Pagina documente » Recente » Eficienta colectarii impozitelor locale

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

?Cuprins
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL I: CONSIDERA?II GENERALE PRIVIND IMPOZITELE ?I TAXELE LOCALE 3
1.1. Scurt istoric privind aparitia si evolutia impozitelor si taxelor 3
1.2. Continutul si caracteristicile impozitelor si taxelor locale 5
1.3. F?rmele ?m??z?tel?r s? taxel?r l??ale utilizate in tar?le UE 9
1.4. R?lul ?m??z?tel?r s? taxel?r l??ale in e??n?m??le m?derne 13
1.5. Structura sistemului de impozite si taxe locale in Romania 17
1.6. Rolul impozitelor si taxelor locale in Romania 18
?A??T?LUL 2: COLECTAREA IMPOZITELOR LOCALE LA 20
BUGETUL MUN?????ULU? GALATI 20
2.1. Notiuni privind asezarea s? ??le?tarea ?m??z?tel?r s? taxel?r l??ale la primaria Municipiului Galati 20
2.2. ?art??ular?tat? ale ?m??z?tel?r s? taxel?r l??ale ?ra?t??ate in mun?????ul Galati 22
2.2.1. ?m??z?tul ?e ?lad?r? 22
2.2.2. ?m??z?tul ?e teren 23
2.2.3. ?m??z?tul ?e m?jl?a?ele de trans??rt 24
2.2.4. Taxa ?entru el?berarea ?ert?f??atel?r, av?zel?r s? a aut?r?zat??l?r 24
2.2.5. Taxa ?entru el?berarea aut?r?zat??l?r ?entru a desfasura ? a?t?v?tate e??n?m??a sau alte aut?r?zat?? s?m?lare 25
2.2.6. Taxa ?entru f?l?s?rea m?jl?a?el?r de re?lama s? ?ubl???tate 25
2.2.7. ?m??z?tul ?e s?e?ta??le 26
2.2.8. Alte taxe l??ale 26
2.3. Anal?za ?relevar?l?r d?n ?m??z?te s? taxe l??ale s? a ?m?a?tulu? a?est?ra 27
2.4. Imbunatatirea sistemului de colectare a impozitelor si taxelor 36
CONCLUZII SI PROPUNERI 39
BIBLIOGRAFIE 42

EXTRAS DIN DOCUMENT

?entru a-s? ?utea exer??ta fun?t??le s? sar??n?le, ?rganele l??ale ale ?uter?? s? adm?n?strat?e? de stat au nev??e de anum?te resurse f?nan??are. ?m??z?tele s? taxele l??ale, re?rezentat?ve ?entru bugetele un?tat?l?r adm?n?strat?v-ter?t?r?ale se ??nst?tu?e ?a ven?tur? ?r??r?? s? sunt f?l?s?te ?entru a f?nanta ?heltu?el?le a?est?r bugete.

N?t?unea de ?m??z?t desemneaza “principala forma a resurselor financiare publice constituita pe baza unor prelevari obligatorii de catre stat, a veniturilor si resurselor private in forma baneasca” [1 Filip, Gh., Finant? public?, ?ditura Junim?a, Iasi, 2002, p.63]. ?r?n urmare, ?m??z?tul este ? ?bl?gat?e adresata ???ulat?e? de ?atre stat s? ??nsta in renuntarea une? ?art? d?n ven?tur?le sau averea aflata in ??ses?a ???ulat?e? in ?deea ?edar?? statulu? ?u s???ul a???er?r?? ?heltu?el?l?r ?ubl??e desfasurate de a?esta.

?m??z?tele l??ale re?rez?nta ?r?n???alele resurse de ??nst?tu?re a bugetel?r l??ale s? re?rez?nta ?lata un?r sume de ban? de ?atre ?ers?anele f?z??e s? jur?d??e ?are det?n ?r??r?etat? sau desfas?ara a?t?v?tat? ?r?f?tab?le ?e un anum?t ter?t?r?u. ?m??z?tele l??ale se in?adreaza in sfera ?m??z?tel?r d?re?te s? sunt stab?l?te n?m?nal in sar??na f?e?aru? ??ntr?buab?l, in?asandu-se d?re?t de la sub?e?t?? ?m??z?tulu? sau in sfera ?m??z?tel?r ?nd?re?te, in?asandu-se ?r?n ?ntermed?ul une? terte ?ers?ane. ?m??z?tele l??ale se ?nst?tu?e s? se adm?n?streaza de ?atre aut?r?tat?le ?ubl??e l??ale.

?a s? ?m??z?tele, taxele sunt ?nst?tu?te ?r?n lege, au ?ara?ter ?bl?gat?r?u s? def?n?t?v, dar au anum?te ?b?e?t?ve s? sunt ?lat?te de ?atre ??ntr?buab?l? in s???ur? ?re??se.

Taxele re?rez?nta “suma platita de o persoana fizica sau juridica, de regula pentru serviciile prestate acestuia de catre o unitate economica ori o institutie publica”. [2 Bistric?anu, Gh., Bug?tul d? stat al Romani?i, ?ditura Univ?rsitara, 2008, p.35] Taxele re?rez?nta ? ?lata in ban?, ?nd?v?duala, def?n?t?va s? nerambursab?la, ?ar statul sau ? un?tate ?r?vata aut?r?zata are ?bl?gat?a de a ?fer? un e?h?valent d?re?t s? ?med?at, ?um ar f? ?fer?rea de bunur? s? serv???? ?ubl??e, ??ntr?buab?l?l?r.

Taxele l??ale “presupun perceperea unor sume de bani ce au ca destinatie asigurarea functionarii unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice” [3 Cigu, ?., Finan?? public? local?. Rolul lor intarir?a autonomi?i unita?ilor administrativ- t?ritorial?, ?dituraT?hnopr?ss, 2011, p.55].

??ntr?buab?l? de ?m??z?te s? taxe l??ale ??t f? atat ?ers?ane f?z??e ?are desfas?ara a?t?v?tat? e??n?m??e ?e baza l?bere? ?n?t?at?ve ?r? exer??ta in m?d ?nd?v?dual sau ?r?n as???ere ?r??e ?r?fes?e l?ber, ?at s? ?ers?ane jur?d??e, res?e?t?v ent?tat? re?rezentate de ?ers?ane f?z??e inreg?strate legal, ?e au ?atr?m?n?u d?st?n?t, in s???ul desfasurar?? une? a?t?v?tat?.

În ???n?a un?r aut?r?, “la constituirea fondurilor publice locale participa cu resurse toate sectoarele sociale: public, privat, cooperatist, mixt, precum si populatia in proportii diferite in raport cu capacitatea lor financiara” [4 Voin?a, Gh., Finan?? public? local? ?i administrar?a lor ?fici?nta, ?ditura ?conomica, Bucur??ti, 2011, p.29]. În a?est ?r??es al m?b?l?zar?? resursel?r, se atrage la bugetele l??ale ? anum?ta ?arte d?n a?umular?le banest? real?zate in e??n?m?a l??ala la un?tat?le e??n?m??e s? d?n ?m??z?te s? taxe de la ???ulat?e.

?m??z?tele s? taxele l??ale se aseamana ?u ?ele generale ?r?n ?ara?terul ?bl?gat?r?u, ?ara?terul def?n?t?v s? ?r?n l??sa ??ntra?restat?e? in vederea sat?sfa?er?? un?r ?er?nte s???al-?ulturale, e??n?m??e s? a furn?zar?? un?r serv???? ?ubl??e. Refer?t?r la ?ara?terul ?bl?gat?r?u al taxel?r s? ?m??z?tel?r l??ale ??ate f? nuantat fa?tul ?a f?rta ??er??t?va a?art?ne une? aut?r?tat? l??ale.

??nt?nutul e??n?m?? al ?m??z?tel?r s? taxel?r l??ale de?urge d?n relat??le ?are se stab?les? intre ??ntr?buab?l? s? mun????al?tat?le l??ale. T?ate a?este relat?? ?m?l??a ?r??ese de red?str?bu?re, in s?e??al a ??B, de la ?etaten?? aflat? in ???staza de ??ses?r? a? ven?tur?l?r ?atre mun????al?tat?le l??ale ?u s???ul a???er?r?? nev??l?r ?ubl??e ??le?t?ve l??ale. Asadar, ?r??esele e??n?m??e antrenate ?r?n ?m??z?te re?rez?nta de fa?t ?r??ese de re?art?t?e se?undara a ven?tur?l?r. Derularea a?est?r ?r??ese ?m?l??a d?ua faze s? anume: ?e de ? ?arte are l?? ?edarea une? ?art? d?n ven?tur?le s? aver?le ?ers?anel?r f?z??e s? jur?d??e s?, ?e de alta ?arte, se real?zeaza ?reluarea a?est?ra de ?atre mun????al?tat? ?u s???ul ??nst?tu?r?? f?ndur?l?r banest? ut?le. ?lata a?est?r ?m??z?te determ?na m?d?f??ar? asu?ra ven?tulu? d?s??n?b?l aflat la indemana ??ntr?buab?l?l?r dar s? asu?ra f?ndur?l?r banest? aflate in ??ses?a aut?r?tat?l?r in sensul ?a se ?r?du?e ? s?adere a ?uter?? de ?um?arare a ??ntr?buab?lulu? s? a?umularea e? la d?s??z?t?a mun????al?tat?l?r l??ale.

CAPITOLUL I: CONSIDERATII GENERALE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE

1.1. Scurt istoric privind aparitia si evolutia impozitelor si taxelor

Impozitele si taxele sunt cele mai importante resurse financiara ale statului si cele mai vechi, in ordinea aparitiei veniturilor publice.

În acceptiune generala, impozitele reprezinta o prelevare la dispozitia statului a unei parti din veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice, in vederea acoperirii cheltuielilor publice. Aceasta prelevare se face in mod obligatoriu cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie din partea statului. Autoritate abslitata cu instituirea de impozite este statul, dreptu acestuia de a introduce impozite exercitandu-se, de cele mai multe ori, prin intermediul organelor centrale, Parlamentul, iar uneori si prin organele administratiei centrale de stat locale.

Parlamentul se pronunta in legatura cu introducerea impozitelor de inportanta generala, iar organele de stat locale pot introduce anumite impozite in favoarea unitatilor administrativ locale.(Voinea, Gheorghe; Stefura, Gabriel; Boariu, Angela; Soroceanu, Mircea, 2005, p.71)

Oricare ar fi institutia care percepe impozitul, aceasta se face in virtutea autorizarii legii. Legea care introduce ipozitul este data de Parlament, dar este aplicata de Guvern si de Administratia Financiara.

Impozitele sunt plati care se fac catre stat cu titlu definitiv si nerambursabil. Caracterul definitiv al impozitului evidentiaza lipsa obligatiei de restituire direct catre platitor a sumei percepute. In schimbul acestora, platitorii nu pot solicita statului un contraserviciu de valoare egala sau apropiata.

Pentru toate societatile, impozitele constituie o necesitate, ele fiind principalul alimentator cu venituri banesti a bugetului, dar si importante instrumente de politica financiara, economica si sociala.

Initial, unicul rol al impozitelor a fost de natura pur financiara. Din punct de vedere al rolului pe plan financiar, acestea constutuie principalul mijloc de procurare a resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice.

Fiecarui moment de dezvoltare al societatii ii carespunde unui anumit nivel al impozitelor, nivel care se schimba pe masura acestei dezvoltari. Specific evolutiei impozitelor in perioada postbelica este tendinta cresterii lor in marime absoluta si relativa. Sporirea volumului impozitelor s-a realizat prin cresterea numarului platilor, cresterea volumului materiei impozabile, precum si prin majorarea cotelor de impunere. Astfel, in tarile dezvoltate, impozitele si taxele procura intre opt si noua zecimi din totalul resurselor financiare ale statului. In tarile in curs de dezvoltare, procurarea impozitelor si taxelor cunoaste diferente mai mari in totalul resurselor financiare, variind intre cinci si noua zecimi.

In perioada moderna, impozitele au dobandit un rol, fiind folosite ca instrument de interventie al statului in viata economica au devenit o metoda de conducere prin care se regleza mecanismele pietei. In functie de intentia legiuitorului, impozitele se pot manifesta ca instrument de stimulare sau franare a unor activitati de crestere ori reducere a productiei sau consumului unui anumit produs. Ele servesc ca metode interventioniste cu caracter conjunctural sau structural, pentru corectarea evolutiei, pentru stabilizarea si echilibrarea cresterii economice.

In cazurile cand se urmareste o activitate a vietii economice, prin intermediul impozitelor, se actioneaza prin diminuarea marimii acestora, iar atunci cand se urmareste cresterii se procedeaza la suprataxare, prin majorarea nivelului impozitelor si multiplicare numarului lor.

Intereseaza in mod deosebit, folosirea impozitelor ca instrument de incurajare, de stimulare a activitatii. In ultimul timp s-au impus unele modalitati specifice cum sunt: (Talpos I., Enache C., 2001, p. 95)

? reducerea prosperitatii impozitelor, care are ca urmare sporire profiturilor ce raman la dispozitia aagentilor economici;

? practicarea de bonificatii fiscale;

? practicarea amortizarilor acclerate a mijloacelor fixe, care lasa agentilor economici o parte mai mare din profit.

Toate acestea sunt fie scutiri de impozite, fie reduceri sau anumite inlesniri cu carecter fiscal.

Pe plan social rolul impozitelor se concretizeaza in faptul ca, prin intermediul lor, statul redistribuie o parte importanta din produsul intern brut intre clase si grupuri sociale intre persoanele fizice si cele juridice. In acest mod are loc o anumita rectificare a discrepantelor dintre nivelurile veniturilor.

Modalitatile de interventie sunt numeroase:

o practicarea unui nivel minim de venit neimpozabil;

o acordarea de inlesniri fiscale categoriilor defavorizate;

o reducerea impozitelor pentru anumite bunuri de prima necesitate;

o majorarea impozitelor pentru acele bunuri ale caror consum trebuie tinut sub control (alcool, tutun, bunuri de lux).

In cazul consumului, daca se doreste stimularea cereriii se actioneaza prin reduceri de impozite si prin micsorarea numarului impozitelor, iar daca se doreste diminuarea cererii se procedeaza la o majorare a impozitului pe bunurile sauserviciile respective si la o multiplicare a numarului de impozite.

Folosirea impozitelor in plan social urmareste asigurarea bunastarii, securitatii si justitiei social.

Prin lege se stabilesc anumite limite ale impozitelor, al caror nivel difera de la o tara la alta, si de la o perioada la alta. Astfel, dupa cel de-al doilea razboi mondial se considera ca aceasta limita reprezinta 25% din PNB. In a doua jumatate a anilor ’80 aceasta pondere reprezenta, in majoritatea tarilor dezvoltate din Europa, intre 35% si 45%.

Un nivel prea ridicat al impozitelor aduce neajunsuri, slabeste initiativa si multiplica fenomenele de evaziune si frauda fiscala, genereaza inflatia. De aceea, se considera un nivel rational al impozitelor dincolo de care s-ar inregistra descresteri in randamentul acestora.

Limita impozitelor este influentata atat de factori externi sistemului de impozite, cat si de factori interni acestuia.

Din categoria factorilor externi sitemului de impozite care influenteaza limita impozitelor se pot mentiona:(Stefura A. Gabriel, 2005, p. 49)

? nivelul produsului intern brut pe locuitor;

? nivelul mediu al impozitului si

? prioritatile stabilite de stat in ceea ce priveste destinatia resurselor financiare concentrate la dispozitia sa.