Pagina documente » Politehnica » Managementul compensarii poluarii armonice in sistemele de alimentare cu energie electrica

Despre lucrare

lucrare-licenta-managementul-compensarii-poluarii-armonice-in-sistemele-de-alimentare-cu-energie-electrica
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-managementul-compensarii-poluarii-armonice-in-sistemele-de-alimentare-cu-energie-electrica


Cuprins

CUPRINS
1. Introducere
1.1.Aspecte generale privind productia, transportul si distributia energiei electrice.
2. Calitatea energiei electrice si aparitia fenomenului de poluare armonica:
2.1.Calitatea energiei electrice;
2.2.Perturbatii electromagnetice;
2.3.Scurt istoric al fenomenului de poluare armonica;
2.4.Definitii privind regimul armonic in sistemul energetic.
3. Parametri regimului deformant si efectele poluarii armonice:
3.1.Consideratii generale;
3.2.Efectele poluarii armonice in sistemul electro-energetic;
3.3.Consideratii generale privind evaluarea regimului retelei electrice in conditii de poluare armonica;
3.4.Concluzii.
4. Surse de armonici si evaluarea poluarii armonice:
4.1.Perturbatii de joasa frecventa;
4.2.Poluarea cu armonici;
4.3.Surse de armonici in sistemul energetic:
4.3.1.Consumatori industriali;
4.3.2.Surse de armonici si interarmonici in retelele de joasa tensiune;
4.4.Masurarea armonicilor.
5. Solutii clasice pentru reducerea poluarii armonice:
5.1.Reducerea curentilor armonici generati in sistem;
5.2.Limitarea zonei parcursa de curentii armonici;
5.3.Modificarea raspunsului in frecventa al sistemului energetic;
5.4.Filtre de armonici.
6. Mijloace moderne pentru compensarea poluarii armonice:
6.1.Convertoare statice cu absorbtie sinusoidala;
6.2.Filtrarea activa.
7. Poluarea electromagnetica a mediului:
7.1.Compatibilitatea electromagnetica a aparatelor de automatizare;
7.2.Influenta cimpului electromagnetic asupra organismului uman.
8. Studiu de piata;
9. Bibliografie.

EXTRAS DIN DOCUMENT

?Capitolul 1

Introducere

1.1. Aspecte generale privind productia transportul si distributia energiei electrice.

Energia electrica este produsa in centrale electrice, care reprezinta un complex de instalatii care transforma o forma primara de energie in energie electrica. Procesul de transformare a energiei primare in energie electrica este realizat de urmatoarele tipuri de centrale:

? Centrale termoelectrice ;

? Centrale hidroelectrice ;

? Centrale nuclearo-electrice.

Centralele termoelectrice folosesc ca energie chimica primara combustibil gazos (gaze naturale), carbune sau combustibil lichid (pacura). Aceste centrale sunt formate din turbine care transforma energia chimica in agent termic (abur) punand in miscare generatoarele electrice ce produc energia electrica la o tensiune de 6 Kv. Dupa felul energiei livrate, centralele termoelectrice se clasifica in doua categorii:

? centrale termoelectrice cu condensatie – produc numai energie electrica si termica

? centrale electrice de termoficare – cu producere combinata de energie termica

Dupa tipul motorului termic distingem urmatoarele tipuri de centrale:

? centrale termoeletrice cu turbine cu abur;

? centrale termoelectrice cu turbine cu gaz ;

? centrale termoelectrice cu motoare cu ardere interna.

Centralele hidroelectrice folosesc ca sursa primara energia hidraulica potentiala si cinetica a caderilor de apa naturala sau artificiala pentru producerea energiei electrice. Curentul de apa actioneaza turbina hidraulica care la randul ei actioneaza generatorul electric producator de energie electrica.

Centralele hidroelectrice se clasifica din punct de vedere al schemelor de amenajare in:

? centrale hidroelectrice fara acumulare – construite pe cursul apei cu debite mari;

? instalatii hidroelectrice cu acumulare – instalate in derivatie cu cursul natural al apei;

Centralele nuclearo-electrice folosesc ca sursa primara de energie, energia degajata, ca sursa de caldura, in reactiile de fisiune nucleara care au loc in reactoarele nucleare. În reactoarele nucleare se folosesc drept combustibili urmatoarele materiale: uraniu natural, uraniu imbogatit.

Energia electrica produsa de generatoarele din centralele enumerate mai sus la o tensiune de 6 Kv este transmisa in statiile de transformare care o ridica la o tensiune de transport de 220 – 400 Kv. Transportul energiei electrice de la un punct la celalalt se face cu ajutorul retelelor electrice.

Statiile electrice de transformare cuprind ansambluri de instalatii electrice care indeplinesc urmatoarele functii:

? modifica parametrii puterii electrice, corespunzator conditiilor de transport si utilizare a energiei electrice;

? conecteaza doua sau mai multe surse de energie electrica ;

? conecteaza doua sau mai multe linii electrice de alimentare.

Statiile electrice de transformare sunt de doua tipuri:

? statii electrice ridicatoare de tensiune – care se ansambleaza in incinta centralelor si ridica tensiunea de la 6 Kv la 220 – 400 Kv ;

? statii electrice coboratoare de energie – in care tensiunile de 220 – 400 Kv sunt coborate la tensiunea de 110 Kv.

Statiile de transformare de 110 Kv /20 sau 10 Kv se numesc statii de distributie a consumatorilor din zona respectiva.

Energia electrica produsa in centrale electrice este transmisa spre consumatori prin retele electrice constituite din: linii electrice, statii de transformare, statii de conexiuni, posturi de transformare.

Transmiterea energiei electrice catre consumatori se face la diferite nivele de tensiune stabilite pe baza unor criterii tehnico – economice tinand seama de pierderile de energie precum si de valoarea investitiilor.

Din punct de vedere al scopului pentru care au fost construite se pot distinge doua categorii de retele electrice:

? retele de transport ;

? retele de distributie.

Retelele de transport a energiei electrice au rolul de a stabili legaturi intre centralele electrice si statiile de transformare precum si intre statiile de transformare din sistemul energetic national. Aceste retele au tensiuni inalte si foarte inalte de 110, 220, 400 Kv. Ele se construiesc pe stalpi metalici sau din beton armat avand conductoarele active din otel-aluminiu pe care se transporta energia electrica si unul sau doua conductoare de protectie din otel sau otel–aluminiu pentru protejarea conductoarelor active contra descarcarilor atmosferice.

Retelele electrice de distributie au rolul de a face legatura intre statiile de transformare, punctele de alimentare si posturile de transformare. Se construiesc pentru tensiuni intre 6 – 35 Kv pentru distributia in mediu rural si 6 – 10 Kv pentru mediu urban. În cazul cererii mari de putere se poate folosi si tensiunea de 110 Kv pentru distributie. Aceste retele au o configuratie mai complexa si asigura vehicularea unor puteri relativ reduse pe distante mai scurte si la un ansamblu limitat de consumatori. Din punct de vedere constructiv retelele electrice de distributie se realizeaza sub forma de :

? linii electrice aeriene (LEA) montate pe stalpi ;

? linii electrice subterane (LES) montate subteran .

Posturile de transformare sunt puncte de alimentare care coboara tensiunea de la 20 la 0.4 Kv pentru a asigura consumatorilor energia electrica necesara in conditii de siguranta atat in regim normal de functionare cat si in regim de avarie. Posturile de transformare sunt de mai multe tipuri:

? posturi de transformare aeriene – care sunt montate pe stalpi, si au puteri de pana la 250 KvA ;