Pagina documente » Stiinte Economice » Fundamentarea economica a activitatii de promovare a produselor agroalimentare

Cuprins

lucrare-licenta-fundamentarea-economica-a-activitatii-de-promovare-a-produselor-agroalimentare
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-fundamentarea-economica-a-activitatii-de-promovare-a-produselor-agroalimentare


Extras din document

CUPRINS
INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1 PROMOVAREA - COMPONENTA DE BAZA A MIXULUI DE MARKETING............4
1.1 Rolul comunicarii in procesul de promovare al produselor 5
1.1.1 Componentele procesului de comunicare 7
1.1.2 Obiectivele politicii de comunicare 9
1.2 Structura activitatii promotionale 11
1.2.1 Publicitatea si suporturile ei 12
1.2.2 Promovarea vinzarilor 17
1.2.3 Relatiile publice 19
1.2.4 Vinzarea personala 20
1.2.5 Alte metode de promovare 21
CAPITOLUL 2 PREZENTAREA GENERALA A S.C. KAROMTEC SRL TECUCI 22
2.1 Prezentare generala a SC KAROMTEC SRL Tecuci 22
2.1.1 Prezentarea produselor KAROMTEC 28
2.1.2 Structura produselor firmei KAROMTEC 29
2.2 Mediul de marketing al firmei 31
2.2.1 Macromediul firmei 32
2.2.2 Micromediul firmei 34
2.3 Piata firmei 37
2.3.1 Cererea si oferta de produse agroalimentare 37
2.3.2 Identificarea pietei 38
2.4 Situatia economico-financiara a S.C. KAROMTEC S.R.L 40
2.4.1 Necesitatea analizei economico - financiare 41
2.4.2 Analiza pe baza contului de profit si pierdere 44
CAPITOLUL 3 POLITICA DE PROMOVARE ADOPTATA DE
SC KAROMTEC SRL TECUCI 49
3.1 Misiune si valori 49
3.1.1 Realizarea analizei SWOT 50
3.1.2 Mixul de marketing in cadrul politicii de promovare 50
3.2 Publicitatea realizata de S.C. Karomtec S.R.L. 52
3.3 Promovarea vinzarilor efectuate de SC KAROMTEC SRL 53
3.4 Vinzarea personala 53
CAPITOLUL 4 PROGRAM DE MARKETING PRIVIND POLITICA DE PROMOVARE A S.C KAROMTEC SRL Tecuci 56
4.1 Elaborarea mixului si a bugetului promotional 56
4.1.1 Stabilirea pietei tinta si a obiectivelor politicii de promovare 57
4.1.2 Conceperea mesajului 57
4.1.3 Selectarea canalelor promotionale 58
4.1.4 Determinarea bugetului promotional 59
4.1.5 Stabilirea mixului promotional 61
4.1.6 Evaluarea rezultatelor si ajustarea mixului 61
4.2 Perspectivele de imbunatatire a politicii de promovare 64
CONCLUZII SI RECOMANDARI 65
BIBLIOGRAFIE 70

Alte date

?

INTRODUCERE

În vederea derul?rii si dezvolt?rii unei afaceri de success, orice intreprindere, indiferent de dimensiunile ei sau domeniul de activitate c?reia ii apartine, are nevoie de un departament de marketing care s? pun? in aplicare politica de marketing, politic? ce trebuie s? reflecte cele patru componete ale sale: politica de pret, politica de produs, politica de distributIe si politica de promovare.

Varietatea mare a formelor, metodelor, tehnicilor si mijloacelor de promovare aste un atu important al acestei componente a marketingului, dar in acelasi timp, impune luarea lor in considerare cu mult discern?mant atunci cand se elaboreaz? si se adopt? o anumita polic? de promovare de c?tre o agentie de publicitate sau de departamentul de marketing al unei firme.

MIXUL DE PROMOVARE reprezint? pincipalul instrument de comunicare cu consumatorii actuali si potentiali, de promovare impersonala a ideilor, bunurilor sau serviciilor prin mijloacele de informare in mas? ( ziare, reviste, programe radio si TV ) de c?tre o institutie sau un agent economic, indiferent de domeniul de activitate. Într-un astfel de context, in care totul pare s? se invart? in jurul ideii de promovare, alegerea temei de fat? “Fundamentarea economic? a activit?tii de promovare a produselor agroalimentare”, ca subiect al tezei de licent? apare mai mult decat justificat?.

Prezenta lucrare cuprinde informatii si idei grupate in patru capitole.

Astfel, primul capitol ( “Promovarea – component? de baz? a mixului de marketing” ) vizeaz? aspecte cu caracter teoretic. În cadrul acestora am surprins elemente referitoare la: sitemul de comunicatie si rolul acesteia in procesul de promovare, obiectivele politicii de comunicare, structura activit?tii promotionale.

Urm?toarele trei capitole cuprind studiul de caz la firma KAROMTEC Tecuci, studiu combinat cu aspecte teoretice: prezentarea general? a firmei, elemente legate de piata firmei, o analiz? succint? a principalilor indicatori economico – financiari ai firmei, politica de promovare adoptat? de firm?, elaborarea unui mix promotional si perspective de imbun?t?tire a politicii de promovare a firmei pe viitor.

CAP 1 PROMOVAREA – COMPONENT? DE BAZ? A MIXULUI DE MARKETING

Termenul de promovare isi are originea in cuvantul latinesc “promovere” care inseamna a misca inainte. Definitia cuprinsa in Dictionarul explicativ al limbii romane ne indica pentru cuvantul a promova urmatoarele sensuri: “a ridica, a sustine, a sprijini facand sa progreseze, sa se dezvolte” [1 Dictionarul explicativ al limbii romane, Editura Academiei Romane, 1984, p.751].

Promovarea reprezinta acea parte a procesului de comunicatie al firmei prin care aceasta, folosind un ansamblu de metode si tehnici specifice (concretizate in activitati promotionale), incearca sa influenteze comportamentul clientilor sai actuali si potentiali in vederea obtinerii unor rezultate cat mai bune (profituri) pe o perioada mai lunga de timp [2 Anghel, D. - Marketingul intreprinderilor mici si mijlocii, Editura ASE, Bucuresti 2004, p. 80 ].

Aceasta definire a complexului proces promotional incearca sa explice faptul ca numai anumite activitati de comunicare ale intreprinderii, realizate cu scopul clar de a modifica ceva in comportamentul clientilor potentiali (de regula, imbunatatirea imaginii firmei si a produselor sale, concretizata pana la urma intr-un volum mai mare de vanzari), pot fi considerate drept activitati promotionale desfasurate in vederea atingerii obiectivelor strategice ale politicii promotionale pe care si-a stabilit-o firma.

O problema foarte importanta este c? intreprinderea - prin produsele sale si prin comportamentul pe piata – trebuie sa confirme informatiile transmise, pentru ca altfel clientii

potentiali se pot considera inselati si toate actiunile promotionale realizate de firma nu vor avea nici un efect pozitiv, ba din contra, pot afecta in sens negativ imaginea pe care firma o are pe piata. În aceste conditii, se poate pune problema daca, pentru intreprinderile cu un potential mai scazut (ele realizeaza produse nu foarte reusite, dar totusi cerute pe piata) mai poate fi vorba de realizarea unei anumite politici promotionale. Raspunsul nu poate fi decat unul singur, si anume ca orice firma, indiferent de pozitia care o are pe piata, de potentialul ei, trebuie sa aiba o politica promotionala, cu mentiunea foarte importanta ca informatiile trimise catre clientii potentiali trebuie sa fie in concordanta cu realitatea, cu alte cuvinte sa fie adevarate.

Obtinerea unor rezultate economice bune nu se poate realiza fara o viziune unitara asupra tuturor componentelor mixului de marketing (politica de produs, politica de pret, politica de distributie, politica promotionala) pe care intreprinderea ar trebui sa si le stabileasca. Transpunerea in practica a politicii de marketing propuse se realizeaza prin intermediul strategiilor si tacticilor de marketing. Complexitatea deosebita a activitatii promotionale, precum si stransa legatura a acesteia cu toate celelalte activitati de marketing, fac necesara o deosebita atentie in elaborarea mixului promotional si deci implicit a alegerii celor mai bune strategii si tactici pentru transpunerea in practica a ceea ce si-a propus intreprinderea.

1.1 Rolul comunic?rii in procesul de promovare al produselor

În conditiile desfasurarii activitatii intr-un mediu instabil si turbulent, caracterizat prin schimbari rapide in procesele tehnologice si prin concurenta acerba, intreprinderea nu poate supravietui fara comunicare. Spunem ca intreprinderea “comunica” atunci cand schimba informatii cu mediul sau. Strategia de comunicare a intreprinderii este o componenta importanta a planului de marketing, locul ei fiind alaturi de celelalte componente ale mixului de marketing: produsul, pretul, plasarea si promovarea [3 Manole, V., Stoian, M.,Ion, R. – Agromarketing, Editia a II a, Editura ASE, Bucuresti 2002, p. 223].

Marketingul modern trebuie s? tin? pasul cu concurenta in continu? crestere, accentuat de tendinta de liberalizare gradual? a pietelor internationale si de fenomenul de globalizare care se manifest? pe plan mondial in toate domeniile. În aceste conditii, pentru a asigura succesul strategiilor comerciale, nu mai este suficient ca firmele s? realizeze produse de calitate, adaptate cerintelor consumatorilor si pe care s? le vand? la preturi accesibile segmentului de consumatori vizati, ci este nevoie de politici promotionale bine gandite, uneori agresive si bine tintite, prin care intreprinderea s? stabileasc? procese de comunicare eficiente cu clientii s?i [4 Pekar,V.,Talmaciu, M. – Strategii de marketing agroalimentar, Editura Sedcom Libris, Iasi, 2006, p. 227].

Comunicarea in marketing cuprinde ansamblul semnalelor emise de un agent economic in directia clientelei sale, a potentialilor cump?r?tori, a partenerilor intreprinderii (furnizori, beneficiari), a liderilor de opinie, a concurentilor, a institutiilor sau a personalului cu scopul facilit?rii relatiilor comerciale [5 Diaconescu, M. – Marketing agroalimentar, Editura Universitar?, Bucuresti 2005, p.157].

Pentru a-si face cunoscut numele, oferta si pentru a convinge consumatorii s? achizitioneze produsele sale, firma are la dispozitie un sistem complex de mijloace de comunicare pe care le poate combina in cadrul mixului promotional. În functie de modul de transmitere a informatiilor si de stimulentul prin care se urm?reste atragerea atitudinii favorabile din partea clientilor si motivarea acestora in adoptarea deciziei de cump?rare, deosebim patru categorii de instrumente promotionale:

? publicitatea – diferentiat? in functie de modul de abordare a audientei tint? in dou? tipuri :

? publicitatea prin marile canale media - este o form? impersonal? de prezentare si promovare a unor idei, servicii, produse prin intermediul mediilor de comunicare ce se adreseaz? tuturor consumatorilor (presa, televiziune, radio, publicitate exterioara, cinema, internet)

? publicitatea direct? – este o variant? prin care ideile, serviciile sau produsele firmei sunt prezentate direct segmentului sau segmentelor vizate, prin intermediul unor mijloace de comunicare impersonale cum sunt: telefonul, serviciile postale, posta electronic?, etc.

? promovarea vanz?rilor – se bazeaz? pe acordarea unor stimulente pentru o perioada scurt? de timp, in vederea determinarii consumatorilor s? achizitioneze un produs sau un serviciu;

? relatii publice – reunesc o gam? extins? de instrumente de comunicare impersonale ce vizeaz? protejarea imaginii firmei sau produselor sale prin organizarea unor activit?ti care au succes la public si atrag simpatia consumatorilor: activit?ti caritabile, sponsoriz?ri, seminarii, relatiile in cadrul comunit?tii, conferinte, discursuri, anuare etc.

? vanzarea personal? – este o form? de comunicare si de promovare a vanz?rilor care presupune contactul direct al unui agent de vanz?ri cu unul sau mai multi clienti potentiali, cu scopul de a vinde produse sau servicii (prezent?ri comerciale, intalniri comerciale, oferirea de mostre, particip?ri la targuri si expozitii comerciale etc.)

Notiunea de comunicare are o sfer? de cuprindere mai larg? decat categoriile de instrumente prezentate mai inainte. Astfel, modul de concepere a elementelor ofertei intreprinderii (aspectul produsului, pretul sau, forma si culoarea ambalajului) si modul de prezentare a acesteia (amplasarea magazinului si aspectul acestuia, modul de prezentare a produselor in magazin, comportamentul si tinuta vestimentar? a vanz?torului, aspectul articolelor de papetarie utilizate de firma vanz?toare) ofer? cump?r?torilor informatii care pot avea influent? decisiv? asupra deciziei de cump?rare. [6 Pekar,V.,Talmaciu, M. – Op. cit., pp. 228 - 229]

Politica de comunicare indeplineste un rol aparte in cadrul mixului de marketing al intreprinderii. Astfel, dac? la originea adopt?rii politicilor de produs, pret si distributie stau preferintele, dorintele sau trebuintele consumatorilor, politica de comunicare si promovare izvor?ste din dorinta conducerii firmei de a obtine o cifr? de afacere cat mai mare si, implicit, profituri mari, prin informarea clientilor reali sau potentiali asupra caracteristicilor principale ale ofertei, in vederea determin?rii acestora s? adopte decizia de cump?rare [7 Pekar,V.,Talmaciu, M. – Op. cit., pp. 228 - 229].

1.1.1 Componentele procesului de comunicare

Succesul activit?tilor promotionale este conditionat de existenta unui schimb continuu de informatii intre firme si cump?r?torii potentiali, transmise printr-un sistem de comunicare bine gandit. Un astfel de sistem, cu dublu sens, trebuie s? asigure un dialog permanent cu mediul extern, cu piata, oferindu-i intreprinderii elementele necesare desf?sur?rii unei activit?ti eficiente.

De indata ce producatorul a atasat produsului sau o anumita marca, devine necesara comunicarea acestei actiuni consumatorului. Schema generala a comunicarii este prezentata in figura 1.1.

Sursa: Preluare dup? Manole, V., Stoian, M.,Ion, R. – Agromarketing, Editia a II a, Editura ASE, Bucuresti 2002, p. 225

Fig. 1.1 Schema generala a comunicarii cu consumatorul

Specialistii in marketing considera ca exista doua aspecte fundamentale care determina apropierea consumatorilor de produs: fie prin comunicare si convingere (metoda subtila), fie prin adaugarea unor avantaje produsului care ar putea determina cel putin o cumparare de incercare (cumpararea unui produs nou pentru a-l incerca). În timp, superioritatea produsului va fi aceea care va determina fidelitatea consumatorului [8 Manole, V., Stoian, M.,Ion, R. – Op.cit, p 225].

Revenind la analiza figurii 1.1, in care este prezentata schema generala a comunicarii cu consumatorului, este necesar sa evidentiem cele patru elemente ale comunicarii publicitare:

? sursa mesajului;

? mesajul;

? mijloacele de comunicare in masa;

? grupul tinta.

Cine doreste s? transmit? mesajul promotional? De regula, intreprinderea agroalimentara doreste sa transmita „ceva” adevarat si valoros in legatura cu produsul sau: produs foarte proaspat, preparat din materii prime naturale, dupa retete care respecta modul de preparare traditional sau regional, cu echilibru perfect intre substantele nutritive, nelipsit din regimul zilnic al unei anumite categorii de consumatori.