Pagina documente » Stiinte politice » Procedurile vamale in Uniunea Europeana

Despre lucrare

lucrare-licenta-procedurile-vamale-in-uniunea-europeana-2
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-procedurile-vamale-in-uniunea-europeana-2


Cuprins

Cuprins
1. Regimul vamal in Uniunea Europeana
1.1 Regimurile vamale definitive in UE
1.1.1 Regimul vamal la exportul in UE
1.1.2 Regimul vamal la importul in UE
1.2 Regimurile vamale suspensive in UE
1.2.1 Regimul de tranzit in UE
1.2.2 Regimul de depozit vamal in UE
1.2.3 Regimurile de admitere temporara in UE
1.2.4 Regimurile de perfectionare in UE
1.2.5 Regimul de transformare sub control vamal in UE
2. Statutul vamal al marfii
2.1 Valoarea in vama
2.1.1 Determinarea valorii in vama a marfurilor la export
2.1.2 Determinarea valorii in vama a marfurilor la import
2.2 Pozitia tarifara
2.3 Originea marfurilor
3. Procedurile vamale
3.1 Declararea marfurilor
3.2 Indrumarea marfurilor in vama
3.2.1 Indrumarea in vama a marfurilor la import
3.2.2 Indrumarea in vama a marfurilor la export
3.3 Procedura comuna de vamuire
3.4 Procedura simplificata de vamuire
3.4.1 Procedura simplificata de declarare
3.4.2 Procedura de vamuire la domiciliu
3.4.3 Procedura de abonament
4. Documentele destinate controlului activitatii de comert exterior
4.1 Documentul administrativ unic
4.2 Alte documente
5. Studiu de caz
CUPRINS
1. Regimul vamal in Uniunea Europeana
1.1 Regimurile vamale definitive in UE
1.1.1 Regimul vamal la exportul in UE
1.1.2 Regimul vamal la importul in UE
1.2 Regimurile vamale suspensive in UE
1.2.1 Regimul de tranzit in UE
1.2.2 Regimul de depozit vamal in UE
1.2.3 Regimurile de admitere temporara in UE
1.2.4 Regimurile de perfectionare in UE
1.2.5 Regimul de transformare sub control vamal in UE
2. Statutul vamal al marfii
2.1 Valoarea in vama
2.1.1 Determinarea valorii in vama a marfurilor la export
2.1.2 Determinarea valorii in vama a marfurilor la import
2.2 Pozitia tarifara
2.3 Originea marfurilor
3. Procedurile vamale
3.1 Declararea marfurilor
3.2 Indrumarea marfurilor in vama
3.2.1 Indrumarea in vama a marfurilor la import
3.2.2 Indrumarea in vama a marfurilor la export
3.3 Procedura comuna de vamuire
3.4 Procedura simplificata de vamuire
3.4.1 Procedura simplificata de declarare
3.4.2 Procedura de vamuire la domiciliu
3.4.3 Procedura de abonament
4. Documentele destinate controlului activitatii de comert exterior
4.1 Documentul administrativ unic
4.2 Alte documente
5. Studiu de caz

EXTRAS DIN DOCUMENT

?Procedurile vamale in Uniunea Europeana

1. Regimul vamal in Uniunea Europeana [1 Belu, M.; Joldes, C.; Marinas, L., Sistemul vamal, Editura Economica, Bucuresti, 2003]

La introducerea sau scoaterea de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene a marfurilor prezentate la birourile vamale, autoritatea vamala a statului comunitar respective stabileste regimul vamal si procedura vamala atribuite marfurilor respective. Regimul vamal in Uniunea Europeana cuprinde totalitatea normelor care se aplica in cazul procedurii de vamuire, in functie de scopul operatiunii comerciale sau de destinatia marfii. Regimurile vamale sunt de doua feluri: suspensive si definitive.

Uniunea vamala europeana reprezinta cadrul legal pentru stabilirea si acordarea regimului vamal pentru marfurile supuse derularii operatiunilor de comert exterior inspre si dinspre spatiul comunitar, precum si in interiorul acestuia. Tratatul de la Roma asupra Comunitatii Economice Europene stipuleaza prin articolul 23 ca uniunea vamala acopera intregul comert cu marfuri dintre statele membre si ca fata de statele terte se va aplica un Tarif Vamal Comun. Regimurile si practicile vamale adoptate prin regulamente si directive ale UE si reglementate prin normele legislative in vigoare au la baza Codul vamal al Uniunii Europene.

Codul Vamal al UE cuprinde regulile generale si normele referitoare la toate regimurile vamale aplicabile bunurilor care fac obiectul schimburilor comerciale, fiind o sinteza a tuturor actelor legislative promulgate intre 1968 si 1990, si care le-a inlocuit in momentul intrarii lui in vigoare. In forma sa actuala, Codul a fost adoptat in 1992 prin Reglementarea CEE nr. 2913 din 12 octombrie 1992. Prevederile acestuia se aplica, in relatiile comerviale ale UE cu tarile terte, bunurilor care fac obiectul Tratatului CECO, al Tratatului de creare a CEE si al Tratatului privind crearea EURATOM.

Codul vamal al UE stabileste si tratamentul vamal aplicabil marfurilor aflate pe teritoriul vamal al UE, pana cand acestea primesc liberul de vama. Astfel se aproba intrarea bunurilor pe teritoriul vamal comunitar, depunerea declaratiei sumare si descarcarea bunurilor in vederea depozitarii temporare sub regimul vamal al tranzitului temporar. El reglementeaza tratamentul bunurilor in functie de destinatie, stabilind incadrarea tarifara si obtinerea unui regim vamal definitiv (export sau import) sau suspensiv (tranzitul vamal, depozitul vamal, admiterea temporara – la import si la export, regimul de perfectionare activa si pasiva, transformarea sub control vamal) si aprobarea bunurilor in vederea liberei circulatii in spatiul comunitar dupa acordarea “liberului de vama”. Codul vamal al UE abordeaza regimurile vamale definitive si suspensive, precum si exceptarile de la plata taxelor vamale, acordate in cadrul diferitelor regimuri prevazute pentru marfuri.

Exportul si importul din si in statele UE, asa cum s-a vazut mai sus, sunt regimuri vamale cu caracter definitiv. Alte regimuri, numite economice, corespund unor situatii cu un grad mai mare de complexitate, care necesita antrepozitarea temporara a marfii sau transformarea ei prin prelucrare. Aceste regimuri tin cont de particularitatile circuitului economic al marfii si se adapteaza la acestea, evitand plata taxelor vamale de catre firmele importatoare.

In cele ce urmeaza se va insista asupra principalelor caracteristici ale regimurilor vamale din Uniunea Europeana. Elementele comune pentru regimurile vamale din UE sunt:

? Orice marfa face obiectul unei declaratii vamale ce corespunde regimului vamal repectiv. Reprezentantul sau titularul operatiunii, completeaza Documentul Administrativ Unic (DAU) pe un formular tipizat pe care il semneaza si il depune impreuna cu alte documente la biroul vamal solicitat. Data inscrisa pe DAU acceptat este cea care determina aplicarea regimului vamal;

? Controlul documentelor insotitoare de catre autoritatea vamala;

? Controlul fizic total sau partial, precum si prelevarea de probe;

? Transportul marfurilor pana la locul de efectuare a controlului vamal se realizeaza pe riscul si cheltuiala declarantului vamal, care are dreptul de a asista la controlul fizic si la prelevarea de probe.

1.1 Regimurile vamale definitive in UE

Din punct de vedere al regimului vamal si al procedurii vamale conexe corespunzatoare UE, opertiunile efectuate de agentii economici care intra in categoria regimurilor vamale definitive sunt operatiunile de import si de export in si din UE. Ambele tipuri de operatiuni constituie cele doua regimuri vamale de baza ale relatiilor comerciale internationale. [2 Belu, M.; Joldes, C.; Marinas, L., Sistemul vamal, Editura Economica, Bucuresti, 2003]

De la 1 ianuarie 1993 aceste regimuri se aplica numai schimburilor comerciale dintre Uniunea Europeana si tarile terte, spatiul european fiind un teritoriu vamal unic, ca urmare a crearii Uniunii Vamale. [3 Dechaume, J.; Venturelli, W., Gestion des procedures douanieres, Le Genie des Glaciers, Chambery, 2000]

1.1.1 Regimul vamal la exportul din UE [4 Belu, M.; Joldes, C.; Marinas, L., Sistemul vamal, Editura Economica, Bucuresti, 2003]

Normele Uniunii Europene considera drept regim vamal de export definitiv din UE totalitatea marfurilor expediate in strainatate pe baze contractuale si destinate sa ramana permanent in afara teritoriului vamal comunitar, cu exceptia:

? Marfurilor trimise temporar in strainatate;

? Marfurilor care fac obiectul unei activitati de perfectionare pasiva.

Pot fi exportate toate marfurile care sunt produse in Uniunea Europeana, precum si cele importate anterior, cu exceptia celor care sunt interzise la exportul din UE, si anume:

? Marfurile prohibite;

? Marfurile restrictionate in cadrul politicii comerciale comune.

In Uniunea Europeana exportul de marfuri poate fi efectuat de catre persoane juridice, cu sediul intr-un stat comunitar, in al caror obiect de activitate sunt prevazute aceste operatiuni.

La exportul de marfuri din Uniunea Europeana nu se percep taxe vamale, singura conditie pentru acordarea liberului de vama fiind ca marfurile sa paraseasca teritoriul vamal al UE in aceeasi stare in care acestea se aflau in momentul inregistrarii declaratiei vamale, care se completeaza in scop statistic. Totusi, unele produse agricole sunt supuse perceperii unor sume compensatorii, de exemplu daca pretul mondial este mai ridicat decat cel comunitar. Eliminarea taxelor vamale se datoreaza intereselor comunitare de a stimula exportul de marfuri. La exportul de marfuri din UE nu se aplica TVA. [5 Dechaume, J.; Venturelli, W., Gestion des procedures douanieres, Le Genie des Glaciers, Chambery, 2000

]

Exportatorul este obligat sa depuna un DAU de export la biroul vamal in raza caruia se afla sediul acestuia sau la locul unde marfurile sunt ambalate sau incarcate pentru a fi exportate. In cazuri temeinic justificate, declaratia vamala poate fi depusa si la un birou vamal de frontiera din cadrul UE.

Marfurile destinate exportului, controlate si vamuite in interiorul tarii se supun controlului vamal la frontiera, unde se verifica numai numarul, seria si integritatea sigiliilor aplicate, pe baza documentului vamal de export.

Sunt supuse controlului vamal de frontiera, la exportul din UE:

? Mijloacele de transport si coletele destinate exportului, vamuite in interiorul spatiului comunitar, sosite la frontiera acestuia fara sigilii violate, neaplicate corect sau cu sigilii care nu corespund celor mentionate in documente;

? Mijloacele de transport si coletele care nu indeplinesc conditiile de sigilare;

? Mijloacele de transport in care exista prezumtia ca se afla si alte bunuri decat cele prevazute in documente.

Cand nu sunt conditii corespunzatoare de control la birourile vamale de frontiera ale UE, mijloacele de transport se indruma catre cel mai apropiat birou vamal unde exista conditii de efectuare a controlului.

Transportul, manipularea, ambalarea si dezasamblarea marfurilor in vederea exercitarii controlului vamal se efectueaza de catre declarantul vamal, pe cheltuiala acestuia, sau, dupa caz, a reprezentantului acestuia.

Atunci cand vamuirea la export se efectueaza la birourile vamale din interiorul vreunui stat comunitar (deci nu la frontiera UE), marfurile se prezinta acestor birouri insotite de documentele de transport, cu cel mult 24 de ore inaintea expedierii.

In cazul exportului de marfuri din UE, este remisa exportatorului pagina 3 din DAU vizata de biroul vamal de plecare. Valoarea TVA poate fi dedusa pentru consumul intermediar indus de activitatea firmei, indiferent de originea produselor.

1.1.2 Regimul vamal la importul in UE [6 Belu, M.; Joldes, C.; Marinas, L., Sistemul vamal, Editura Economica, Bucuresti, 2003]

Principalul regim vamal in Uniunea Europeana este importul definitiv. Acesta consta in intrarea pe teritoriul vamal al UE a marfurilor straine, in vederea introducerii lor in circuitul economic, dupa efectuarea formalitatilor vamale si plata taxelor vamale la bugetul comunitar.

In Uniunea Europeana importul de marfuri este liberalizat. Totusi, anumite categorii de marfuri sunt supuse unor restrictii cantitative sau supuse regimului de control, in conformitate cu angajamentele internationale asumate. Lista marfurilor supuse regimului licentelor se stabileste periodic prin hotarari ale autoritatilor comunitare. Metodele si formalitatile de vamuire prevazute de reglemetarile europene se inscriu in principiile generale definite de GATT (OMC). Aceasta inseamna ca limitele sau liberalismul politicii comerciale comune se regasesc in principiul reciprocitatii concesiilor comerciale.

Agentii economici din UE sunt obligati sa realizeze importul de marfuri in concordanta cu obiectul lor de activitate si sa ia masurile necesare pentru vamuirea marfurilor in vederea introducerii imediate a acestora in circuitul economic. Astfel, ei sunt obligati sa declare si sa prezinte marfurile sosite, depunand totodata documentele de vamuire. Ei raspund de intarzierea vamuirii marfurilor cauzata de neprezentarea in termenul legal a documentelor.

Autoritatea vamala realizeaza, in cadrul regimului vamal de import definitiv, trei activitati: