Pagina documente » Stiinte Economice » Contabilizarea impozitelor si taxelor datorate statului

Cuprins

lucrare-licenta-contabilizarea-impozitelor-si-taxelor-datorate-statului
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contabilizarea-impozitelor-si-taxelor-datorate-statului


Extras din document

CUPRINS
Capitolul 1 Sistemul fiscal in Rominia
1.1 Rolul si functiile impozitelor si taxelor
1.2 Metode si tehnici de impunere, urmarire si incasare a impozitelor. Elementele tehnice ale impozitelor si taxelor
1.3 Obligatia si creanta fiscala
1.4 Aparatul fiscal in Rominia
1.5 Contabilitatea - autonoma sau tributara fiscului
1.6 Structurarea impozitelor si taxelor
1.7 Codul fiscal din Romania valabil din 1 ianuarie 2004.
Capitolul 2 Contabilizarea impozitelor si taxelor datorate bugetului statului
I. Contabilitatea impozitelor si taxelor directe
1. Contabilitatea impozitului pe profit si a impozitului pe dividende pe specificul societatii X
2. Contabilitatea impozitului pe salarii
3. Tratamentul contabil al impozitului pe profit conform IAS 12
II. Contabilitatea impozitelor si taxelor
indirecte pe specificul societatii X
1. Taxa pe valoarea adaugata
2. Accizele
3. Taxele Vamale
Capitolul 3 Prezentare S.C. ALLSTAR SA SINAIA
Capitolul 4Taxele si impozitele datorate de SC ALLSTAR SA
SINAIA bugetului de stat.
Capitolul 5 Concluzii

Alte date

?{P}?

Capitolul 1

SISTEMUL FISCAL ÎN ROM?NIA

1.1. Rolul si functiile impozitelor si taxelor

Prin intermediul impozitelor si taxelor statul isi asigura resursele banesti mobilizate la dispozitia bugetului de stat.

Pentru acesta trebuie construite o serie de canale prin care statul sa-si asigure alimentarea fondurilor sale centralizate care au legatura directa cu bugetul de stat,intrucat fondurile extrabugetare se constituie in afara bugetului insa preiau in exercitiu o parte din sarcinile bugetului de stat.

Prin urmare prima functie este:

1. functia de instrument de mobilizarea resurselor la dispozitia statului

2. Functia stimulativa

Statul este interesat ca activitatea economica sa se dezvolte

continuu si sa desfasoare cu eficienta pentru ca statul isi procura veniturile pentru buget in marea lor majoritate de la agentii economici. Stimularea se realizeaza si prin sistemul fiscal,prin largirea activitatii aparatului financiar din economie.

Folosindu-se o serie de prevederi in asezarea impozitelor se are in vedere asigurarea resurselor necesare indeplinirii functiilor statului.Avem in vedere unele facilitati pentru societatile comerciale cu capital privat care imbraca forma reducerilor sau scutirilor de plata pe diferite termene ce au functionat in cadrul economiei in cazul impozitului pe profit.

3.Functia sociala a sistemului fiscal

Prin sistemul fiscal trebuie sa se indeplineasca o functie de protectie sociala a anumitor categorii de cetateni,pe de o parte prin stimularea agentilor economici sa foloseasca forta de munca cu randament scazut.Functia sociala a sistemului fiscal romanesc mai redusa fata de tarile dezvoltate.În Romania acesta functie actioneaza in directia unor facilitati cum sunt:

-se acorda reduceri de impozit pe salarii sau in anumite conditii reduceri suplimentare

-reduceri sau scutiri de la impozitul pe profit pentru agentii economici care folosesc in activitatea lor personal cu randament de munca scazut

4. Functia de control

Statul nu mai poate interveni in economie prin masuri administrative ci numai prin anumite parghii economice sau financiare.Sistemul fiscal, pe de o parte furnizeaza aceste parghii iar,pe de alta parte,asigura mecanismul de functionare a lor.Este vorba de controlul exercitat de stat printr-o serie de parghii financiare sau fiscale prin intermediul carora se penetreaza in activitatea agentiilor economici pana la cele mai mici detalii.

În cadrul impozitului pe profit,obiectivul numarul unu este verificarea bazei de calcul,apoi controlul se adanceste pana la elementele de cheltuieli ce intra in costul de productie,mergand pana la reflectarea corecta a veniturilor realizate.

Prin taxa pe valoarea adaugata se controleaza intreaga cifra de afaceri mergand pe firul problemelor pana la documentul primar ce vizeaza vanzarea produselor sau aprovizionarea cu materii prime si materile.

Verificarea se face numai din punct de vedere al indeplinirii functiilor fiscale dar exista posibilitatea ca prin functia de control sa se faca radiografii complete asupra intregii activitati a agentilor economici.Fundamentul sistemului fiscal il detin impozitele si taxele legiferate.

1.2. Metode si tehnici de impunere,urmarire si incasare a impozitelor si taxelor

Metodele tehnicile si procedele de impunere si percepere utilizate in tara noastra difera de la etapa la etapa si sunt stabilite in functie de natura platitorilor,felul obiectului impozabil,modul de evaluare a bazei de calcul si alimentarea ritmica a bugetului de stat cu veniturile ce i se cuvine.

Impozitele si taxele au la baza,in toate cazurile actele normative emanate de Parlament sau de alte organe centrale sau locale ale autoritatii publice.În materie de impozite si taxe Constitutia mai precizeaza ca”impozitele , taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat,si ale bugetului asigurarilor de stat se stabilesc numai prin lege “ in timp ce impozitele si taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judetene,in limitele si in conditiile legii.

Rezulta ca la baza activitatii de impunere,urmarire si percepere a impozitelor si taxelor stau prevederile legale ale actelor normative care trebuie respectate cu strictete si urmarite in permanenta de aparatul fiscal.Orice incalcare in acest sens poate aduce daune statului iar consecintele atrag responsabilitatea organelor in cauza.

O latura importanta a sistemului fiscal o reprezinta impunerea..

Aceasta reprezinta identificarea tuturor categoriilor de persoane fizice sau juridice care detin sau realizeaza un obiect impozabil,evaluarea bazei de calcul a impozitului sau taxei precum si determinarea corecta a cuantumului acestora in vederea varsarii la dispozitia statului a sumelor ce i se cuvin.Exista situatii cand obiectul impozabil,baza de calcul si sumele ce urmeaza a se plati la buget se evalueaza de catre agentii economici , persoane juridice.În cazul impozitului pe profit,a taxei pe valoarea adaugata,a taxelor vamale sau accizelor,agentii economici determina sumele de plata la buget evaluand atat baza de calcul cat si cuantumul venitului bugetar datorat statului.

Avem de a face in acest caz cu o autoevaluare a unor elemente tehnice ale impozitelor si taxelor cunoscuta in literatura de specialitate sub denumirea de autoimpunere.Impunerea ca activitate fiscala poate fi privita si analizata din mai multe puncte de vedere:

-in functie de natura impozitului

-in functie de categoria platitorilor

-in functie de modalitatea in care se face determinarea ,stabilirea si plata impozitului

Avand in vedere aceste considerente impunerea poate fi de mai multe feluri si anume:

-impunerea provizorie si impunerea definitiva

-impunerea individuala si impunerea colectiva

-impunerea partiala si impunerea globala

Atunci cand evaluarea obiectului impozabil se face in functie de rezultatele anuale impunerea poate fi provizorie,efectuata pe parcursul anului si definitiva la sfarsitul anului dupa incheierea bilantului si a darii de seama contabile.

Impozitul pe profit,de exemplu, se stabileste provizoriu in timpul anului,luna de luna si se definitiveaza prin recalcularea pe baza bilantului anual.Tot asa impozitul pe veniturile oamenilor de litere,arta si stiinta se recalculeaza provizoriu in timpul anului,pe masura ce sunt incasate drepturile de autor ,dar se definitiveaza.

Daca avem in vedere persoanele care realizeaza venitul si modul cum ele sunt organizate putem avea o impunere individuala sau colectiva.