Pagina documente » Politehnica » Impactul asupra mediului a depozitarii controlate a deseurilor menajere romanesti

Despre lucrare

lucrare-licenta-impactul-asupra-mediului-a-depozitarii-controlate-a-deseurilor-menajere-romanesti
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-impactul-asupra-mediului-a-depozitarii-controlate-a-deseurilor-menajere-romanesti


Cuprins

CAPITOLUL I
MANAGEMENTUL DESEURILOR MENAJERE ROMiNESTI
3

INTRODUCERE
4
DEFINIREA DESEURILOR
5
MANAGEMENTUL DESEURILOR MENAJERE
6
COMPOZITIA DESEURILOR MENAJERE
18
CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE DESEURILOR MENAJERE
26
DESEURILE MENAJERE - ELEMENTE POLUANTE ALE MEDIULUI iNCONJURATOR
37
ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE
42


CAPITOLUL II
LEGISLATIA SI STRATEGIA ROMiNIEI PRIVIND DESEURILE MENAJERE
51

CAPITOLUL III - DEPOZITAREA CONTROLATA A DESEURILOR MENAJERE CU RECUPERARE DE BIOGAZ
64
FILIERE DE TRATARE A DESEURILOR
65
ALEGEREA PROCEDEELOR DE TRATARE
65
FILIERE DE METANIZARE
76
DEPOZITAREA CONTROLATA
78
FACTORI CARE INFLUENTEAZA PRODUCTIA DE BIOGAZ
102
DOMENII DE UTILIZARE ALE BIOGAZULUI
110


CAPITOLUL IV
BILANT MATERIE - ENERGIE
113
STABILIREA OBIECTIVELOR
114
BILANTUL MATERIE - ENERGIE
115
BILANTUL MATERIE - ENERGIE PENTRU DEPOZITAREA CONTROLATA CU RECUPERARE DE BIOGAZ - IRIDEX
116
ESTIMAREA CANTITATILOR DE METAN SI DE CO2 REZULTATE iN URMA DEPOZITARII CONTROLATE A DESEURILOR MENAJERE
118
ANALIZA LIXIVIATULUI
121


CAPITOLUL V - ANALIZA ENERGETICA, ECONOMICA SI DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI
129
STABILIREA OBIECTIVELOR GENERALE SI SPECIFICE iN GESTIUNEA DESEURILOR
130
ANALIZA TEHNICO-ECONOMICA SI DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI A DEPOZITULUI CONTROLAT IRIDEX BUCURESTI
133
ASPECTE ALE GESTIUNII DESEURILOR MENAJERE PENTRU JUDETELE ARGES SI PRAHOVA - STUDIU DE CAZ
136
ELABORAREA BILANTURILOR DE CONSECINTE ECOLOGICE ALE FILIERELOR DE TRATARE A DESEURILOR MENAJERE
138
ANALIZA BILANTULUI ECOLOGIC A FILIEREI DEPOZITARE CONTROLATA CU RECUPERARE DE ENERGIE
142
ANALIZA TEHNICO-ECONOMICA
145
CONCLUZII FINALE
153


EXTRAS DIN DOCUMENT

?

?CAPITOLUL I

MANAGEMENTUL DESEURILOR MENAJERE ROMÂNESTI

1. INTRODUCERE

Stadiul actual al managementului deseurilor urbane in Romania

Calitatea vietii este si trebuie sa fie o componenta esentiala in dezvoltarea socio-economica a Romaniei.

Pentru locuitorii oraselor si municipiilor, adica pentru peste 55% din populatia Romaniei, calitatea vietii este strict conditionata si de calitatea serviciilor de gospodarire comunala, a calitatii mediului in care traiesc.

In structura serviciilor de gospodarire comunala sunt incluse componente ca:

• alimentarea cu energie electrica si gaze;

• productia si distributia apei potabile ;

• canalizarea si epurarea apelor uzate si meteorice

• productia si distributia energiei termice pentru incalzire si apa calda

• salubritatea si gestiunea deseurilor urbane;

• intretinerea strazilor, spatiilor verzi si obiective din domeniul public;

• transportul local public;

• administrarea, intretinerea si repararea fondului locativ de stat.

Acestea alcatuiesc tabloul complex si atat de important de apreciere a stadiului de civilizatie a localitatilor tarii.

In acest context , salubritatea localitatilor, managementul deseurilor urbane , este un obiectiv important al unor structuri guvernamentale si locale, dar si al unor Asociatii Profesionale, ca exponente ale societatii civile. Aceasta cu atat mai mult cu cat in Romania, cat si in alte tari impactul deseurilor asupra mediului a crescut alarmant in ultimii ani, administrarea necorespunzatoare a acestora, generand contaminari ale solului si ale panzei freatice, precum si emisii de metan, CO2 si gaze toxice, cu efecte directe asupra sanatatii populatiei si mediului.

Abordarea problematicii deseurilor trebuie sa plece de la o analiza a situatiei actuale, a identificarii disfunctionalitatilor, din care sa rezulte propuneri de masuri si actiuni, ce pot fi incluse in strategia nationala de protectia mediului.

1.1. DEFINIREA DESEURILOR

În dictionarul enciclopedic al limbii romane deseul este definit :

Parte dintr-o materie prima sau dintr-un material ce ramane in urma unui proces tehnologic de realizare a unui anumit produs sau semifabricat, neputand fi utilizat in cursul aceluiasi proces tehnologic (deseuri industriale), sau care rezulta din activitati umane, casnice, menajere (deseuri neindustriale).

În sens larg deseul este orice substanta, material sau obiect in general care a pierdut orice finalitate economica, deci orice scop economic si pe care posesorul il destineaza abandonarii.

Deseul este o materie care intr-un circuit economic dat, deci intr-o anumita societate nu mai are nici o valoare. Rezulta ca deseul nu poate fi delimitat de contextul socio-economic din care provine. Astfel, ceea ce este considerat deseu la Bucuresti poate avea finalitate economica la Kinshasa.

Subprodusul este prin definitie corpul sau materia obtinuta ca accesoriu in cursul fabricatiei unei substante sau ca reziduuri ale unei extractii. Dupa definitia de azi, subprodusul este un reziduu sau deseu numai daca a pierdut orice finalitate economica.

De exemplu, pacura este un subprodus de rafinare, dar nu este un deseu.

Deosebim doua grupe mari de deseuri:

A - urbane, categorie care in principal este formata de gunoaiele menajere si stradale

B - industriale, care la randul lor sunt de trei categorii:

- deseuri inerte constituite mai ales din materiale de umplutura si steril provenit din activitatile miniere

- deseuri banale, asimilabile cu deseurile menajere si care in consecinta pot fi tratate in mod similar si impreuna cu acestea

- deseuri speciale, rezultate din procesele industriale, continand elemente nocive in cantitate mai mica sau mai mare.

Acestea din urma reprezinta anumite riscuri pentru mediul incojurator si in consecinta eliminarea lor trebuie facuta cu precautiuni speciale.

1.2. MANAGEMENTUL DESEURILOR MENAJERE

1.2.1. ORGANIZAREA ÎN ROMÂNIA A B?NCII DE DATE PENTRU DESEURI

În Romania pana in 1990 problemele legate de protectia mediului si in particular cele referitoare la evacuarea deseurilor, nu li s-a dat importanta cuvenita, neluandu-se in considerare efectele negative ale activitatii entropice generatoare de deseuri asupra mediului ambiant.

Tinand cont de reala importanta si de amploarea problemelor de protectie a mediului, devine absolut necesara cunoasterea circuitului deseurilor, stabilirea clara a responsabilitatilor factorilor implicati in activitatea de producere-colectare-transport si eliminarea deseurilor, asupra mediului si sanatatii oamenilor.

Indiferent daca deseurile provin din agricultura, industrie sau consum, problemele ce se pun in materie de eliminare si valorificare a acestora trebuie aprofundate intr-o viziune ce depaseste

nivelul aprecierilor conjuncturale, cuprinzand definirea clara a obiectivelor si mijloacelor unei politici pe termen mediu si lung.