Pagina documente » Recente » Diagnosticul performantei financiare SNTGN Transgaz SA

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

Cuprins
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL I. 2
ASPECTE TEORETICE PRIVIND DIAGNOSTICUL PERFORMAN?EI FINANCIARE 2
I.1. Conceptul de performan?? financiar? ??..2
I.2.Contul de profit ?i pierdere - situa?ie informa?ional? pentru analiza performan?ei financiare 5
I.3. Indicatori privind performan?a financiar? 8
I.3.1. Rezultatul exerci?iului ? profit 8
I.3.2 Soldurile intermediare de gestiune 9
I.3.3. Capacitatea de autofinan?are ?i autofinan?area 11
I.3.4 Ratele de rentabilitate 11
Rata rentabilitatii comerciale 11
Rata rentabilitatii economice 14
Rata rentabilitatii financiare 15
I.3.5. Rezultatul pe ac?iune 17
I.4. Decizia de dividend ?n contextual performan?ei financiare 18
CAPITOLUL II: PREZENTAREA SNTGN TRANSGAZ S.A. 20
II.1. Istoric 20
II.1.1.Obiectivul de activitate 22
II.2. Organizarea societ??ii 23
II.3. Pia?a de desfacere 24
Relatii cu investitorii 25
II.4. Particularit??i privind organizarea activit??ii financiare 26
CAPITOLUL. III STUDIU DE CAZ PRIVIND DIAGNOSTICUL PERFORMAN?EI FINANCIARE ?N CADRUL SNTGN TRANSGAZ S.A. 29
III.1. Analiza performan?elor financiare ale SNTGN TRANSGAZ S.A. 29
III.1.1. Analiza ratelor de rentabilitate (inclusiv modelul DuPont) 29
III.1.2. Analiza soldurilor intermediare de gestiune 33
III.1.3. Analiza cash-flow-urilor societatii TRANSGAZ S.A. 39
III.2. Modalit??i de ?mbun?t??ire a performan?elor financiare ale TRANSGAZ S.A. 41
III.2.1. Diagnosticul rezultatelor financiare ale societatii (prezent) 41
III.2.2. C?i de ameliorare (cre?tere) a performan?elor financiare 43
CONCLUZII 45
BIBLIOGRAFIE 46
ANEXE 47

EXTRAS DIN DOCUMENT

III.1. Analiza performantelor financiare ale SNTGN TRANSGAZ S.A. {p}

III.1.1. Analiza ratelor de rentabilitate (inclusiv modelul DuPont) {p}

III.1.2. Analiza soldurilor intermediare de gestiune {p}

III.1.3. Analiza cash-flow-urilor societatii TRANSGAZ S.A. {p}

III.2. Modalitati de imbunatatire a performantelor financiare ale TRANSGAZ S.A. {p}

III.2.1. Diagnosticul rezultatelor financiare ale societatii (prezent) {p}

III.2.2. Cai de ameliorare (crestere) a performantelor financiare {p}

CONCLUZII {p}

BIBLIOGRAFIE {p}

ANEXE {p}

INTRODUCERE

Performantele obtinute de o intreprindere sunt informatii pretioase pentru majoritatea utilizatorilor, fiind esentiale in economiile bazate pe investitii private.Conceptul de performanta se intalneste in literatura de specialitate cu diferite sensuri, de exemplu: succes, rezultat al unei activitati, actiune.

In domeniul economic, conceptul de performanta acopera acceptiuni diferite, cum ar fi : crestere, rentabilitate, productivitate, randament.

Furnizarea de informatii despre rezultatele obtinute de intreprindere in urma desfasurarii activitatii sale pentru indeplinirea obiectului sau de activitate revine situatiilor financiare anuale ale intreprinderii. Prin intermediul acestora sunt oferite informatii unei sfere largi de utilizatori cumar fi:investitorii, actuali sau potentiali, salariatii, creditorii, furnizorii si alti creditori comerciali, clientii, conducatorii intreprinderilor respective, care vor lua decizii economice bazate pe analiza acestor informatii.

Nevoile informationale ale fiecarei categorii de investitori se concretizeaza astfel :investitorii vor evalua posibilitatile de cumparare, vanzare sau pastrare a actiunilor intreprinderii; salariatii vor avea informatii privind stabilitatea si profitabilitatea intreprinderii luand decizii privind considerarea altor oportunitati profesionale sau schimbarea locurilor de munca; creditorii vor determina capacitatea de plata a intreprinderii stabilind majorarea, reducerea sau pastrarea in continuare a nivelului creditelor si imprumuturilor acordate; furnizorii si ceilalti creditori comerciali vor evalua gradul de solvabilitate al intreprinderii pronuntandu-se asupra initierii de noi legaturi comerciale, acordarea sau anularea facilitatilor comerciale; clientii vor lua decizii privind cumpararea produselor firmei si colaborari pe termen lung, iar conducatorii intreprinderii iau decizii privind operatiunile pe care urmeaza sa le intreprinda pentru bunul mers al intreprinderii.

Majoritatea informatiilor cerute de utilizatorii de informatii sunt cuprinse incontul de proft si pierdere, iar cu cat acesta este mai detaliat, cu atat va fi mai transparent pentru utilizatorul informatiei financiare. In cadrul contului de profit si pierdere,componentele sale sunt trecute intr-o anumita ordine, si in lucrarea de fata voi prezenta diferite modele ale contului de profit si pierdere in conformitate cu referentialul national, britanic si american si sistemul de indicatori folositi in evaluarea performantelor intreprinderii.

CAPITOLUL I.

ASPECTE TEORETICE PRIVIND DIAGNOSTICUL PERFORMANTEI FINANCIARE

I.1. Conceptul de performanta financiara

”Indiferent de domeniul in care se desfasoara, activitatea umana, poate fi caracterizata in functie de realizari, de efectele ei, de modul de indeplinire a obiectivelor prestabilite. În domeniul economic, activitatea poate fi cuantificata prin diversi indicatori sau prin raportarea lor la un element de referinta prestabilit. Într-un asemenea context, se impune necesitatea de a cunoaste care dintre rezultatele inregistrate constituie performanta in conditiile asigurarii viabilitatii firmei in cadrul competitiei interne si internationale, cu respectarea restrictiilor impuse de dezvoltarea durabila.

În contextul in care competitia pentru fiecare segment de piata a devenit tot mai stransa, iar mecanismele globalizarii ii inlatura din cale pe cei slabi, un rol fundamental ii revine performantei entitatilor economice. Prin urmare, sansa de a supravietui in cadrul acestei competitii creste considerabil, pentru acei agenti economici care iti descopera si isi reduc vulnerabilitatile foarte repede si, mai mult decat atat, implementeaza performante de gestiune, care le faciliteaza depistarea, explicarea si rezolvarea diverselor lacune de management. Obiectivul principal ala cestei lupte este cresterea competitivitatii, insa nu trebuie omise si diversele impedimente care pot aparea in calea spre reusita a entitatilor economice, dintre care amintim, legislatia imperfecta si in continua schimbare, instabilitatea din societate, impactul foare puternic al politicului asupra proceselor economice, toate caracterizand mediul de afaceri din Romania. [1 F?l??ga (M?lciu) Lili?n?, F?l??ga Nicul??, Cont?bilit?t? fin?nci?ra, o ?bord?r? ?urop??na si int?rn?tion?la, vol. I, ?diti? ? II-? (Cont?bilit?t? fin?nci?ra fund?m?nt?la), ?ditur? ?conomica, Bucur?sti, 2007]

Noua economie globala cu elementele sale specifice ( globalizarea, liberalizarea economica, concurenta tot mai acerba, trecerea de la economia industriala la economia bazata pe cunostinte si informatii, recenta criza financiara resimtita la nivel global, provocarile sociale si economice aduse de necesitatile dezvoltarii durabile ) au determinat modificarea cerintelor indreptate catre diversele entitati economice, precum si diversificarea responsabilitatilor acestora fara de toate categoriile de detinatori de interese, fata de societate in ansamblul sau. În acest context economic nou entitatile economice pot fi percepute asemenea unor celule care influenteaza sanatatea intregului organism. Astfel, nu se poate vorbi despre viabilitatea unei entitati economice intr-un mediun concurential, instabil si turbulent, fara performanta.

Oferta anului

Reducere 2020