Pagina documente » Recente » Evaluarea performantelor profesionale in cadrul societatii comerciale

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 3
CAPTIOLUL1.ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND ACTIVITATEA DE EVALUARE A PERFORMAN?ELOR PROFESIONALE 5
1.1. Resursele umane - element central ?n cadrul organiza?iei 5
1.2. Necesitatea evalu?rii performan?elor profesionale 8
1.3.Rolul ?i semnifica?ia evalu?rii performan?elor profesionale ?n cadrul activit??ilor de resurse umane 10
1.4. Evaluarea performan?elor - aspecte esen?iale 14
1.5.Analiza diagnostic a activit??ii de evaluare a performantelor 15
1.5.1. Departamentului de Resurse Umane - indicatori 15
1.6.Analiza poten?ialului uman 16
1.7. Identificarea principalelor puncte forte ?i slabe ale institu?iei 17
CAPITOLUL 2: PREZENTARE A GENERAL? A 22
S.C. BEIERSDORF ROM?NIA S.R.L. 22
2.1. Prezentarea firmei 22
2.1.1. Date de identificare 22
2.1.2. Structura organizatoric? ?i managementul firmei 23
2.1.3. Analiza dinamicii principalilor indicatori 24
2.1.4. Oferta de produse 29
2.2. Concluziile analizei-Modelul Swot 30
Figura 2.3. Analiza S.W.O.T. a intreprinderii 31
2.3.Analiza a situa?iei existente privind evaluarea performan?elor profesionale in cadrul S.C. BEIERSDORF ROMANIA S.R.L. 31
2.3.1.Grila de evaluare 32
2.3.2.Standardul de performan?? 34
2.3.3.Metode comparative 38
2.3.4. Autoevaluarea 40
2.3.5.Surse de erori ?n evaluarea performan?elor 41
2.3.6.Prevenirea problemelor poten?iale ?i a surselor de erori ?n procesul de evaluare a personalului la S.C. BEIERSDORF SRL . 42
CAPITOLUL3:PERFEC?IONAREA SISTEMULUI DE EVALUARE A PERFORMAN?ELOR PROFESIONALE IN CADRUL S.C. BEIERSDORF ROMANIA SRL. 43
3.1.Propuneri privind ?mbun?t??irea sistemului de evaluare a performan?elor 44
3.2. Eficien?a ?i eficacitatea recomand?rilor aduse 45
CONCLUZII 47
BIBLIOGRAFIE 50
ANEXE 52

EXTRAS DIN DOCUMENT

CAPITOLUL3:PERFECTIONAREA SISTEMULUI DE EVALUARE A PERFORMANTELOR PROFESIONALE IN CADRUL S.C. BEIERSDORF ROMANIA SRL. {p}

3.1.Propuneri privind imbunatatirea sistemului de evaluare a performantelor {p}

3.2. Eficienta si eficacitatea recomandarilor aduse {p}

CONCLUZII {p}

BIBLIOGRAFIE {p}

ANEXE {p}

INTRODUCERE

Evaluarea performantelor profesionale constituie o problema delicata in managementul organizatiei. Daca este vorba de formare, salarizare sau promovare, toate aceste operatii au loc numai in urma unei evaluari. Scopul evaluarii este sa ajute la luarea deciziilor care afecteaza indivizii, decizii care trebuie sa aiba un fundament obiectiv si corect. Necesitatea acestei activitati este dictata de: exprimarea si dimensionarea obiectivelor, stabilirea abaterilor fata de obiectivele stabilite si efectuarea corectiilor necesare, determinarea directiilor si modalitatilor de perfectionare a personalului, micsorarea riscurilor provocate de mentinerea si promovarea unor persoane incompetente, o mai buna repartizare a salariatilor pe posturile de munca, o salarizare echitabila, o crestere a capacitatii concurentiale a organizatiei.

Toate acestea sunt functii explicite ale evaluarii performantelor, dar exista de asemenea, si motive implicite. Evaluarea este o activitate prin care are loc motivarea angajatilor, mentine contactele personale, recunoaste munca de calitate si promoveaza o anumita imagine asupra evaluatului. Cunoasterea performantelor realizate inseamna o intelegere reala a modului in care sunt indeplinite sarcinile, a randamentului dat la locul de munca. Cunoasterea performantelor da celui evaluat incredere in propriile forte, constituind si un factor mobilizator, generator al unei atitudini pozitive fata de munca.

Evaluarea personalului poate fi definita ca ansamblul proceselor prin intermediul carora se emit judecati de valoare asupra salariatilor din organizatie, considerati separati, in calitate de titulari ai anumitor posturi, in vederea relevarii elementelor esentiale ale modului de realizare a obiectivelor si sarcinilor conferite si de exercitare a competentelor si responsabilitatilor, a acordarii de recompense si sanctiuni, a stabilirii modalitatilor de perfectionare a pregatirii, a conturarii perspectivelor de promovare.

În viziunea lui Glenn Shepard, evaluarea performantelor este considerata un instrument de management. Acest instrument de management poate fi asemanat cu un ciocan. Un ciocan este si bun si rau. Este o unealta care poate fi utila sau daunatoare, depinzand de aptitudinile celui care o foloseste. Poate fi folosit pentru a construi case sau pentru a bate cuie in perete pentru a atarna tablouri. Însa, in acelasi timp poate sa te raneasca daca iti scapa din mana sau cade. [1 Gl?nn Sh?p?rd, How to m?k? p?rform?nc? ?v?lu?tion r??lly work, John Wil?y & Sons,Inc., Hobok?n, N?w J?rs?y, 2005, op. cit. p?g.3-5]

Evaluarea performantelor poate fi la randul ei utila sau daunatoare pentru companie, depinzand de aptitudinile managerului.

Utilizat corect, acest instrument de management poate avea un impact incomensurabil asupra moralei, performantelor si atitudinii angajatilor.

Oferta anului

Reducere 2020