Pagina documente » Recente » NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL

Cuprins

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Extras din document

Cuprins:
Introducere.............5
Capitolul I:Considera?ii generale asupra actului juridic civil......7
1.1Conceptul de act juridic civil ?i sensurile sintagmei de act
juridic civil............7
1.2.Terminologie.8
1.3.Clasificarea actelor juridice civile.............8
1.4.Condi?iile actului juridic civil...14
1.4.1.Clasificarea condi?iilor actului juridic civil .15
Capitolul II: Nulitatea actului juridic civil......28
2.1.Considera?ii generale........28
2.1.1.Sediul materiei.......29
2.1.2Scurt istoric. Concep?ii privind nulitatea...........29
2.1.3.Func?iile nulit??ii ..30
2.2.Delimitarea nulit??ii de alte cauze de ineficacitate a actului juridic civil..30
2.3.Cauzele nulit??ii.35
2.3.1.Cauzele de nulitate absolut?.35
2.3.2.Cauzele de nulitate relativ?...35
2.4.Clasificarea nulit??ilor........36
2.5.Regimul juridic al nulit??ii actului juridic civil....42
2.5.1.Regimul juridic al nulit??ii absolute.............43
2.5.1.1.Nulitatea absolut? poate fi invocat? de oricine are interes43
2.5.1.2.Nulitatea absolut? poate fi invocat? oric?nd fiind imprescripibil?.44
2.5.1.3.Nulitatea absolut? nu poate fi acoperit? prin confirmare........45
2.5.2.Regimul juridic al nulit??ii relative46
2.5.2.1.Nulitatea relativ? poate fi invocat? numai de persoana al c?rei interes a fost nesocotit la ?ncheierea actului juridic............46
2.5.2.2.Nulitatea relativ? poate fi invocat? numai ?n cadrul termenului de prescrip?ie extinctiv? .............47
2.5.2.3.Nulitatea relativ? poate fi confirmat?, expres sau tacit, de partea interesat?49
2.6.Compara?ie de regim juridic ?ntre nulitatea absolut? ?i nulitatea relativ?..............51
2.7.Efectele nulit??ii actului juridic....51
2.7.1. Considera?ii generale.........51
2.7.2.Principiul retroactivit??ii efectelor nulit??ii.........52
2.7.3.Principiul repunerii p?r?ilor ?n situa?ia anterioar?53
2.7.4.Principiul desfiin??rii actelor subsecvente ca urmare a anul?rii actului ini?ial.54
2.8.Men?inerea efectelor actului lovit de nulitate ?n temeiul unor principii de drept.......55
2.8.1.Principiul conversiunii actului juridic..55
2.8.2. Principiul r?spunderii civile delictuale.57
2.8.3.Principiul validit??ii aparen?ei ?n drept.............57
Capitolul III :Studiu de caz.............58
3.1.Considera?ii generale asupra nulit??ii actului juridic civil??????.58
3.2.Studiu de caz???????????????????????.59
3.2.1. Spe?? privind anularea unui act de dona?ie............?...59
3.2.2.Spe?? privind anularea unui contract de ?nchiriere62
Concluzii..............67
Bibliografie..........69

Alte date

2.6.Comparatie de regim juridic intre nulitatea absoluta si nulitatea relativa......................................................................................................................................51

2.7.Efectele nulitatii actului juridic................................................................51

2.7.1. Consideratii generale.....................................................................51

2.7.2.Principiul retroactivitatii efectelor nulitatii.......................................52

2.7.3.Principiul repunerii partilor in situatia anterioara..............................53

2.7.4.Principiul desfiintarii actelor subsecvente ca urmare a anularii actului initial.......................................................................................................................................................54

2.8.Mentinerea efectelor actului lovit de nulitate in temeiul unor principii de drept..............................................................................................................................................55

2.8.1.Principiul conversiunii actului juridic...............................................55

2.8.2. Principiul raspunderii civile delictuale..............................................57

2.8.3.Principiul validitatii aparentei in drept...........................................57

Capitolul III :Studiu de caz.........................................................................58

3.1.Consideratii generale asupra nulitatii actului juridic civil……………….58

3.2.Studiu de caz…………………………………………………………….59

3.2.1. Speta privind anularea unui act de donatie...........................…...59

3.2.2.Speta privind anularea unui contract de inchiriere..............................62

Concluzii........................................................................................................67

Bibliografie....................................................................................................69

LISTA CU ABREVIERI

C.civ.=Cocdul civil

Cpr.civ.=Codul de procedura civila

C.fam.=Codul familiei

Dec.civ.=Decizia civila

Trib.Supr.=Tribunalul superior

Introducere