Structura organizatoric? a ?SC TPS COM SRL 4
1.2. Organizarea compartimentului financiar-contabil ?i rela?iile acestuia cu alte compartimente 6
1.3. Defini?ii ?i concepte privind veniturile, cheltuielile ?i rezultatele 9
1.4. Recunoa?terea veniturilor ?i cheltuielilor 13
1.5. Purt?torii primari de informa?ii privind veniturile, cheltuielile ?i rezultatele 21
CAPITOLUL 2: CONTABILITATEA PROPRIU-ZISA A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR LA S.C. TPS COM.SRL 23
2.1. Organizarea contabilit??ii cheltuielilor, veniturilor ?i rezultatelor la S.C. TPS COM.SRL 23
2.2. Sistemul de conturi folosit pentru reflectarea veniturilor ?i cheltuielilor 26
2.3. ?nregistr?ri curente privind cheltuielile 26
2.4. ?nregistr?ri curente privind veniturile 28
2.5. Indicatori de analiz? a cheltuielilor, veniturilor ?i rezultatelor 29
2.6. Elemente privind controlul veniturilor ?i cheltuielilor 33
2.7. Tratamente contabile ?i fiscale privind veniturile ?i cheltuielile 34
2.8. Sistemul de raportare financiar? privind veniturile ?i cheltuielile 41
CONCLUZII 43
BIBLIOGRAFIE 45
ANEXE 48

EXTRAS DIN DOCUMENT