Pagina documente » Drept » Dreptul muncii, izvoare si principii fundamentale

Despre lucrare

lucrare-licenta-dreptul-muncii-izvoare-si-principii-fundamentale
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-dreptul-muncii-izvoare-si-principii-fundamentale


Cuprins

CUPRINS
Capitolul I
DREPTUL MUNCII CA RAMURA DE DREPT
Sectiunea I
Consideratii generale privind dreptul muncii
1. Notiune
2. Obiect
Sectiunea II
Raportul juridic de munca
1. Definitie
2. Trasaturi caracteristice
Sectiunea III
Dreptul muncii si alte ramuri de drept
Capitolul II
IZVOARELE DREPTULUI MUNCII
Sectiunea I
Notiuni generale
1. Definitie
2. Clasificare
Sectiunea II
Izvoare comune cu cele ale altor ramuri de drept
Sectiunea II
Izvoare specifice dreptului muncii
Capitolul III
PRIVIRE GENERALA ASUPRA PRINCIPIILOR DREPTULUI MUNCII
Sectiunea I
CONSIDERATII GENERALE
1. Notiune
2. Importanta principiilor fundamentale ale dreptului muncii
3. Clasificare
Sectiunea II
PRINCIPIILE GENERALE ALE DREPTULUI ROMiN
1. Asigurarea bazelor legale
2. Principiul libertatii si egalitatii
3. Principiul responsabilitatii
4. Principiul echitatii si justitiei
Capitolul IV
PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI MUNCII
Sectiunea I
LIBERATEA MUNCII
Sectiunea II
INTERZICEREA MUNCII FORTATE
Sectiunea III
EGALITATEA DE TRATAMENT FATA DE TOTI SALARIATII SI ANGAJATII
Sectiunea IV
PRINCIPIUL NEGOCIERII CONDITIILOR DE MUNCA
1. Negocierea colectiva
2. Negocierea contractului
Sectiunea V
iNDATORIREA DE A RESPECTA DEPTUL MUNCII
1. Disciplina muncii - conditie fundamentala a desfasurarii procesului de munca
2. Izvoare de drept in materia disciplinei muncii
3. Caile de infaptuire a disciplinei muncii
4. Consecintele incalcarii disciplinei muncii
Sectiunea VI
PRINCIPIUL PROTECTIEI MUNCII
1. Notiune si consacrare juridica
2. Trasaturi caracteristice
3. Domeniul de aplicare
4. Normele de protectie a muncii
5. Masurile de protectie a muncii
6. Obligatiile angajatorilor si salariatilor privind protectia muncii
7. Norme comunitare privind securitatea si sanatatea locului de munca
Sectiunea VII
DREPTUL LA ODIHNA
1. Notiune
2. Formele timpului de odihna
3. Concediul de odihna
4. Alte forme ale timpului de odihna
Sectiunea VIII
DREPTUL LA GREVA
1. Reglementare juridica
2. Greva - definitie si clasificare
3. Exercitarea dreptului la greva
Sectiunea IX
DREPTUL LA LIBERA ASOCIERE
1. Notiune si reglementare juridica
2. Sindicatele
3. Patronatele
Sectiunea X
PERFECTIONAREA PREGATIRII PROFESIONALE
1. Formarea profesionala
2. Contracte speciale de formare profesional si contractul de ucenicie
3. Concediile pentru formare profesionala
Sectiunea XI
DREPTUL LA PROTECTIE SOCIALA
1. Consideratii generala privind securitatea sociala
2. Raporturi de asigurari sociale
3. Raportul de asistenta sociala
Sectiunea XII
PRINCIPIUL BUNEI - CREDINTE
Sectiunea XIII
PRINCIPIUL CONSENSUALITATII
1. Cadrul general
2. Libera circulatie a lucratorilor
3. Libera circulatie a persoanelor intre statele membre si tarile candidate la aderarea U.E.
4. Libera circulatie a persoanelor in dreptul national
5. Circulatia fortei de munca
6. Acorduri privind circulatia fortei de munca
7. Organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice
8. Coordonarea sistemelor de securitate sociala
9. Dreptul de a initia si dezvolta activitati economice ca angajati proprii si de a infiinta si conduce intreprinderi, in special companii pe care le controleaza efectiv
Capitolul V
CONCLUZII SI PROPUNERI DE LEGE FERENDA

EXTRAS DIN DOCUMENT

?{p}

?

Dreptul muncii:

izvoare si principii fundamentale

CAPITOLUL I

DREPTUL MUNCII CA RAMUR? DE DREPT

SECTIUNEA I

CONSIDERATII PRIVIND DREPTUL MUNCII

NOTIUNE

Expresia Dreptul muncii are doua intelesuri:

a) ramura de drept – alcatuita din ansamblul normelor juridice care reglementeaza relatiile individuale si colective de munca dintre patroni si salariati [1 Sanda Ghimpu, Alexandru Ticlea – Dreptul muncii, Editura All Beck, Bucuresti, 2000, p.5-6.];

b) disciplina – care studiaza totalitatea aspectelor teoretice si practice ale raporturilor de munca nascute intre angajatori si angajatii subordonati acestora, in baza contractelor individuale si colective de munca, precum si rolul statului in desfasurarea acestor raporturi [2 V. Dorneanu – Introducere in Dreptul muncii. Dreptul colectiv al muncii, Editura Fundatiei”Romania de maine”,Bucuresti, 2000, p.22.].

OBIECTUL DREPTULUI MUNCII

Prin obiect de reglementare al unei ramuri de drept se intelege acel grup de relatii sociale ce au anumite particularitati, anumite caractere specifice.

Obietul de reglementare al dreptului muncii cuprinde:

Oferta anului

Reducere 2020