Pagina documente » Drept » Filiatia fata de tatal din afara casatoriei

Despre lucrare

lucrare-licenta-filiatia-fata-de-tatal-din-afara-casatoriei
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-filiatia-fata-de-tatal-din-afara-casatoriei


Cuprins

CUPRINS
Capitol I: Stabilirea filiatiei fata de tata.............9
Sectiunea I: Aspecte privind paternitatea din casatorie............9
- Prezumtia de paternitate.....9
- Ce inseamna copil din casatorie.........11
Sectiunea II: Aspecte privind paternitatea din afara casatoriei14
Capitolul II: Recunoasterea voluntara a paternitatii..........19
Sectiunea I: Conditiile in care poate fi efectuata recunoasterea de
paternitate.........19
Sectiunea II: Formele recunoasterii voluntare.......20
- Declaratia la serviciul de stare civila...20
- Recunoasterea prin inscris autentic....21
- Recunoasterea facuta prin testament.24
Sectiunea III: Copii care pot fi recunoscuti............25
- Copii recunoscuti inainte de a se naste25
- Copii recunoscuti dupa ce au murit.....26
- Copii care au fost deja recunoscuti.....26
- Copii majori.....27
Sectiunea IV: Natura juridica si caracterele recunoasterii voluntare de
paternitate.......27
Sectiunea V: Contestarea recunoasterii de paternitate...........29
Sectiunea VI: Nulitatea recunoasterii de paternitate33
- Cazuri de nulitate absoluta.34
- Cazuri de nulitate relativa...37
- Efectele viciilor de consimtamint si incapacitate asupra
recunoasterii de paternitate38
Sectiunea VII:Efectele recunoasterii asupra modificarii numelui de familie 42
Sectiunea VII : Dubla paternitate.........44
Capitolul III: Stabilirea paternitatii prin hotarire judecatoreasca..........49
Sectiunea I:Exercitarea dreptului la actiune..........49
- Cine poate porni actiunea in stabilirea paternitatii....49
- impotriva cui se indreapta actiunea ......54
- Instanta competenta............57
Sectiunea II: Prescriptia dreptului la actiune in stabilirea paternitatii ........57
- Data inceperii cursului prescriptiei ........57
- intreruperea prescriptiei, suspendarea si repunerea in
termen.............
- Stingerea prin prescriptie a dreptului la actiune ....
Sectiunea III: Sistemul probator in actiunea de stabilire a paternitatii .....
- Mijloace materiale de proba prevazute de dreptul civil...........
- Expertiza medico - judiciara..............
Sectiunea IV: Efectele hotaririi judecatoresti de stabilire a paternitatii....
- Situatia legala a copilului din afara casatoriei ......
Sectiunea V: Stabilirea pensiei de intretinere .....
Sectiunea VI: Obligatia la plata cheltuielilor de judecata in cazul actiunii
avind ca obiect paternitatea........

EXTRAS DIN DOCUMENT

?{p}

{p}

{p}

?

NOT?UN? ?NTRODUCT?VE

Reproducerea populatiei este una dintre cele mai importante conditii ale existentei si dezvoltarii societatii. Dar procesul de reproducere al societatii nu se reduce la nasterea copiilor, ci implica si educatia prin munca si cea spirituala a noilor generatii de oameni, pregatirea acestora a ca membrii activi ai societatii.

Rezulta deci, ca in cadrul casatoriei, a relatiilor dintre barbat si femeie, ca si in relatiile dintre parinti si copii, adica acest ansamblu de legaturi sociale care leaga pe membrii familiei, constituie unul dintre cele mai complexe domenii ale vietii sociale.

Întrucat casatoria este legata de cresterea copiilor, educatia lor, societatea a intervenit intotdeauna activ in relatiile dintre sexe si le-a reglementat conform intereselor sale.

În sens larg, putem defini casatoria ca un grup de persoane unite prin casatorie, rudenie de sange, civila si prin alianta, precum persoane care, desi nu au legaturi de casatorie sau de rudenie , intre ele s-au stabilit relatii asemanatoare cu cele care se nasc din casatorie sau rudenie [1 A se vedea – Gheorghe Piticaru, Curs de drept familial, 1978, pag.2] .

Asadar, putem privi casatoria ca fiind acel grup de persoane legate prin casatorie, sange sau adoptiune, care traiesc impreuna, au o gospodarie casnica comuna.

Putem spune ca rudenia fireasca este o legatura juridica dintre doua sau mai multe persoane, care coboara unele din altele, in cadrul rudeniei in linie dreapta sau care fara a descinde unele din altele, au un caracter comun, in cadrul rudeniei in linie colaterala.

Dupa cum am vazut, rudenia se bazeaza pe faptul filiatiei, din care izvorasc numeroase efecte juridice.Notiunea de filiatie insa, prezinta doua intelesuri:

- in sens larg, prin filiatie se desemneaza tot sirul de nasteri care leaga pe o persoana de un stramos al ei.

- in sens restrans, filiatia se refera la legatura, raportul dintre copil si parintii sai, raport intemeiat pe legatura de sange care rezulta intre ei din faptul procreatiei si al nasterii.

Familia, in sensul restrans al notiunii, desemneaza unitatea sociala pe care o constituie tatal, mama si copii lor, iar in sens juridic, filiatia inseamna maternitate sau paternitate dupa cum este considerata in raport de mama su tata. Sirul de persoane intre care exista rudenia, poarta denumirea de linie de rudenie care poate fi dreapta sau colaterala.Rudenia poate fi din casatorie sau din afara casatoriei .Cand nasterea unei persoane ca temei al rudeniei se plaseaza in cadrul casatoriei parintilor sai, atunci vorbim de filiatia din casatorie. Nasterea unei persoane din parinti intre care nu au existat legaturi de casatorie este privita juridic ca o filiatie din afara casatoriei , pe care se cladeste o rudenie din afara casatoriei.

Prin filiatie, in sens juridic, se intelege legatura de descendenta dintre copil si parintii sai, legatura de sange care rezulta din nastere sau din faptul conceptiei si se stabileste in mod diferit dupa cum este vorba de filiatie fata de mama – maternitate sau fata de tata – paternitate.

În toate cazurile filiatia produce efecte juridice doar in masura in care este stabilita in conditiile determinate de lege.Este necesar ca in prealabil sa se stabileasca maternitatea si apoi paternitatea, deoarece numai in raport de data nasterii copilului se poate determina data conceptiei.Filiatia paterna rezulta din faptul conceptiei, pe cand filiatia fata de mama rezulta din faptul nasterii, cu consecinte din acest punct de vedere asupra stabilirii lor in mod deosebit.

Faptul nasterii, cert si usor de dovedit, implica mai putine dificultati in stabilirea maternitatii, pe cand faptul conceptiei nesusceptibil de a fi dovedit in mod direct si nemijlocit, decat indirect prrin prezumtii pe baza carora se va determina probabilitatea paternitatii, implica mari dificultati.

Filiatia fata de tata este legatura juridica dintre copil si tatal sau.Aceasta filiatie se numeste paternitate si poate fi din casatorie sau din afara ei. În cadrul lucrarii de fata vom analiza stabilirea paternitatii atat din casatorie cat si din afara ei. În stabilirea paternitatii din casatorie vom explica ce intelegem prin prezumtie de paternitate, necesitatea prezumtiei si marginirea ei doar la copiii din casatorie, temeiurile prezumtiei.Întrucat aplicabilitatea prezumtiei se rezuma doar la copii din casatorie, vom explica nottiunea de '' copil din casatorie ''. Dar un copil beneficiaza de prezumtia de paternitate numai daca se stabileste ca a fost conceput sau nascut in timpul casatoriei. De aceea este necesar a se lamuri si pentru notiunea de timp legal al conceptiei, modul de calcul si aprecierea puterii prezumtiei care stabileste timpul legal al conceptiei. În stabilirea paternitatii din afara casatoriei vom cerceta in primul rand recunoasterea voluntara de paternitate sub aspectul conditiilor in care poate fi facuta, a capacitatii cerute pentru a o face, a notiunii juridice si irevocabilitatii ei.

De asemenea, vom vedea care sunt formele legale in care trebuie sa se faca recunoasterea : declaratia la starea civila, inscris autentic, facand referire la discutiile care au avut loc in literatura si practica judiciara cu privire la valoarea consemnarii de catre instanta a actelor procedurale folosite in activitatea judiciara a unei recunoasteri voluntare de paternitate, si, in sfarsit modalitatea recunoasterii prin testament, oprindu-ne bineinteles si asupra problemei efectului recunoasterii asupra modificarii numelui de familie al copilului.

Vom analiza si problema dublei paternitati si a cazurilor aparente de dubla paternitate. Prezinta un interes examinarea cazurilor de nulitate absoluta si relativa a recunoasterii si efectul viciilor de consimtamant si incapacitatii asupra recunoasterii de paternitate, facand o prive si asupra discutiilor purtate in literatura si practica judiciara pe aceasta tema.

Avand in vedere ca filiatia paterna se stabileste si prin hotarare judecatoreasca cand presupusul tata nu recurge la recunoasterea voluntara de paternitate, vom vedea cine poate porni actiunea in stabilirea paternitatii , impotriva cui se indreapta actiunea si instanta competenta a o primi.

Vom expune pe larg procedeul prescriptiei dreptului la actiune: data inceperii cursului ei, intreruperea, suspendarea prescriptiei si repunerea in termen, aratand si aici discutiile purtate in literatura juridica referitoare la efectele intretinerii asupra prescriptiei actiunii.

O importanta deosebita o prezinta sistemul probator, de aceea vom cerceta in amanuntime acest procedeu, atat din punct de vedere judiciar cat si medical.Stabilirea paternitatii prin actiune in justitie implica si alte procedee de abordat: stabilirea pensiei de intretinere, obligatiile la plata cheltuielilor de judecata, etc.

Stabilirea filiatiei paterne din afara casatoriei are numeroase efecte juridice asupra numelui copilului, cetateniei, obligatia parintilor de a se ingriji de cresterea, educarea, pregatirea profesionala a copilului, etc. in scopul asimilarii depline a situatiei copilului din afara casatoriei care si-a stabilit filiatia fata de parinti, cu situatia legala a copilului din casatorie .

Am aratat pe scurt problemele ce vor fi cuprinse in prezenta lucrare cu intentia de a anticipa oarecum importanta lot teoretica si practica, dar dincolo de aspectul teoretic al problemelor, prin determinarea filiatiei paterne a unui copil se urmareste practic inlaturarea incertitudinii in ce priveste filiatia sa, stabilirea raportului tata-copil sub aspectul valorificarii dreptului si realizarea obligatiilor ce decurg dintr-o filiatie stabilita ce priveste atat pe parinte cat si pe copil.

Vom face referire la diferite acte normative care alcatuiesc sediul materiei in problemele cercetate pentru a exemplifica prin intermediul reglementarii legale, problemele discutate, facand apel la texte din Codul Familiei ( titlul II, art.45-65,etc.),Codul civil, Decretul 978/68 privitor la nume, Legea 21/1991 privind cetatenia, etc. si asociindu-le cu diversele decizii ale Curtii Supreme de Justitie si a altor instante judecatoresti.

Aratand ca stabilirea paternitatii in dreptul nostru prezinta o importanta deosebita intrucat urmareste stabilirea filiatiei paterne a copiilor, incheiem aceasta prezentare sumara a procedeelor ce vor fi cercetate in prezenta lucrare pentru a trece la cercetarea detaliata a fiecarei chestiuni.