Pagina documente » Drept » Nulitatea actului juridic civil

Cuprins

lucrare-licenta-nulitatea-actului-juridic-civil
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-nulitatea-actului-juridic-civil


Extras din document

Cuprins:
Introducere.............5
Capitolul I:Considera?ii generale asupra actului juridic civil......7
1.1Conceptul de act juridic civil ?i sensurile sintagmei de act
juridic civil............7
1.2.Terminologie.8
1.3.Clasificarea actelor juridice civile.............8
1.4.Condi?iile actului juridic civil...14
1.4.1.Clasificarea condi?iilor actului juridic civil .15
Capitolul II: Nulitatea actului juridic civil......28
2.1.Considera?ii generale........28
2.1.1.Sediul materiei.......29
2.1.2Scurt istoric. Concep?ii privind nulitatea...........29
2.1.3.Func?iile nulit??ii ..30
2.2.Delimitarea nulit??ii de alte cauze de ineficacitate a actului juridic civil..30
2.3.Cauzele nulit??ii.35
2.3.1.Cauzele de nulitate absolut?.35
2.3.2.Cauzele de nulitate relativ?...35
2.4.Clasificarea nulit??ilor........36
2.5.Regimul juridic al nulit??ii actului juridic civil....42
2.5.1.Regimul juridic al nulit??ii absolute.............43
2.5.1.1.Nulitatea absolut? poate fi invocat? de oricine are interes43
2.5.1.2.Nulitatea absolut? poate fi invocat? oric?nd fiind imprescripibil?.44
2.5.1.3.Nulitatea absolut? nu poate fi acoperit? prin confirmare........45
2.5.2.Regimul juridic al nulit??ii relative46
2.5.2.1.Nulitatea relativ? poate fi invocat? numai de persoana al c?rei interes a fost nesocotit la ?ncheierea actului juridic............46
2.5.2.2.Nulitatea relativ? poate fi invocat? numai ?n cadrul termenului de prescrip?ie extinctiv? .............47
2.5.2.3.Nulitatea relativ? poate fi confirmat?, expres sau tacit, de partea interesat?49
2.6.Compara?ie de regim juridic ?ntre nulitatea absolut? ?i nulitatea relativ?..............51
2.7.Efectele nulit??ii actului juridic....51
2.7.1. Considera?ii generale.........51
2.7.2.Principiul retroactivit??ii efectelor nulit??ii.........52
2.7.3.Principiul repunerii p?r?ilor ?n situa?ia anterioar?53
2.7.4.Principiul desfiin??rii actelor subsecvente ca urmare a anul?rii actului ini?ial.54
2.8.Men?inerea efectelor actului lovit de nulitate ?n temeiul unor principii de drept.......55
2.8.1.Principiul conversiunii actului juridic..55
2.8.2. Principiul r?spunderii civile delictuale.57
2.8.3.Principiul validit??ii aparen?ei ?n drept.............57
Capitolul III :Studiu de caz.............58
3.1.Considera?ii generale asupra nulit??ii actului juridic civil??????.58
3.2.Studiu de caz???????????????????????.59
3.2.1. Spe?? privind anularea unui act de dona?ie............?...59
3.2.2.Spe?? privind anularea unui contract de ?nchiriere62
Concluzii..............67
Bibliografie..........69
Cuprins
I. NOTIUNEA DE NULITATE
I.1 NOTIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC
I.1.1 ACCEPTIUNEA EXPRESIEI NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL
I.1.2 DEFINITIA NULITATII ACTULUI JURIDIC CIVIL
I.1.3 REGLEMENTAREA NULITATII ACTULUI JURIDIC
I.2 FUNCTIILE NULITATII
I.3 EVOLUTIA CONCEPTIEI DESPRE NULITATE
I.4 DELIMITAREA NULITATII DE ALTE INSTITUTII DE DREPT CIVIL
I.4.1 NULITATEA SI REZOLUTIUNEA
I.4.2 NULITATEA SI REZILIEREA
I.4.3 NULITATEA SI REVOCAREA
I.4.4 NULITATEA SI CADUCITATEA
I.4.5 NULITATEA SI INOPOZABILITATEA
I.4.6 NULITATEA SI REDUCTIUNEA
I.5 DELIMITAREA NULITATII DE DREPT CIVIL DE NULITATEA DE DREPT PROCESUAL CIVIL
II. CLASIFICAREA NULITATII ACTULUI JURIDIC CIVIL
II.1 CRITERIILE DE CLASIFICARE A NULITATII ACTULUI JURIDIC CIVIL
II.2 ANALIZA CATEGORIILOR DE NULITATI
II.2.1 NULITATEA ABSOLUTA SI NULITATEA RELATIVA
II.2.2 NULITATEA PARTIALA SI NULITATEA TOTALA
II.2.3 NULITATEA EXPRESA SI NULITATEA VIRTUALA
II.2.4 NULITATEA DE FOND SI NULITATEA DE FORMA
II.2.5 NULITATEA JUDICIARA SI NULITATEA AMIABLA
III. CAUZELE DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC CIVIL
III.1 PREZENTAREA GENERALA A CAUZELOR DE NULITATE
III.2 CAUZELE DE NULITATE ABSOLUTA
III.3 CAUZELE DE NULITATE RELATIVA
IV. REGIMUL JURIDIC AL NULITATII ACTULUI JURIDIC CIVIL
IV.1 NOTIUNEA DE REGIM JURIDIC AL NULITATII ACTULUI JURIDIC
IV.2 REGIMUL JURIDIC AL NULITATII ABSOLUTE
IV.2.1 NULITATEA ABSOLUTA POATE FI INVOCATA DE ORICINE ARE INTERES
IV.2.2 NULITATEA ABSOLUTA POATE FI INVOCATA ORICAND FIIND IMPRESCRIPIBILA
IV.2.3 NULITATEA ABSOLUTA NU POATE FI ACOPERITA PRIN CONFIRMARE
IV.3 REGIMUL JURIDIC AL NULITATII RELATIVE
IV.3.1 NULITATEA RELATIVA POATE FI INVOCATA NUMAI DE PERSOANA AL CAREI INTERES A FOST NESOCOTIT LA INCHEIEREA ACTULUI JURIDIC
IV.3.2 NULITATEA RELATIVA POATE FI INVOCATA NUMAI IN CADRUL TERMENULUI DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA
IV.3.3 NULITATEA RELATIVA POATE FI CONFIRMATA, EXPRES SAU TACIT, DE PARTEA INTERESATA
IV.4 COMPARATIE DE REGIM JURIDIC INTRE NULITATEA ABSOLUTA SI NULITATEA RELATIVA
V. EFECTELE NULITATII
V.1 PRECIZARI PREALABILE
V.2 DEFINITIA EFECTELOR NULITATII. PRINCIPII
V.2.1 DEFINITIA EFECTELOR NULITATII
V.2.2 PRINCIPIILE EFECTELOR NULITATII
V.3 EFECTELE NULITATII CARE SE PRODUC INTRE PARTI
V.3.1 PRINCIPIUL RETROACTIVITATII. EXCEPTII
V.3.2 PRINCIPIUL REPUNERII IN SITUATIA ANTERIOARA. RESTITUTIO IN INTEGRUM. EXCEPTII
V.4 EFECTE ALE NULITATII CARE SE PRODUC FATA DE TERTI
V.5 PRINCIPII DE DREPT CARE INLATURA REGULA QUOD NULLUM EST, NULLUM PRODUCIT EFFECTUM
V.5.1 PRINCIPIUL CONVERSIUNII ACTULUI JURIDIC
V.5.2 PRINCIPIUL ERROR COMMUNIS FACIT JUS
V.5.3 PRINCIPIUL RASPUNDERII CIVILE DELICTUALE
VI. BIBLIOGRAFIE

Alte date

2.6.Comparatie de regim juridic intre nulitatea absoluta si nulitatea relativa......................................................................................................................................51

2.7.Efectele nulitatii actului juridic................................................................51

2.7.1. Consideratii generale.....................................................................51

2.7.2.Principiul retroactivitatii efectelor nulitatii.......................................52

2.7.3.Principiul repunerii partilor in situatia anterioara..............................53

2.7.4.Principiul desfiintarii actelor subsecvente ca urmare a anularii actului initial.......................................................................................................................................................54

2.8.Mentinerea efectelor actului lovit de nulitate in temeiul unor principii de drept..............................................................................................................................................55

2.8.1.Principiul conversiunii actului juridic...............................................55

2.8.2. Principiul raspunderii civile delictuale..............................................57

2.8.3.Principiul validitatii aparentei in drept...........................................57

Capitolul III :Studiu de caz.........................................................................58

3.1.Consideratii generale asupra nulitatii actului juridic civil……………….58

3.2.Studiu de caz…………………………………………………………….59

3.2.1. Speta privind anularea unui act de donatie...........................…...59

3.2.2.Speta privind anularea unui contract de inchiriere..............................62

Concluzii........................................................................................................67

Bibliografie....................................................................................................69

LISTA CU ABREVIERI

C.civ.=Cocdul civil

Cpr.civ.=Codul de procedura civila

C.fam.=Codul familiei

Dec.civ.=Decizia civila

Trib.Supr.=Tribunalul superior

Introducere