Pagina documente » Drept » Modalitati si forme de asigurare de raspundere aplicate in practica internationala si nationala

Despre lucrare

lucrare-licenta-modalitati-si-forme-de-asigurare-de-raspundere-aplicate-in-practica-internationala-si-nationala
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-modalitati-si-forme-de-asigurare-de-raspundere-aplicate-in-practica-internationala-si-nationala


Cuprins

CUPRINS
Introducere .........3
Capitolul I. Importanta si rolul asigurarilor de raspundere in economia contemporana .............. 7
1.1Continutul economic si structura asigurarilor de raspundere.....7
1.2 Necesitatea, aparitia si evolutia asigurarilor de raspundere...........14
1.3 Globalizarea economica si extinderea domeniului de aplicare al asigurarilor de raspundere ............21
Capitolul II. Modalitati si forme de asigurare de raspundere aplicate in practica internationala si nationala.........27
2.1 Asigurari de raspundere aplicate prin efectul legii......28
2.2 Asigurari de raspundere facultativa.........45
CAPITOLUL III. Directii si modalitati de eficientizare a asigurarilor
de raspundere aplicate in RM.....59
3.1 Cai si metode de reglementare structurala si legala a asiguratorilor ce aplica asigurarea de raspundere..........59
3.2 Problemele reglementarilor prudentiale si financiare ale asigurarilor de raspundere............64
Concluzii si recomandari.........75
Bibliografie........80
Anexe

EXTRAS DIN DOCUMENT

?INTRODUCERE

Asigurarea ca sistem de protectie a intereselor patrimoniale ale cetatenilor, organizatiilor si statului constituie un element necesar al sistemului economico-social al societatii.

Sistemul asigurarilor contribuie la dezvoltarea fiabila si stabila a economiei republicii, este o premisa suplimentara pentru ridicarea nivelului de protectie a populatiei, asigurarii proprietatii cetatenilor si a agentilor economici. Ca componenta de mare importanta si actualitate a activitatii de asigurare sunt asigurarile de raspundere.

Asigurarea de raspundere civila acopera prejudiciile care sunt urmarea producerii unui accident pentru care asiguratul datoreaza - conform legilor in vigoare -despagubirea cuvenita tertelor persoane pagubite.

În ultimele decenii ale secolului XX a crescut importanta care se acorda asigurarilor de raspundere civila in mai toate tarile lumii, R. Moldova nefacind exceptie. Acest lucru poate fi privit ca o consecinta directa a sporirii vertiginoase a numarului de vehicule (terestre, avia, maritime) de diverse tipuri aflate in circulatie, ceea ce a condus la o inmultire a accidentelor pe drumurile publice, traseele navigabile, in trafic aerian, cit si la o crestere insemnata a numarului persoanelor care devin victime ale acestora.

Este bine stiut faptul ca notiunea de raspundere civila este foarte cuprinzatoare, deoarece in toate imprejurarile orice persoana raspunde pentru faptele sale ori de cite ori acestea au drept urmare producerea prejudiciilor altor persoane. Drept urmare, asiguratorul a adaptat oferta la cererea pietei, elaborind o gama diversificata de acoperiri, in continua extindere datorita cresterii gradului de diversificare a activitatilor umane si datorita raspunderilor din ce in ce mai mari pe care atit persoanele fizice, cit si cele juridice le au fata de terti.

Daca ar fi sa grupam asigurarile de raspundere, cel mai frecvent ele se clasifica dupa modul de reglementare din punct de vedere juridic, in asigurari de raspundere civila prin efectul legii si asigurari de raspundere civila facultative.

Cresterea spectaculoasa a numarului autovehiculelor si, implicit, a accidentelor produse de acestea, fenomene manifestate indeosebi dupa cel de-al doilea Razboi Mondial, a impus necesitatea introducerii in numeroase tari a asigurarii prin efectul legii de raspundere civila, considerindu-se ca prin aplicatiile sale deosebite o astfel de masura nu poate fi lasata la libera apreciere a fiecarui detinator de autovehicule. Astfel, in RM din clasa asigurarilor obligatorii de raspundere civila fac parte doua produse, si anume cea a detinatorilor de autovehicule si vehicule electrice urbane, reglementata prin Hotarirea Guvernului nr. 956 din 28.12.1994, modificata recent prin Hotarirea Guvernului nr. 86 din 25.01.2006, si cea a transportatorilor fata de calatori, reglementata prin Legea RM nr.1553 din 25.02.1998.

Asigurarea obligatorie de raspundere civila auto este produsul cel mai reprezentativ al clasei de asigurari de raspundere.

Din categoria asigurarilor facultative de raspundere, tin sa mentionez principalele tipuri de polite pe care le voi cerceta minutios in cadrul prezentei teze, si anume: Cartea Verde, asigurarea de raspundere a carausului in baza CMR/TIR, asigurarea de raspundere a operatorilor avia, asigurarea de raspundere a constructorului ,asigurarea de raspundere a angajatorului, asigurarea de raspundere a producatorului, asigurarea de raspundere a unitatilor hoteliere si, in cele din urma, si cea profesionala. Desi produsele mentionate mai sus exista pe piata asigurarilor RM, unele dintre ele sunt solicitate in mod limitat.

Varietatea redusa a serviciilor de asigurare prestate, care si acelea nu sunt chiar atit de atractive pentru potentialii asigurati, este o disfunctionalitate a sistemului de asigurari care se cere de a fi lichidata, prin perfectionarea bazei legislative, prin sporirea gamei asigurarilor prestate , precum si prin atractivitatea lor.

În prezent ,in Republica Moldova activitatea de asigurare nu are o reglementare juridica adecvata, existind necesitatea de a crea premise legale si social - economice ce ar servi la cresterea calitatii protectiei prin asigurarea de raspundere, folosirea pe deplin a posibilitatilor acestei clase de asigurari si a resurselor sale investitionale. Astfel, un prim pas a fost deja intreprins in aceasta directie, prin elaborarea proiectului Legii cu privire la asigurari, cit si a proiectului Legii cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule. Urmeaza sa fie atribuita la una din directiile prioritare racordarea asigurarilor la standardele internationale si corelarea treptata a legislatiei nationale privind asigurarile si a reglementarii de catre stat a activitatii de asigurare in corespundere cu principiile acceptate in tarile dezvoltate.

Ca urmare a celor expuse, consider ca la etapa prezenta, studierea tipurilor si a mecanismului asigurarilor de raspundere, cit si a modalitatilor de protejare a intereselor patrimoniale ale asiguratilor este de o actualitate stringenta si de o importanta majora.

Prin continutul sau, lucrarea abordeaza asigurarile de raspundere in varietatea lor, punind accentul in mod preponderent asupra studiului continutului economic si a trasaturilor acestei clase de asigurari, dar si istoricul aparitiei, evolutia acesteia in conditiile globalizarii. In cel de-al II-lea capitol, sunt prezentate principalele tipuri de asigurari de raspundere practicate in RM, dar si in strainatate. În ultimul capitol sunt abordate caile si metodele de reglementare legala si structurala a asiguratorilor ce aplica asigurari de raspundere, cit si problemele reglementarilor prudentiale si financiare ale asigurarilor de raspundere.

Baza informationala a lucrarii o constituie suportul teoretico-stiintific care este axat pe lucrari fundamentale ale specialistilor autohtoni in materie de asigurari, asa ca: Fotescu Stanislav, Sarbu Victoria, Cobzari Ludmila s.a. În cadrul cercetarii temei lucrarii s-au folosit articole din diferite reviste de specialitate, conferinte si simpozioane, publicate atit in RM, cit si in strainatate. Au fost consultate actele normative in vigoare, dar si proiectele de legi, cum ar fi: Legea cu privire la asigurari, Legea cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila a transportatorilor fata de calatori, Hotarirea Guvernului RM cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila a detinatorilor de autovehicule si vehicule electrice urbane, Hotarire cu privire la activitatea Biroului din Republica Moldova in Consiliul Birourilor al Sistemului "Carte Verde", Proiectul de Lege cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule, Proiect de Lege cu privire la asigurari (in redactie noua) s.a.

Scopul lucrarii consta in examinarea rolului asigurarilor de raspundere in economia nationala, a modalitatilor de asigurare de raspundere cunoscute si aplicate in practica nationala si internationala, cit si caile de eficientizare a acestora pe piata autohtona a asigurarilor.

Scopul lucrarii este concretizat de sarcinile cercetarii:

• studierea istoricului aparitiei, dezvoltarii si evolutiei asigurarilor de raspundere civila pe plan national, dar si international;

• analiza continutului economic si a structurii asigurarilor de raspundere;

• influenta procesului de globalizare asupra evolutiei pietei asigurarilor de raspundere;

• examinarea gamei de asigurari de raspundere existente pe piata asigurarilor RM;

• analiza legislatiei RM in vigoare, cit si a proiectelor de legi cu privire la asigurarile de raspundere, dar si detectare carentelor existente in acestea;

• determinarea posibilitatilor de eficientizare a activitatii asiguratorilor ce aplica asigurari de raspundere, prin asigurarea solvabilitatii si promovarii unei politici investitionale adecvate. În cele din urma, lucrarea analizeaza una dintre tematicele cele mai problematice la moment in domeniul asigurarilor, astfel, confirmindu-si prisosinta si actualitatea.

CAPITOLUL 1. IMPORTANTA SI ROLUL ASIGUR?RILOR DE R?SPUNDERE ÎN ECONOMIA CONTEMPORAN?

1.1Continutul economic si structura asigurarilor de raspundere

Asigurarile de raspundere civila reprezinta o componenta de mare importanta si actualitate a activitatii de asigurare.

Prin asigurarile de raspundere civila se acopera prejudiciul produs de asigurat - persoana fizica sau persoana juridica - unor terte persoane. De mentionat ca in toate cazurile este vorba de prejudiciile ce pot fi produse in anumite imprejurari si pentru care o persoana fizica sau juridica raspunde in fata legii.

În asigurarile de raspundere civila, spre deosebire de asigurarile de bunuri si de persoane, pe linga asigurator si asigurat, daca se produce riscul acoperit prin asigurare, mai intervine si o a treia persoana, respectiv tertul pagubit.

Asigurarea de raspundere civila este avantajoasa pentru toate partile implicate in contractul de asigurare : permite persoanei pagubite sa primeasca despagubirea cuvenita, asiguratorului sa incaseze primele de asigurare, iar asiguratului sa-si protejeze patrimoniul, deoarece, prin cumpararea unei astfel de asigurari, el nu mai poate fi urmarit pe cale juridica pentru prejudiciul produs. [2, p.296]