Pagina documente » Drept » Politica de ocupare a fortei de munca in Uniunea Europeana

Despre lucrare

lucrare-licenta-politica-de-ocupare-a-fortei-de-munca-in-uniunea-europeana
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-politica-de-ocupare-a-fortei-de-munca-in-uniunea-europeana


Cuprins

CUPRINS:
Introducere........pg.1
1. Politica de ocupare a fortei de munca in Uniunea Europeana .....pg.3
1.1 Momente cheie in domeniul politicii de ocupare a fortei de munca....pg.3
1.2 Noua agenda sociala.............pg.6
2. Politica privind piata muncii si ocuparea fortei de munca in Rominia ..........pg.9
2.1 Armonizare legislativa...........pg.9
2.2 Institutiile de pe piata muncii ..pg.12
2.3 Elaborarea Strategiei nationale de ocupare
si a Planului de actiuni privind ocuparea fortei de munca ...pg.14
2.4 Politici de ocupare a fortei de munca .......pg.16
2.5 Politicile de piata muncii ......pg.17
3. Caracteristici ale situatiei pietei muncii actuale in Rominia .......pg.19
3.1 Analiza situatiei de pe piata fortei de munca ..............pg.20
3.1.1 Populatia si forta de munca .......pg.20
3.1.2 Provocari legate de ocuparea a fortei de munca pe sectoare pg.21
3.1.3 Somajul pg.23
3.2 Instrumentele de raspuns la provocarile de pe piata fortei de munca ..pg.26
3.3 Actiuni pentru prevenirea si combaterea somajului
de lunga durata intreprinse pina in prezent .....pg.27
3.4 Elaborarea unei politici de prelungire a vietii active .....pg.29
3.5 Dezvoltarea spiritului antreprenorial si crearea de locuri de munca ..pg.30
3.6 Abordarea integrata a egalitatii de sanse intre femei si barbati ........pg.31
3.7 Politici de pregatire si invatare pe parcursul intregii vieti ..............pg.31
3.8 Provocari si raspunsuri .........pg.34
4. Lectii pentru Rominia .....pg.34
4.1 Dezvoltarea formarii profesionale continue pg.35
4.2 Impactul Strategiei de la Lisabona ...........pg.37
4.2.1 Ce putem spera pentru aceasta politica? .......pg.38
Glosar de termeni .............pg.40
Bibliografie......pg.43
Anexa 1 ..........pg.44
Anexa 2 ..........pg.45
Anexa 3 ..........pg.46

EXTRAS DIN DOCUMENT

?„Crestere durabila, echilibrata si care sa

respecte mediul inconjurator, un grad inalt

de ocupare a fortei de munca si al protectiei

sociale, un nivel si o calitate superioara a vietii,

o mai mare coeziune economica si sociala”

Obiectiv strategic al U.E – pana in 2010

Introducere

Uniunea Europeana constituie un cadru destinat sa faciliteze statelor membre realizarea obiectivelor de politica interna si externa, cu respectarea si aplicarea consecventa a unor principii fundamentale comune, pe care Romania si le asuma in totalitate: principiul statului de drept si al respectarii legii, cu stabilirea unui sistem legislativ uniform si asigurarea protectiei drepturilor derivand din reglementarile comunitare;

- principiul respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului - norma juridica avand valoare universala;

- principiul statului-social;

- principiul pluralismului cultural;

- principiul subsidiaritatii.

Procesul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana trebuie sa se structureze pornind de la premizele statuate la Consiliul European de la Copenhaga din 1993 drept criterii preliminare pentru dobandirea calitatii de membru al UE asa numitele criterii politice, economice, monetare, dar si existenta unei administratii nationale capabila sa gestioneze calitatea de membru U.E., prevazut la Consiliul European de la Madrid, 1995. De-a lungul timpului arhitectura U.E. a devenit tot mai complexa, au fost create noi institutii, noi instrumente pentru atingerea obiectivelor mereu mai provocatoare pentru statele membre, dar desigur in favoarea cetatenilor sai.

Politica de ocupare a U.E. este parte integranta din ansamblul de politici complementare care au evoluat continuu odata cu modelele de dezvoltare socioeconomica. Tratatul de la Roma din anul 1957 avea poate primele prevederi privind libertatea de miscare a muncitorilor, egalitatea privind plata drepturilor salariale, iar dintre instrumentele create, Fondul European Social este primul care isi propune sa ofere sprijin pentru realizarea politicii sociale si de ocupare a fortei de munca. Putem observa cum evolutia dezvoltarii statelor membre a parcurs mai multe etape de maturizare a conceptelor si modelelor pana la crearea modelului numit model social european. Acest model a rezultat dupa ce au fost facute mai multe incercari care s-au concentrat fie pe, crestere economica, fie pe protectie sociala (de revizuit fraza). Schimbarile care au survenit in statele membre dupa asa numita « epoca de aur » care a cuprins perioada 1945-1970 si care a fost caracterizata de o crestere a cererii fortei de munca a afectat interesul economic general. Pentru satisfacerea acestei nevoi au fost atrase pe piata muncii noi categorii: femei, tineri, straini. Dar aceasta epoca ia sfarsit odata cu modifi carea majora a sistemului monetar dar si a socului petrolului care determina reducerea activitatilor din diferite sectoare. Cu acest prilej intra in scena « modelul scandinav » de protectie sociala pentru cei care isi pierd locurile de munca ca urmare a cresterii somajului de lunga durata precum si a reducerii numarului de noi locuri de munca. Rolul statului in domeniul politicii de ocupare a fortei de munca sporeste pe durata relativ mare, circa 15 ani. Sunt introduse astfel masuri active de stimulare a celor care pastreaza sau creeaza locuri de munca in perioadele de recesiune precum si o serie de masuri mai putin dure cum ar fi inchiderea treptata a unor sectoare datorita cresterii ingrijoratoare a somajului in anumite regiuni mono-industriale, miniere cel mai frecvent. Din acest proces de «ajustare» cei care au avut cel mai mult de suferit au fost ultimii intrati pe piata muncii, femeile, strainii.

Dupa 1980 au fost introduse alte metode care sa asigure o mai buna coordonare a politicilor comune, precum metoda deschisa de coordonare. În acest sens au fost

reglementate aspecte privind piata fortei de munca, pregatire profesionala, subventii pentru crearea de locuri de munca sau angajarea anumitor categorii care aveau dificultati de integrare pe aceasta piata. Solutiile gasite au fost diferite in functie de scoala de gandire si au condus fi e spre reducerea orelor de munca pe saptamana de la 48 la 44, ulterior, la 35 de ore (cazul Frantei,) fie prin utilizarea unor tehnologii care determina cresterea productivitatii muncii, reduce costurile salariale dar creste profitul, (atitudine liberala). Aceasta abordare are ca efect crearea de locuri noi de munca in sectoare noi, in crestere. Statul poate ajuta print-o politica de investitii in domeniul public pentru creare de locuri de munca, venituri si deci de bunastare.

În urma crearii pietei unice ca urmare a Actului Unic European din anul 1986 au fost facuti pasii spre asigurarea sanatatii la locul de munca, rezolvarii si prevenirii pericolelor pe care le produc anumite substante utilizate la locul de munca. Cel mai greu a fost de realizat un echilibru intre dezvoltarea economica ca « motor » al acesteia si politica sociala si de ocupare a fortei de munca.

Dialogul social promovat de Actul Unic European afost poate « vehicolul» care a asigurat un continuu proces de negociere dintre diferite state membre prin intermediul unor organizatii cum sunt : ETUC Confederatia Europeaa a Sindicatelor, EUNICE Uniunea Industriasilor si patronilor din Europa, UEAPME, Asociatia Intreprinderilor Mici si Mijlocii, CEEP, Centrul European al Intreprinderilor cu Participatie Publica. Aceste organisme au incercat sa apere, sustina sau sa revendice drepturile celor pe care ii reprezentau dar si interesul economic general. Dintre abordarile prezentate au iesit invingatoare cele in centrul carora sunt puse constrangerile monetare pe care trebuie sa le respecte pentru a asigura echilibrul dintre dezvoltare si protectie sociala. Experienta europeana a demonstrat ca politica interventionista conform teoriei lui Keynes, a cedat incet in fata abordarii spre o politica liberala.

1. Politica de Ocupare a fortei de munca in

Uniunea Europeana

1.1 Momente cheie in domeniul politicii de ocupare a fortei de munca

Daca intre anul 1957 si 1971 instrumentul utilizat a fost Fondul Social European (Fondul Social European), ulterior apar si alte acte normative, strategii, programe si instrumente care isi pun amprenta asupra directiei dezvoltarii acestei politici. Constructia modelului social european a fost marcata astfel de evenimente care au contribuit la definirea si apoi dezvoltarea unei politici sociale si de ocupare europene, a strategiilor adecvate, a unor noi instrumente si parteneriate pentru atingerea obiectivelor acestora.

Carta Sociala Europeana

Toate Statele Membre cu exceptia Marii Britanii au adoptat in 1989, printr-o declaratie, Carta Drepturilor Sociale Fundamentale ale Angajatilor, cunoscuta sub numele de Carta Sociala. Carta constituie un instrument politic care contine “obligatii morale” al caror obiect este acela de a garanta ca intr-o anumita tara sunt respectate anumite drepturi sociale. Acestea se refera in primul rand la piata muncii, formarea profesionala, egalitatea sanselor, mediul de lucru. Carta contine, de asemenea, o cerere explicita adresata Comisiei de a inainta propuneri pentru a transpune continutul Cartei Sociale in legislatie. Carta Sociala a fost urmata de programe de actiune sociala.

Acordul de Politica Sociala

Acordul de Politica Sociala este anexat la Protocolul de Politica Sociala, anexat la randul sau la Tratatul asupra Uniunii Europene. Semnat de 14 State Membre (mai putin Marea Britanie), stabileste obiectivele de politica sociala trasate si in Carta Sociala din 1989: promovarea ocuparii fortei de munca, imbunatatirea conditiilor de munca si viata, combaterea excluderii sociale, dezvoltarea resurselor umane, etc. Acordul de Politica Sociala stabileste procedura pentru adoptarea masurilor de politica sociala si recunoaste rolul vital jucat de dialogul dintre conducere si angajatii in politica sociala. Carta Verde din 1993 ce stabileste directiile de actiune si apoi Carta Alba din 1994 insista pe rolul pregatirii si formarii profesionale, in care regasim doua coordonate, una verticala si cealalta orizontala. Pe directia verticala, care trebuie sa asigure coeziune economica si sociala regasim politicile active de ocupare, egalitate de sanse, educatie si training in meserii, forta de munca califi cata care sa raspunda unor cerinte mereu in schimbare, ce permit accesul femeilor pe piata muncii. In timp ce in plan orizontal este vorba de angajare pe plan local, egalitate de sanse si societatea bazata pe servicii, parteneriate locale care sa asigure climatul favorabil spiritului antreprenorial al unor « poli de cunoastere » care este transferata spre sectoarele noi. Mai multe fonduri sunt astfel activate? În cadrul acestora Fondul de Dezvoltare Regionala, Fondurile Structurale cu cele trei obiective specifi ce sunt cele cunoscute. Dupa alegerea noului guvern laburist in mai 1997, Marea Britanie a anuntat ca intentioneaza sa ia parte la politica sociala si de ocupare.

Tratatul de la Amsterdam, din anul 1997, a incorporat Acordul de Politica Sociala – cu prevederi sporite – in Capitolul Social din Tratatul asupra Comunitatii Europene. S-a creat o baza legala pentru egalitatea sanselor intre femei si barbati la locul de munca si se fac precizari legate de masuri impotriva excluderii sociale. În fi nal, o referire la drepturile fundamentale a dat o noua dimensiune obiectivelor politicii sociale. Tratatul de la Maastricht din anul 1992 a avut rolul de a integra Carta Sociala in tratatul semnat, cu exceptia Marii Britanii, care il va semna ulterior in cadrul Acordului Social. Tratatul de la Amsterdam include politica sociala si de ocupare realizand pactul necesar pentru stabilitate si crestere economica asigurand echilibrul intre integrarea economica si politica de ocupare a fortei de munca. Acesta cuprinde dispozitii ce vizeaza adancirea integrarii atat prin trecerea in competenta Comunitatii a unor domenii ce erau cuprinse in aria cooperarii interguvernamentale cat si prin dezvoltarea politicilor si obiectivelor Uniunii Europene. Sunt cuprinse astfel prevederi referitoare la politica de asigurare a locurilor de munca si de protectie sociala. Conform acestor dispozitii, statele membre vor promova o politica de coordonare a crearii de locuri de munca in vederea dezvoltarii capacitatii de elaborare a unei strategii comune privind nivelul de angajare.