Pagina documente » Drept » Raspunderea penala a functionarilor publici

Despre lucrare

lucrare-licenta-raspunderea-penala-a-functionarilor-publici
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-raspunderea-penala-a-functionarilor-publici


Cuprins

Cuprins
CUViNT INAINTE 2
CAP.1 RASPUNDEREA JURIDICA 5
1.1. RASPUNDEREA JURIDICA A FUNCTIONARILOR PUBLICI 5
1.1.1. Consideratii generale 5
1.1.2. Formele raspunderii juridice 8
1.2. FUNC}IONARUL PUBLIC-RESPONSABILITATE SI RASPUNDERE 9
1.2.1. CONCEPTUL DE RESPONSABILITATE 9
1.2.2. FUNC}IONARUL PUBLIC 11
1.2.2.1 Consideratii generale 11
1.2.2.2 Statutul functionarilor publici 12
1.3. FORMELE RASPUNDERII JURIDICE A FUNCTIONARILOR PUBLICI 12
CAP. 2 RASPUNDEREA PENALA 18
2.1. INFRACTIUNI DE SERVICIU SAU IN LEGATURA CU SERVICIUL 18
2.1.1. Aspecte generale 18
2.1.2. Calitatea de functionar 18
2.1.3. ABUZUL IN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR (art.246 Codul penal) 23
2.1.4. ABUZUL IN SERVICIU PRIN INGRADIREA 25
UNOR DREPTURI (art.247 Codul penal) 25
2.1.5.ABUZUL IN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PUBLICE(art. 248 Codul penal) 28
2.1.6. ABUZUL IN SERVICIU IN FORMA CALIFICATA(art. 2481 Codul penal) 31
2.1.7.NEGLIJEN}A IN SERVICIU(art. 249 Codul penal) 32
2.1.8. PURTAREA ABUZIVA(art. 250 Codul penal) 37
2.1.9. NEGLIJEN}A IN PASTRAREA SECRETULUI DE STAT(art. 252 Codul penal) 39
2.2. INFRAC}IUNI DE CORUP}IE 40
2.2.1. CONSIDERA}II GENERALE 40
2.2.2. NECESITATEA UNOR MASURI MAI SEVERE PENTRU COMBATEREA SI PREVENIREA CORUP}IEI 41
2.2.3. LUAREA DE MITA (art. 254 Codul penal) 42
2.2.4. PRIMIREA DE FOLOASE NECUVENITE (art. 256 Codul penal) 46
2.3. INFRAC}IUNI CONTRA PATRIMONIULUI 48
2.3.1. DELAPIDAREA(art. 215 Codul penal) 48
2.4. INFRAC}IUNI DE FALS 53
2.4.1. FALS INTELECTUAL(art. 289 Codul penal) 53
CONCLUZII 56
BIBLIOGRAFIE: 57

EXTRAS DIN DOCUMENT

?


“RASPUNDEREA PENALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI”{p}

?

CUVÂNT INAINTE

,,Omul este produsul propriei sale activitati.”

HEGEL

V

iata sociala a pus dintotdeauna multiple probleme indeosebi de ordin administrativ. Nevoia a dus la aparitia functiei publice si a functionarului care s-o indeplineasca.

Comunitatea umana n-ar fi progresat daca nu si-ar fi creat un intreg organism social, caruia i-a dat viabilitate prin personalul investit in diversitatea de functii statornicite de-a lungul timpului.

Functionarul public are misiunea nobila dar dificila, aceea a realizarii binelui public si de aceea de calitatea sa depinde in mare masura calitatea serviciului public.

Dar din pacate, nu o data, fiecare dintre noi s-a aflat la mana unui functionar, al unui astfel de serviciu public. Iar pentru a iesi din aceasta situatie a trebuit sa-i oferim ,,CEVA”. Putem vorbi atunci de RESPONSABILITATE?, RASPUNDERE?. Daca da, atunci cui atribuim aceasta vina? Functionarului?Cetateanului? Intregului sistem administrativ? In ultima instanta, ea este fapta unui om neconforma nici cu preceptele morale, nici cu preceptele legii.

In final, formulam o intrebare cu substrat retoric si anume daca in comportamentul profesional al unei persoane se pot regasi toate elementele care, intrunite ar determina starea de perfectiune?

1.1. Raspunderea juridica a functionarilor publici

1.1.1. Consideratii generale

1.1.2 Formele raspunderii juridice

1.2. Functionarul public – responsabilitate si raspundere

1.2.1. Conceptul de responsabilitate

1.2.2 Functionarul public

1.2.2.1. Consideratii generale

1.2.3.2. Statutul functionarului public

1.3. Formele raspunderii juridice a functionarilor publici

- disciplinara;

- contraventionala;

- materiala;

- civila;

- penala.

Cap.1 R?spunderea juridic?