Pagina documente » Recente » CONTROLUL FINANCIAR - FISCAL ?N ROM?NIA

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL 1: CONTROLUL FINANCIAR - FISCAL ?N ROM?NIA 1
1.1. Scurt istoric al controlului financiar 1
1.2. Scurt istoric al controlului fiscal 4
1.3. Rolul ?i func?iile controlului financiar 7
1.4. Rolul ?i func?iile controlului fiscal 10
1.5. Metode de control financiar 11
1.6. Metode de control fiscal 13
1.7. Acte de control financiar-fiscal 14
1.7.1. Avizul de control fiscal 15
1.7.2. Legitima?ia de inspec?ie ?i ordinul de serviciu 16
1.7.3. Invitarea contribuabilului la sediul organului de control fiscal 17
1.7.4. Proces-verbal de ridicare/restituire de ?nscrisuri 17
1.7.5. Proces-verbal de sigilare/desigilare 18
1.7.6. Not? explicativ? 19
1.7.7. Raportul de control fiscal 19
1.7.8. Proces-verbal de control inopinat/?ncruci?at/de cercetare la fa?a locului. 20
1.7.9. Declara?ia contribuabilului la finalizarea controlului fiscal 21
CAPITOLUL 2: SISTEMUL DE CONTROL FINANCIAR-FISCAL ?N ROM?NIA 21
2.1. Componentele sistemului de control finanaciar din Rom?nia 21
2.2. Organele de control financiar-fiscal din Rom?nia 22
2.2.1. Ministerul Finantelor Publice 22
2.2.2. Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal? 25
2.2.3. Garda Financiar? 27
2.2.4. Curtea de Conturi 29
CAPITOLUL 3 : STUDIU DE CAZ - EXERCITAREA ACTIVIT??II DE CONTROL FISCAL DE CATRE DGFP ? 31
RAPORT DE INSPEC?IE FISCAL? 31
CONCLUZII ?I PROPUNERI 46
BIBLIOGRAFIE 49
ANEXE 50

EXTRAS DIN DOCUMENT