Pagina documente » Medicina » Ingrijirea pacientilor cu laringita acuta

Despre lucrare

lucrare-licenta-ingrijirea-pacientilor-cu-laringita-acuta
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-ingrijirea-pacientilor-cu-laringita-acuta


Cuprins

Planul lucrarii
I pagina - Rolul asistentei medicale in ingrijiri
II pagina - Motivatia
Capitolul I
Notiuni de anatomie si fiziologie legate de aparat
Capitolul II
Notiuni generale despre boala respectiva:
- Definitie;
- Etiologie;
- Clasificare;
- Manifestari de dependenta, semne, simptome;
- Examene clinice si paraclinice;
- Interventii autonome si delegate, tratament;
- Evolutie, complicatii, pronostic;
- Educatie pentru sanatate;
- Rolul asistentei medicale in ingrijirea pacientilor cu laringita acuta.
Capitolul III
Planul de ingrijire al pacientilor cu laringita acuta:
- Culegerea de date;
- Date privind identitatea pacientilor;
- Conditii socio-culturale;
- Starea de sanatate anterioara;
- Informatii legate de boala.
Analiza si interpretarea datelor:
- Analiza satisfacerii nevoilor fundamentale;
- Problemele pacientului;
- Diagnostic de ingrijire;
- Stabilirea gradului de dependenta.
Planificarea ingrijirilor:
- Obiective generale;
- Obiective specifice.
Aplicarea planului de ingrijire
ingrijiri acordate la externare
Data externarii:
- Diagnostic medical la externare;
- Starea pacientului la externare;
- Plan de recuperare.
Examene paraclinice ale pacientului
Capitolul IV
Evaluarea finala
Anexe
Bibliografie

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

Rolul asistentei medicale in ingrijiri

Asistenta medical? isi indreapt? atentia asupra bolnavilor, ele au responsabilitatea de a crea un mijloc psihic, social si spiritual favorabil vindec?rii si se str?duiesc prin preg?tire si exemple s? previn? bolile si s? promoveze s?n?tatea.

Asistentele sunt in serviciul s?n?t?tii individului, al familiei si al societ?tii, ele coordonandu-si actiunile impreun? cu membrii altor profesii din echipa sanitar?.

A servi umanitatea este functia esential? a asistentelor si motivul profesiei lor.

Exercitiul profesiei este bazat pe nevoile omului, in consecint? el nu poate fi limitat nici de consideratie national?, de ras?, de credint?, de culoare si nici de consideratii de ordin politic sau social.

Principiile fundamentale sunt credinta in libert?tile esentiale ale omului si respectul pentru viata uman?. Profesia recunoaste c? un cod international nu poate s? ia in consideratie, in detaliu tot ceea ce inseamn? comportamentul individual si social al asistentelor conditionat in caz cert de convingeri si p?reri personale.

Asistenta are trei responsabilit?ti principale:

- p?strarea vietii;

- alinarea suferintei;

- promovarea s?n?t?tii.

În atentia pe care ea o acord? si in exercitiul profesiei sale, asistenta trebuie ca in tot acest timp s? mentin? cel mai inalt grad calitativ. Trebuie s? vegheze constant la mentinerea unui nivel ridicat al cunoasterii sale teoretice si tehnice.

Asistenta trebuie s? respecte convingerile religioase ale pacientului. Ea este legat? strict de secretul profesional.

Constient? de intinderea responsabilit?tilor sale, asistenta in cunostinta limitelor, nu recomand? si nu execut? un tratament f?r? prescriptie medical?, iar in caz urgent si intr-o eventualitate face raport medicului pan? la cel mai mic detaliu.

Asistenta are obligatia de a executa prescriptiile medicului cu inteligent? si loialitate.

Asistenta trebuie s? stimuleze si s? incurajeze increderea fat? de medic si de ceilalti membrii ai echipei sanitare.

Ea trebuie s? coopereze cu colegii s?i si s? mentin? cu ei relatii armonioase.

Asistenta trebuie s? fac? dovada unei moralit?ti care s? onoreze profesia sa.

În conduita sa personal?, asistenta nu trebuie s? mearg? cu bun? stiint? contra moravurilor si traditiilor comunit?tii in care tr?ieste si munceste.

Asistenta imparte resposabilit?tile si se al?tur? actiunii concet?tenilor si altor membrii ai echipei sanitare in vederea de a r?spunde nevoilor publicului in domiciliul s?n?t?tii pe plan local, national si international.

MOTIVATIA

„Rolul esential al asistentei medicale const? in a ajuta persoanele bolnave, s?n?toase si s? recastige s?n?tatea sau s?-l ajute pan? in ultimele sale clipe, prin indeplinirea sarcinilor pe care le-ar fi indeplinit singur, dac? ar fi avut voint?, putere si cunostintele necesare s? indeplineasc? aceste functii, astfel incat acesta s?-si recapete independenta cat mai repede posibil.

Asistenta medical? ajut? bolnavul s? respecte prescriptiile terapeutice ale medicului. Ea este constiinta celui lipsit de constiint?, dorinta de a tr?i pentru cel ce a gandit la suicid, membru pentru cel c?ruia i-a fost amputat, ochi pentru cel ce a orbit de curand, mijloc de locomotie pentru copilul mic, increderea pentru tan?ra mam?, vocea celor slabi pentru a se putea exprima.”

Virginia Henderson