Pagina documente » Recente » Dezvoltarea Competentei Sociale la Elevi in Cadrul Orelor de Educatie Civica

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
Adnotare .............. 3
Introducere ......... 5
Capitolul I: Delimit?ri conceptuale ale competen?ei sociale
1.1 Conceptul de competen??: defini?ii, caracteristici, tipologii ...... 9
1.2 Specificul competen?ei sociale ..... 13
1.3 Componentele competen?ei sociale ............ 17
Capitolul II: Repere psihopedagogice de formare a competen?ei sociale la elevi
2.1 Pedagogia bazat? pe competen?e ? reper fundamental al competen?ei sociale ....... 21
2.2 Contribu?ia disciplinei ?colare educa?ia civic? la formarea competen?ei sociale . 23
Capitolul III: Valorificarea practic? a reperilor psihopedagogice ?n formarea competen?ei
sociale la elevi
3.1 Manifest?rile competen?ei sociale la elevi . 31
3.2 Strategii didactice de formare a competen?ei sociale la elevi ?n cadrul orelor de educa?ie
civic? ......... 34
3.3 Impactul strategiilor didactice interactive ?n formarea competen?ei sociale la elevi............ 35
Concluzii ?i recomand?ri .. 42
Bibliografie ......... 44
Anexe . 45

EXTRAS DIN DOCUMENT

CHISIN?U, 2013

CUPRINS

Adnotare ...................................................................................................................................... 3

Introducere ................................................................................................................................. 5

Capitolul I: Delimitari conceptuale ale competentei sociale

1.1 Conceptul de competenta: definitii, caracteristici, tipologii ................................................... 9

1.2 Specificul competentei sociale ............................................................................................... 13

1.3 Componentele competentei sociale ....................................................................................... 17

Capitolul II: Repere psihopedagogice de formare a competentei sociale la elevi

2.1 Pedagogia bazata pe competente reper fundamental al competentei sociale ...................... 21

2.2 Contributia disciplinei scolare educatia civica la formarea competentei sociale ................ 23

Capitolul III: Valorificarea practica a reperilor psihopedagogice in formarea competentei

sociale la elevi

3.1 Manifestarile competentei sociale la elevi ............................................................................ 31

3.2 Strategii didactice de formare a competentei sociale la elevi in cadrul orelor de educatie

civica ..................................................................................................................................... 34

3.3 Impactul strategiilor didactice interactive in formarea competentei sociale la elevi............ 35

Concluzii si recomandari ........................................................................................................... 42

Bibliografie ................................................................................................................................. 44

Anexe ........................................................................................................................................... 46

ADNOTARE

Oferta anului

Reducere 2020