Pagina documente » Recente » Impactul oboselii asupra performantelor intelectuale

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

?Cupr?ns
?NTRODUCERE 1
CAP?TOLUL ?: OBOSEALA – DEL?M?T?R? CONCEPTUALE 3
?.1. Teor?? ale obosel?? 3
?.2. Factor? determ?nant? a? obosel?? 4
?.3. Forme ale obosel?? 13
?.4. S?mptome ale obosel?? 20
?.5. Consec?ntele obosel?? 22
CAP?TOLUL ??: ?NVEST?GAREA S? MASURAREA OBOSEL?? 24
??.1. Not?un? generale 24
??.2. Determ?narea ?nd?celu? or?entat?v al sol?citar?? neurops?h?ce dupa caracter?st?c?le procesulu? de munca 31
??.3. Determ?narea efortulu? neurops?h?c pr?n metoda duble? sarc?n? 32
??.4. Determ?narea efortulu? neurops?h?c pr?n probe ps?holog?ce de grup 34
??.5. Determ?narea s? aprec?erea star?? de v?g?lenta 40
??.6. Aprec?erea senzat?e? de oboseala 41
??.7. Aprec?erea factor?lor personal?, med?cal? s? soc?al? in evaluarea obosel?? s? a incordar?? neurops?h?ce 41
CAP?TOLUL ???: STUD?U PR?V?ND INFLUEN?A OBOSEL?? ASUPRA PERFORMAN?ELOR ?NTELECTUALE 43
???.1. Scopul si ob?ect?vele cercetar?? 43
???.2. ?potezele de lucru 43
???.3. Organ?zarea, plan?f?carea s? desfasurarea act?v?tat?? st??nt?f?ce 43
???.4.Descr?erea esant?onulu? 44
???.4.1 Mar?mea esant?onulu? 44
???.4.2. D?str?but?a esant?onulu? in funct?e de vârsta 44
???.4.3. D?str?but?a esant?onulu? in funct?e de med?ul de provenien?a 45
???.4.4. D?str?but?a esant?onulu? ?n funct?e de n?velul de stud?? 45
???.5. Tabelul lotulu? de cercetare 46
???.6. Descr?erea tehn?c?lor de ?nvest?gare 48
???.6.1. ?nventarul de personal?tate Eysenck 48
???.6.2 Testul Praga 50
???.6.3 Testul Toulouse-P?eron 50
???.6.4 Testul Kraepel?n 50
???.6.5 Chest?onar de stres 51
???.6.5.1 Opera??onal?zarea conceptulu? 51
???.6.5.2 Scopul chest?onarulu? 53
???.6.5.3.Formularea intrebar?lor 53
???.6.5.4.Ordonarea ?tem?lor 53
???.6.5.3.Pretestarea ?tem?lor 53
???.6.5.6 Testarea 54
???.6.5.7. Metode de testare a f?del?tat?? chest?onarulu? 54
???.6.5.7.1. Metoda test –retest 54
???.6.5.7.2 Metoda SPL?T-HALF 54
???.6.5.7.3 Metoda anal?ze? cons?stente? ?nterne 54
???.7. PREZENTAREA ?? ?NTERPRETAREA REZULTATELOR 55
???.7.1.Ver?f?carea ?potezelor: 55
CONCLUZ?? 75
B?BL?OGRAF?E 77
ANEXE 80

EXTRAS DIN DOCUMENT

???.6.2 Testul Praga {p}

???.6.3 Testul Toulouse-P?eron {p}

???.6.4 Testul Kraepel?n {p}

???.6.5 Chest?onar de stres {p}

???.6.5.1 Opera??onal?zarea conceptulu? {p}

???.6.5.2 Scopul chest?onarulu? {p}

???.6.5.3.Formularea intrebar?lor {p}

???.6.5.4.Ordonarea ?tem?lor {p}

???.6.5.3.Pretestarea ?tem?lor {p}

???.6.5.6 Testarea {p}

???.6.5.7. Metode de testare a f?del?tat?? chest?onarulu? {p}

???.6.5.7.1. Metoda test –retest {p}

???.6.5.7.2 Metoda SPL?T-HALF {p}

???.6.5.7.3 Metoda anal?ze? cons?stente? ?nterne {p}

???.7. PREZENTAREA ?? ?NTERPRETAREA REZULTATELOR {p}

???.7.1.Ver?f?carea ?potezelor: {p}

CONCLUZ?? {p}

B?BL?OGRAF?E {p}

ANEXE {p}

?NTRODUCERE

Soc?etat?le ?ntra in momentul actual intr-o noua faza de dezvoltare, caracter?zata pr?n profunde transformar? nu numa? de natura tehnolog?ca, dar s? umana. ?ndustr?al?zarea a produs o sch?mbare extrem de rap?da, dar dezech?l?brata a s?stemelor product?ve. Ele s-au dezvoltat ulu?tor d?n punctul de vedere al tehnolog?e? ut?l?zate, al ?nstrumentelor. Tehn?ca de act?une a fost inalt ra?ionalizata. S-a ?nvest?t un cuantum ?mens de st??nta. Aspectul uman al munc?? a pr?m?t insa o atent?e mult ma? redusa. Des?gur ca ?ntrepr?nder?le actuate sunt s? d?n punct de vedere uman foarte d?fer?te de cele de acum un secol, sau ch?ar de cele de acum cateva decen??. Sch?mbar?le de ord?n uman care au avut loc au fost insa ma? mult consec?nte ne?ntent?onate, neplan?f?cate ale schimbarilor tehnolog?ce. S-ar putea spune ca s?stemul product?v actual are de infruntat unul d?ntre cele ma? acute dezech?l?bre pe care le-a cunoscut vreodata: decalajul dramat?c d?ntre caracterul inalt rat?onal?zat al ?nstrumentulu? de act?une, al tehnolog?e?, pe de o parte, ??, pe de alta parte, caracterul inca rud?mentar, trad?t?onal al organizarii umane. Pe fondul acestor d?screpante is? face apari?ia oboseala, fenomen pe care am incercat sa il abordam in pag?n?le ce urmeaza. Oboseala nu este o boala; ca nu are decat temporar consec?nte asupra organ?smulu?. Cu toate acestea, problema obosel?? reprez?nta una d?n cele ma? ?mportante preocupar? ale f?z?olog?lor, cl?n?c?en?lor s? ?g?en?st?lor. Astaz? problema obosel?? a depas?t gran?tele f?z?olog?e? s? med?c?ne? s? a deven?t o problema soc?ala, o preocupare a celor ce organ?zeaza s? conduc product?a.

Lucrarea de fa?a este structurate pe 3 cap?tole ?? anume:

Cap?tolul 1 prezinta no?iunile teoret?ce pr?v?nd oboseala.

În cel de-al do?lea cap?tol am prezentat; ?nvest?garea ?? evaluarea obosel?? ?? cauzele aceste?a.

Ult?mul cap?tol prezinta cercetarea lucrarii ?? anume, Stud?u pr?v?nd influen?a obosel?? asupra performan?elor ?ntelectuale.

În acest cap?tol sunt prezentate scopul ?? ?potelzele cercetarii, metodele s? tehn?c?le st?t?st?ce ut?l?z?te in prelucr?re? s? ?nterpret?re? d?telor.

În f?nal sunt prezentate concluz??le, propuner?le, b?bl?ograf?a ?? anexele aferente lucrarii.

CAP?TOLUL ?: OBOSEALA – DEL?M?T?R? CONCEPTUALE

?.1. Teor?? ale obosel??

Oboseala este un fenomen de dezadaptare, constand in tulburarea raportulu? opt?m intre randament s? consumul energet?c sub n?velul m?n?m necesar desfasurar?? in mod ef?c?ent a act?v?tat?? de munca. (Jurcau, 2003 apud. Boghaty, 2004,p.56)

Asupra apl?car?? mecan?smulu? apar?t?e? obosel?? musculare, de-a lungul t?mpulu?, s-au em?s d?verse teor??, care au aparut in paralel cu dezvoltarea in anum?te d?rect?? a cercetar?lor exper?mentale de f?z?olog?e, plecand ?n?t?al de la exper?mentar? pe musch?ul ?zolat; aceasta separat?e a obosel?? locale de cea generala, des? arb?trara, usureaza mult stud?ul.

Se am?ntesc:

• epu?zarea rezervelor substantelor energet?ce in musch? (Sch?ff);

• sufocarea pr?ntr-un def?cit de aprov?z?onare cu ox?gen a musch?ulu? (Werworn);

• acumularea in musch? a produs?lor de ardere (H?l1 s? Pf1uger);

• elaborarea de tox?na spec?f?ca obosel?? (We?chardt);

• blocarea transm?ter?? ?nfluxulu? nervos de la nerv la musch?, (Lap?cque).

D?ntre acestea, cel ma? mult, a capt?vat atent?a teor?a ?ntox?car?? pr?n tox?ne de oboseala s? ce? ma? mul?i d?n f?z?olog?? secolulu? X?X au sust?nut-o: R?chet, Pfluger, Zuntz, Abelous s? Langlo?s; ult?m?? le denumeau otravur? curar?zante dator?ta act?un?? lor asupra musch?ulu?, oarecum asemanatoare curare?. (Jurcau, 2003 apud. Boghaty, 2004,p.56)

R a n k e, spaland s?mplu un musch? obos?t cu ser f?z?olog?c il reda d?n nou contract?l; K r o n e c k e r, constata ca, contract?l?tatea dev?ne ma? buna daca l?ch?dul de spalare procura ox?gen; Mosso observa ca l?ch?dul de spalare a unu? musch? obos?t, ?njectat la un musch? neobos?t, i? provoaca apar?t?a obosel??. (Selye, 1974, p.123).

Ulter?or, P.We?chardt efectueaza urmatoarea experien?a: oboseste un coba? pe banda rulanta apo? i? tetanizeaza total?tatea mase? musculare pana la refuz: culege sangele s? med?ul ?nter?or, majore?te musch?? s? f?ltreaza totul; elimina pr?n dializa sarur?le s? substantele degradate, adauga h?drox?d de sod?u s? neutral?zeaza cu ac?d clorh?dr?c: concentreaza in v?d s? d?al?zeaza d?n nou. L?ch?dul astfel obt?nut, ?njectat la un an?mal sanatos, face sa apara la acesta toate semnele de oboseala s? i? provoaca ch?ar moartea, daca doza ?njectata este suf?c?enta.

Oferta anului

Reducere 2020