Pagina documente » Politehnica » Proiectarea unor subansamble specifice receptorului DTMF

Despre lucrare

lucrare-licenta-proiectarea-unor-subansamble-specifice-receptorului-dtmf
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-proiectarea-unor-subansamble-specifice-receptorului-dtmf


Cuprins

CUPRINS
1. Introducere
2. Locul si rolul tehnic al unui sistem de semnalizare de abonat si de linie
3. Studiul tehnico-economic al solutiilor posibile pentru un receptor de tip
DTMF
4. Conditii tehnice pentru solutia adoptata
5. Proiectarea unor subansamble specifice receptorului DTMF
5.1. Proiectarea FTJ si FTS directionale de la intrarea receptorului DTMF
5.1.1. Proiectarea FTJ directional
5.1.1.1. Proiectarea unui FTJ cu patru celule
5.1.1.2. Proiectarea FOB
5.1.2. Proiectarea FTS directional
5.1.2.1. Proiectarea unui FTS cu patru celule
5.1.2.2. Proiectarea FOB
5.2. Proiectarea unuia din cele 8 FTB din cadrul receptorului DTMF
5.2.1. Proiectarea FTJ din cadrul FTB
5.2.1.1. Proiectarea unui FTJ cu trei celule
5.2.1.2. Proiectarea FOB din FTJ
5.2.2. Proiectarea FTS din cadrul FTB
5.2.2.1 Proiectarea FTS cu trei celule
5.2.2.2. Proiectarea FOB din FTS
6. Caracteristicile de frecventa ale circuitelor selective proiectate
6.1. Caracteristica de frecventa a filtrului trece-jos directional
6.2. Caracteristica de frecventa a filtrului trece-sus directional
6.3. Caracteristica de frecventa a filtrului trece-banda (1477 Hz)
7. Realizarea unui receptor DTMF cu circuit integrat specializat
7.1. Scurta prezentare a receptorului DTMF specilalizat MT 8870 D-1
7.2. Aplicatie de receptor DTMF cu circuitul MT 8870 D-1
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

I. INTRODUCERE

In plin avant economic si tehnico-stiintific, la sfarsitul secolului XX s-a impus extinderea retelelor de telecomunicatii,in vederea vehicularii unei cantitati mai mari de informatie, cu viteze si niveluri calitative superioare celor existente. Astazi, pe plan mondial , sunt puse la dispozitia utilizatorilor, din ce in ce mai multe si mai variate mijloace de comunicatie. Acestea sunt indinspensabile marilor si micilor intreprinderi, administratiilor si bancilor , pentru a schimba date, a transmite corespondenta sau a consulta bazele de date.De asemenea in locuintele particulare si-au facut aparitia noi mijloace pentru satisfacerea unor servicii nebanuite cu un deceniu in urma, servicii care sporesc confortul de fiecare zi.

Proliferarea acestor servicii nu poate avea loc fara instalarea si functionarea retelelor de telecomunicatii , retele care trebuie sa satisfaca toate cerintele utilizatorilor ei.

Reteaua de telecomunicatii reprezinta ansamblul de mijloace care asigura transmiterea la distanta a informatiilor intre doi utilizatori cu ajutorul semnalelor electrice.

Comunicatiile se pot realiza cu ajutorul informatiilor care pot fi de urmatoarele tipuri : sunete :voce sau muzica , imagini :fixe sau mobile, texte sau date.

In domeniul telecomunicatiilor pot fi deci incluse : telefonia (transmisia de voce), radiocomunicatiile (transmisia de voce si muzica ), radio-telefonia mobila (transmisiile telefonice intre terminale mobile utilizand comunicatiile radio si reteaua telefonica ), videotelefonia (transmisia de voce si imagini ), televiziunea(transmisiile de imagini mobile si sunete), teleinformatica ( tratarea si transmiterea datelor la distanta).

* Cele mai importante inovatii in tehnologia comunicatiilor, aparute in ultimele decade, s-au petrecut in microelectronica,software si filere optice. Acestea au influientat dezvoltarea retelei de telecomunicatii prin intermediul telefoniei digitale , a retelelor de date cu comutare de circuite si comutare de pachete, a retelei numerice cu intregararea serviciilot (ISON) si a retelei de radio-telefonie mobila celulara.

Microelectronica a cunoscut o evolutie remarcabila concretizata prin :

* cresterea densitatii de intregrare;

* realizarea de circuite de telecomunicatie specializate (ex: circuite pentru interfete de linii analogice/digitale pentru controlul semnalizarilor, etc.);

* inegrarea pe scara foarte larga cu asigurarea unei viteze de prelucrare foarte mari;

* micsorarea costurilor circuitelor electronice;

Software-ul pentru sistemele de telecomunicatii reprezinta o componenta stabila care determina eficacitatea tuturor proceselor : conceptie si executie , instalare, exploatare si intretinere, satisfacerea cerintelor de utilizator. Cresterea complexitatii software-ului pentru echipamentele de telecomunicatii impune perfectionarea continua a tehnologiei de elaborare a software-ului si a tehnicilor de programare.

Referitor la tehnologia de elaborare a software-ului (dezvoltare, exploatare, report si gestiune SW ) se inregistreaza o orientare spre suporturi de procese inteligente si de automatizare a proceselor de laborare a documentatiei, programelor si bazelor de date, asigurand evident respectarea standardelor.

Se impune de asemenea cresterea resurselor umane prin formarea de echipe de conceptie care sa sigure respectarea marilor cerinte de calitate ,pret si intarziere in comercializarea produselor pentru a face fata concurentei furnizorilor traditionali de echipamente informative.

Transmisiile pe fibre optice au cunoscut de asemenea o evolutie spectaculoasa.Banda de frecventa care poate fi transmisa pe fibrele optice este enorma (10*7 Mbit*km/s) . Capacitatea de transmisie pe fibrele optice este de 100 000 ori mai mare in comparatie cu undele electromagnetice.

Capacitatea de transmisie este in prezent limitata de rata de conversie a traductoarelor electrico-optice si de componentele electronice. In prezent se dezvolta noi tehnologii pentru a realiza circuite integrate optoelectronice, amplificatoare optice, matrici de comutatie optice.

Transmiterea informatiilor optice permite imbunatatirea performantelot tehnice si economice.

Din punctul de vedere al cerintelor de telecomunicatii se inregistreaza o diversificare a serviciilor solicitate: telefonie conventionala, video-telefonie,acces rapid la documente, date si procesare

a datelor, acces la mijloace inteligente, mobilitate.In orice caz, performantele telecomunicatiilor

sunt in principal determinate de retea, prin sistemele de comutatie sau transmisie.

In cadrul sistemelor de telecomunicatii, o atentie deosebita s-a acordat retelei telefonice, avand in vedere ca prin intermediul acestei retele se vehiculeaza cea mai mare cantitate de informatie duplex , si cunoaste cel mai ridicat numar de utilizatori. Indiferent de natura clientilor sai, persoane fizice sau juridice, institutii sau organizatii , reteaua telefonica trebuie sa satisfaca cerintele tuturor categoriilor de utilizatori prin asigurarea unor niveluri calitative ridicate ,timp de acces si de deservire cat mai redusi, la un raport intre pret si calitate satisfacator.