Pagina documente » Tematica orientativa lucrari de licenta » Domeniul "CONTENCIOS ADMINISTRATIV" -faa.ro

Despre lucrare

2. Principiul separaţiei puterilor. Scurt istoric, perspectiva actuală, reflectări constituţionale
3. Controlul asupra activităţii autorităţilor publice
4. Controlul judecătoresc asupra activităţii autorităţilor publice
5. Controlul Parlamentului asupra activităţii Guvernului
6. Principiul legalităţii în activitatea autorităţilor publice
7. Legalitatea şi oportunitatea actelor administrative
8. Revocarea actelor administrative. Excepţii de la principiul revocării
9. Anularea şi inexistenţa actelor administrative
10. Contractele administrative. Regimul juridic al acestora
11. Contractele de concesiune având ca obiect bunurile proprietate publică
12. Contractele de achiziţii publice
13. Actul administrativ, forma principală de activitate a autorităţilor publice
14. Condiţia acţiunii în contencios administrativ privind natura de act administrativ a actului atacat
15. Condiţia acţiunii în contencios administrativ privind emiterea actului atacat de către o autoritate publică
16. Condiţia acţiunii în contencios administrativ privind vătămarea reclamantului într-un drept sau interes legitim
17. Actele administrative exceptate de la controlul în contencios administrativ
18. Acţiunea în contencios administrativ îndreptată împotriva ordonanţelor de Guvern
19. Acţiunea în contencios administrativ îndreptată împotriva unui act normativ. Efectele admiterii acţiunii
20. Excepţia de nelegalitate şi excepţia de neconstituţionalitate


Cuprins

1. Puterea discreţionară a autorităţilor publice
2. Principiul separaţiei puterilor. Scurt istoric, perspectiva actuală, reflectări constituţionale
3. Controlul asupra activităţii autorităţilor publice
4. Controlul judecătoresc asupra activităţii autorităţilor publice
5. Controlul Parlamentului asupra activităţii Guvernului
6. Principiul legalităţii în activitatea autorităţilor publice
7. Legalitatea şi oportunitatea actelor administrative
8. Revocarea actelor administrative. Excepţii de la principiul revocării
9. Anularea şi inexistenţa actelor administrative
10. Contractele administrative. Regimul juridic al acestora
11. Contractele de concesiune având ca obiect bunurile proprietate publică
12. Contractele de achiziţii publice
13. Actul administrativ, forma principală de activitate a autorităţilor publice
14. Condiţia acţiunii în contencios administrativ privind natura de act administrativ a actului atacat
15. Condiţia acţiunii în contencios administrativ privind emiterea actului atacat de către o autoritate publică
16. Condiţia acţiunii în contencios administrativ privind vătămarea reclamantului într-un drept sau interes legitim
17. Actele administrative exceptate de la controlul în contencios administrativ
18. Acţiunea în contencios administrativ îndreptată împotriva ordonanţelor de Guvern
19. Acţiunea în contencios administrativ îndreptată împotriva unui act normativ. Efectele admiterii acţiunii
20. Excepţia de nelegalitate şi excepţia de neconstituţionalitate

EXTRAS DIN DOCUMENT