Pagina documente » Recente » Evitarea conflictelor in exercitarea profesiei de manager

Cuprins

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Extras din document

?CUPR?NS
?NTRODUCERE……………………………………………...………………………….1
CAP?TOLUL ?: CONS?DERA??? PR?V?ND NOT?UNEA DE MANAGER……..3
1.1. Def?n?rea conceptulu? de manager ………….3
1.2. T?polog?a manager?lor 4
1.3. Funct?a s? et?ca managerulu? ..8
CAP?TOLUL 2: ASPECTE GENERALE ALE CONFL?CTELOR……………..16
2.1. Def?n?rea confl?ctulu? 16
2.2. T?polog?a confl?ctelor in organ?zat?e 18
2.3. Funct??le confl?ctulu? 22
2.4. Generator? de confl?ct 24
2.5. Procedur?, metode, ?nstrumente pentru ev?tarea confl?ctulu?……………..………27
CAP?TOLUL 3: PREZENTAREA GENERALA A SOC?ETAT?? S.C. GALMOPAN S.A…………………………………………………………………34
3.1. Scurt ?stor?c 34
3.2. Ob?ect de act?v?tate 35
3.3. Structura organ?zator?ca 36
3.4. Anal?za econom?co-f?nanc?ara 37
CAP?TOLUL 4: EV?TAREA CONFL?CTELOR ?N EXERC?TAREA PROFES?E? DE MANAGER ?N CADRUL S.C. GALMOPAN S.A………………………….43
4.1. T?pul s? des?gnul cercetar?? 43
4.2. Metodolog?a cercetar?? 44
4.3. Metode s? tehn?c? stat?st?ce ut?l?zate in prelucrarea s? ?nterpretarea datelor cercetar?? 44
4.4. Prelucrarea s? ?nterpretarea rezultatelor 44
CONCLUZ?? S? PROPUNER?……………………………………………………55
ANEXE……………………………………………………………………………56
B?BL?OGRAF?E…………………………………………………………………..66

Alte date

?NTRODUCERE

Conflictele constituie o componenta naturala inevitabila a vietii sociale a fiecaruia dintre noi.In plan istoric,toata existenta omenirii este impregnata cu conflicte,incepand cu conflictul primordial intre primii oameni si Creator,care a avut drept urmare izgonirea lui Adam si Evei din gradina paradisiaca a Edenului,eveniment ce a marcat inceputul istoriei neamului omenesc si pana in zilele noastre. Intr-un anume sens, putem afirma ca evolutia istorica a civilizatiei umane

Oamenii traiesc si muncesc impreuna. Este important pentru ei sa se inteleaga unii cu altii. Ξn acelasi timp, conflictele reprezinta o realitate cotidiana pentru fiecare om. Ξntr-o colectivitate umana trebuie sa acceptam conflictele ca fiind absolut normale, iar rezolvarea lor trebuie sa fie un proces de grup, deoarece orice grup uman cuprinde membri cu personalitati diferite, cu motivatii diferite si cu un potential de munca si creatie care variaza in limite foarte largi.

Prin activitatea de consiliere de grup, individuala si colectiva care intervine in managementul conflictului se doreste a influenta modul in care indivizii se raporteaza la conflict si a forma noi deprinderi adecvate de solutionare a conflictelor. Aceasta activitate presupune, in primul rand, schimbarea unor fundamente cognitive ale indivizilor (se invata lucruri noi despre conflicte) urmeaza schimbarea atitudinii afective fata de conflict (se „simte” altfel fata de conflict) si, nu in ultimul rand, de fapt scopul final, se schimba modul de comportament (se manifesta altfel).

Vorbim, deci, de formare de deprinderi, de fapt de schimbare de deprinderi si formare de altele noi, proces ce necesita un mare efort, o activitate coordonata sustinuta si multe exercitii.

Asa ca aceasta activitate de consiliere si management a conflictelor presupune modele noi de activitate din partea profesorilor, cerinte noi de abordare a divergentelor din partea tuturor celor implicati in interrelationare si, nu in ultimul rand, modele noi de comportament din partea elevilor.

Exista diferente la nivel individual, exista o „goana” a schimbarii, exista o asa numita criza de timp datorata in mare parte si schimbarii atat de continue a societatii in care traim, care inevitabil ne forteaza sa tinem pasul cu ea, cu toate acestea, putem sa convietuim si sa colaboram fara a ne rani, a ne jigni, a ne ignora si a profita de neatentia sau imposibilitatea oamenilor de langa noi.

Putem sa colaboram, sa ajutam si sa fim ajutati de cei langa care stam, pentru ca ideea de baza a noii societati este complexitatea unui produs care este rezultatul gandirii mai multor minti si, deci, produsul cu cea mai mare sansa de a fi aproape de ideal si perfectiune.

Tema lucrar?? mele o reprez?nta ev?tarea confl?ctelor ?n exerc?tarea profes?e? de manager.

Profes?a de manager presupune un angajament profes?onal s? vocat?onal d?st?nct s?, ca atare, este necesara crearea une? ?mag?n? soc?o-culturale, precum s? a unu? statut soc?al al acestu?a, care sa reprez?nte „ancora soc?ala“ a profes?e? sale.

Manager?? det?n rolul pr?nc?pal in d?mens?onarea performantelor un?tat?? conduse, f?e ea tara, f?e intrepr?ndere de or?ce fel, ?nst?tut?e soc?ala, de invatamant, de cultura. Acest rol trebu?e corelat cu ?mportanta deoseb?ta pe care o are dec?z?a in intregul system manager?al s?, de fapt, in or?ce act?v?tate umana. Relat?a d?ntre manager s? s?stemul in care act?oneaza este complex, pe de o parte managerul f??nd acela care are contr?but?a esent?ala in crearea s?stemulu?, ?ar, pe de alta parte, ef?c?enta act?v?tat?? conducatorulu? dep?nzand in mare masura de cal?tatea s?stemulu? in care act?oneaza.

D?lema daca managerul sa f?e ales d?ntre ce? ma? bun? spec?al?st? in domen?ul condus sau d?n alte domen?? ma? aprop?ate de cer?ntele conducer?? in soc?etatea contemporana inca nu este def?n?t?v transata.

Ξn favoarea pr?me? ?de? se aduc argumente conform carora, totus?, cu cat un manager este un ma? bun cunoscator al domen?ulu? pe care il conduce, cu atat va putea intelege ma? b?ne ansamblul, va putea coopera cu persoane pregat?te d?n d?fer?te domen??, va at?nge performante inalte.

Ξn favoarea cele? de-a doua var?ante se aduc argument conform carora mar?? spec?al?st? d?n d?fer?te domen??, cum ar f? med?c?na, arta, invatamantul adesea nu sunt s? ce? ma? bun? gospodar? s? ca atare, se r?s?pesc resurse, apar d?sfunct?onal?tat?. Ξn plus, se cons?dera ca este ?mpropr?u sa f?e r?s?p?t talentul unu? art?st, unu? ch?rurg etc. cu problem manager?ale.

Ξn selectarea manager?lor trebu?e sa se porneasca de la complex?tatea act?v?tat?? manager?ale care, asa cum sa aratat, presupune un s?stem complex de cunost?nte, metode, tehn?c?, depr?nder? s? apt?tud?n? care sa se const?tu?e intr-o profes?une de s?ne statatoare, managerul valoros f??nd, de regula, un conducator profes?on?st.

Lucrarea de fata este structurate pe 4 cap?tole s? anume:

Cap?tolul 1 prez?nta not?un?le teoret?ce pr?v?nd conceptul de manager.

?n cel de-al do?lea cap?tol am def?n?t conceptul de confl?ct ?n organ?zat?e, am prezentat t?polog?a , funct??le s? cauzele acestu?a.

Tot ?n acest cap?tol am ev?dent?at procedur?le, metodele s? ?nstrumentele necesare ev?tar?? confl?ctelor ?n organ?zat?e.

Cap?tolul 3 este o prezentare generala a soc?etat?? asupra care?a s-a real?zat cercetarea lucrar??. Au fost prezentate date pr?v?nd ?stor?cul f?rme?, ob?ectulul de act?v?tate, structura organ?zator?ca precum s? pr?nc?pal?? ?nd?cator? econom?c-f?nanc?ar? a? f?rme? S.C. GALMOPAN S.A.

Ult?mul cap?tol prez?nta cercetarea lucrar?? s? anume, Ev?tarea confl?ctelor ?n exerc?tarea profes?e? de manager ?n cadrul S.C. GALMOPAN S.A.

?n acest cap?tol sunt prezentate scopul s? ?potelzele cercetar??, metodele s? tehn?c?le stat?st?ce ut?l?zate in prelucrarea s? ?nterpretarea datelor.

?n f?nal sunt prezentate concluz??le, propuner?le, b?bl?ograf?a s? anexele aferente lucrar??.

CAP?TOLUL ?: CONS?DERAT?? PR?V?ND NOT?UNEA DE MANAGER

1.1. Def?n?rea conceptulu? de manager

Ξn l?teratura de spec?al?tate def?n?t??le managerulu? sau cadrulu? de conducere, formulate de spec?al?st? reputat?, d?fera. Ξn general, se constata doua abordar? pr?nc?pale. O pr?ma abordare, care ?nclude in categor?a manager?lor nu numa? cadrele de conducere propr?u- z?se, dar s? personalul de spec?al?tate. Pentru o asemenea abordare pledeaza Peter Drucker, dupa ce face o anal?za evolut?va a cadrelor de conducere.

O a doua tend?nta ?nclude in categor?a manager?lor numa? persoanele care efect?v det?n postur? manager?ale, ad?ca carora le sunt nem?jloc?t subordonat? alt? component? a? f?rme?, ce ?au dec?z?? de conducere, dec? care ?nfluenteaza in mod d?rect act?un?le s? comportamentul altor persoane. [1 John, K., C? f?c m?n?g?r?? cu ?d?v?r?t, ?d?tur? M?t?or Pr?ss, Bucur?st?, 2008]

Mater?a pr?ma a manager?lor o reprez?nta potent?alul subordonat?lor s? propr?ul lor talent de a conduce. Manager?? exerc?ta in mod permanent, ?ntegral sau part?al, funct?? de prev?z?une, organ?zare, coordonare, antrenare s? evaluare, refer?toare la procesele de munca exerc?tate de subordonat?? lor. Ca urmare, sfera competentelor, sarc?n?lor s? responsab?l?tat?lor atr?bu?te manager?lor este sens?b?l ma? mare comparat?v cu cea a cadrelor de execut?e, reflectare f?reasca a spec?f?c?tat?? s? amplor?? ob?ect?velor ce le rev?n. [2 Doval, E. Prev?z?unea econom?ca in managementul f?rme?. Ed. a 3-a. Ed?tura Fundat?e? Roman?a de Ma?ne,Bucurest?, 2007]