Pagina documente » Recente » Productivitatea muncii in Rom?nia

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1: NO?IUNEA DE PRODUCTIVITATE A MUNCII ?I METODE DE M?SURARE A DIMENSIUNILOR INDICATORILOR 2
1.1. Delimit?ri conceptuale 2
1.2. Rolul ?i importan?a cre?terii productivita?ii muncii 4
1.3.Modalitati de determinare a indicatorului productivitatea muncii 7
CAPITOLUL2. 13
EVOLU?IA SITUA?IEI ECONOMICE A ROM?NIEI IN PERIOADA 2000-2010 13
2.1. Rezultatele economice nationale in perioada 2000-2010 13
2.2.Rata inflatiei 18
2.3.Rata somajului 21
2.4.Muta?ii structurale ale for?ei de munc? din Rom?nia 26
CAPITOLUL 3. 28
DIMENSIUNI ?I EVOLU?II ALE PRODUCTIVIT??II MUNCII IN ROM?NIA ?I ?N ALTE STATE UE 28
3.1. Evolu?ia productivit??ii muncii 28
3.1.1.Productivitatea pe sectoare 29
3.2.Disfunc?ii pe pia?a muncii 40
3.3.Posibile corela?ii ale productivit??ii muncii cu alti indicatori economicii. Model econometric 48
CONCLUZII 53
BIBLIOGRAFIE 54

EXTRAS DIN DOCUMENT

Figura 2.3.Evolutia si trendul PIB-lui in perioada 2000-2010

Figura 2.4.Corelatia dintre dinamica salariului real brut si IPC in perioada 2001-2009

Figura 2.5.Dinamica PIB/loc lunar si a salariului real mediu brut date comparative cu anul 2000 in perioada 2000-2009

Figura 2.6.Corelatia dintre productivitatea muncii si PIB/locuitor(lei) in perioada 2000-2008

Figura 2.7. Dinamica reala a productivitatii muncii si PIB/loc in perioada 2001-2008

fata de 2000%

Figura 2.8.Corelatia dintre rata de ocupare si rata somajului BIM in perioada 2000-2008

Figura 2.9.Corelatia dintre rata somajului si rata inflatiei in perioada 2000-2008

Figura nr. 3.1. Ocuparea in agricultura in Romania si in UE, 2002-2013

Figura nr. 3.2. Ocuparea in industrie in Romania si in UE, 2002-2013

Figura nr. 3.3. Ocuparea in servicii in Romania si in UE, 2002-2013

Figura nr. 3.4. Ocuparea in agricultura (%), in unele tari din estul UE, 2002-2013

Figura 3.5.. Evolutia salariului nominal minim brut si a salariului nominal mediu brut din industrie, constructii, comert si servicii

Figura 3.6. Indicii cresterii salariului real mediu brut si a productivitatii muncii din

industrie, constructii, comert si servicii

Figura 3.7. Indicii cresterii salariului real minim brut si a productivitatii muncii din industrie, constructii, comert si servicii

Lista tabele

Tabelul 2.1. Estimari folosind metoda analitica

Tabelul nr. 3.1. Raportul dintre productivitatea pe sectoare si nivelul mediu, 2012

Tabelul nr. 3.2. Structura populatiei ocupate civile pe activitati, 2011-2013

Tabelul nr. 3.3. Structura populatiei ocupate pe activitati si pe grupe de varsta, 2013

Tabelul nr. 3.4. Structura populatiei ocupate pe activitati si statut profesional, 2013

Tabelul nr. 3.5. Structura salariatilor pe activitati, in 2012 si 2013

Tabelul nr. 3.6.Productivitatea muncii pe persoana, serii anuale, 2010-2012

Tabelul nr. 3.7. Productivitatea orara a muncii, serii anuale, 2010-2012

INTRODUCERE

În cadrul oricarei economii nationale se doreste progresul societatii respective. Realizarea acestui progres social are la baza un factor decisiv reprezentat de eficienta cu care sunt utilizate resursele naturale, umane si financiare de care depinde la un moment dat economia respectiva. Realizarea unei cresteri economice intensive, scopul ce se doreste a fi atins de orice societate moderna, crearea unei economii avansate si a unui grad ridicat de bunastare a populatiei se pot realize doar prin straduinta factorului uman de a utiliza cat mai productiv fiecare unitate de resursa naturala, umana si financiara.

Ocuparea fortei de munca si somajul sunt doua fenomene care produc consecintele cele mai profunde in activitatea economica si sociala a unei tari.Respectul fata de om, fata de valoarea pe care el o produce trebuie sa devina o prioritate de prim rang in agenda cotidiana a guvernantilor.În fond, economia studiaza modul in care indivizii, firmele, guvernul si alte organizatii din societate fac alegeri si cum determina aceste alegeri folosirea resurselor societatii. Din ce in ce mai mult, in tarile avansate economic s-a impus opinia conform careia calitatea guvernarii, eficienta managementului guvernamental sunt apreciate prin prisma rezultatelor in ceea ce priveste utilizarea resurselor de munca

Adesea tindem sa uitam faptul ca resursele care produc in cea mai mare parte profitul mult dorit nu sunt cele financiare sau masinariile din curtea intreprinderii, ci oamenii care folosesc aceste resurse si produc cu ajutorul lor valoarea adaugata numita profit.

De felul in care oamenii sunt educati, antrenati si condusi depinde succesul si performanta unei economii.

Cresterea si dezvoltarea economica sunt obiective fundamentale ale economiei nationale, strans legate de resursele utilizate. Somajul reprezinta o teribila risipa de resurse. Principala resursa o reprezinta factorul munca. În conditiile in care omul, cu forta sa de munca, constituie resursa regenerabila cea mai pretioasa si practic nelimitata, folosirea sa la nivelul cel mai eficient si mai deplin posibil s-a constituit si ramane o constanta a preocuparilor tuturor factorilor de decizie; altfel spus, gasirea celor mai potrivite cai de lupta impotriva somajului constituie o necesitate obiectiva.

CAPITOLUL 1: NOTIUNEA DE PRODUCTIVITATE A MUNCII SI METODE DE M?SURARE A DIMENSIUNILOR INDICATORILOR

1.1. Delimitari conceptuale

Productivitatea muncii este o categorie economica complexa si dinamica.

În general, productivitatea se defineste ca raport intre rezultatele unei activitati economice si eforturile facute in acest sens, prin ea intelegandu-se de fapt capacitatea de a produce, randamentul sau eficienta, raportul masurabil intre o productie data si ansamblul factorilor care au contribuit sau unul dintre acesti factori. Putem afirma ca productivitatea muncii poate fi interpretata atat ca randament al combinarii si utilizarii factorilor de productie ( caz in care exprima productia obtinuta la unitatea de factori de productie), cat si sub forma necesarului acestora ( caz in care reflecta cheltuielile cu factorii de productie pentru obtinerea unei unitati de productie). [1 Chirtoc (Voic?) I.?., Mungiu - Pupaz?n C.,Productivit?t?? muncii - f?ctorul ?fici?nt?i utilizarii fort?id? munca si ?l cr?st?rii ?conomic?, ?n?l?l? S?ri? Stiint??conomic? Timiso?r?, Univ?rsit?t?? Tibiscus, ?ditur? Mirton 2010, p?g.313]

În sens larg productivitatea, se mai poate definii ca raport intre cantitatea de resurse absorbite in cursul producerii ei, ea obtinandu-se ca raport intre rezultatele obtinute (productia) si eforturile depuse pentru a le obtine (factorii de productie utilizati)

În conceptul de productivitate a muncii, care inseamna „obtinerea mai multor produse in aceeasi unitate de timp”, analiza factorilor de natura economica si sociala au o pondere tot atat de importanta ca si a factorilor.

Nivelul si dinamica productivitatii muncii sunt influentate de: nivelul climatului, gradul de cointeresare materiala a factorului munca, conditiile naturale etc. Elementul determinant in atenuarea tensiunii dintre resurse si nevoi in sporirea veniturilor si a nivelului de viata il reprezinta cresterea productivitatii in general, a productivitatii muncii in special.

Cresterea productivitatii muncii se realizeaza nu prin cheltuirea unei cantitati mai mari de munca, ci prin cheltuirea mai eficienta a acesteia. Unei cresteri procentuale a productivitatii muncii trebuie sa-i corespunda in mod logic, o micsorare a cantitatii totale de munca incorporata in produs, deci o scadere a valorii lui