Pagina documente » Recente » Recrutarea si selectia personalului

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 2
CAPITOLUL 1. NOTIUNI GENERALE DESPRE MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 4
1.1. Func?ia de personal ?n cadrul ?ntreprinderii 4
1.2. Managementul resurselor umane ? concept, caracteristici 6
1.3.Tendin?e ?n evolu?ia managementului resurselor umane 11
CAPITOLUL 2 . RECRUTAREA SI SELECTIA PERSONALULUI 15
2.1. Prezentarea generala a procesului de recrutare 15
2.2. Surse interne si surse externe de recrutare 18
2.3. Metode de selectie 21
CAPITOLUL 3 . STUDIU DE CAZ : RECRUTAREA SI SELECTIA RESURELOR UMANE IN FARMACIILE ?HELP NET ? 24
3.1. Prezentarea companiei 24
3.2. Analiza structurii for?ei de munc? 27
3.3. Recrutarea ?i selec?ia personalului ?n cadrul Help Net Farma SA 28
3.3.1. Recrutarea pentru posturile de Tehnician departament service ?i contabilitate primar? 29
3.3.2. Selec?ia ini?ial? a candida?ilor 30
3.3.3. Interviul 31
3.4. Procedura la angajare 37
3.5. ?ncadrarea profesional? a noilor angaja?i 39
CONCLUZII ?I PROPUNERI 42
Anexe 44
Bibliografie 48

EXTRAS DIN DOCUMENT

As vrea sa incep de la faptul ca anume omul este fiinta ce sta in centrul tuturor afacerilor. Toate celelalte resurse, terenuri, cladiri, mecanisme, utilaje, autovehicule sau bani sunt doar de importanta secundara. Fara oameni nu se pot face afaceri. Iar afacerile, la randul lor, nu au alt scop decat sa serveasca nevoile oamenilor.

Desigur, oamenii au roluri diferite in cadrul unei afaceri si au multe legaturi cu alte afaceri. Uneori ei sunt managerii acesteia, alteori sunt furnizori, clienti, creditori, debitori si deseori sunt actionari ai unei initiative. În mod frecvent insa ei pot avea toate aceste atribute la un loc.

Este unanim recunoscut faptul ca puterea unei firme sau organizatii depinde de valoarea oamenilor sai. Fiecare manager, intr-un sistem economic concurential orientat spre profit si eficienta, cauta sa isi asigure un material uman inteligent, echilibrat psihic, dinamic, flexibil, bine informat, pregatit si motivat pentru performanta.

Importanta fiintei umane in conducerea unei afaceri este cea care face din Managementul Resurselor Umane un set de competente, deprinderi si atitudini esentiale pentru toti managerii. Acest set e legat direct de valorile supreme ale organizatiei/firmei.

Aceasta responsabilitate nu e doar legata de a furniza slujbe oamenilor, de a-i indruma cum sa lucreze si de a le inregistra performantele, desi managerii trebuie sa faca acest lucru. Pe langa toate acestea, e o investitie: a da oamenilor puterea pentru ca ei sa actioneze eficient si eficace.

Dupa cum mentioneaza numerosi specialisti in domeniul resurselor umane, ca, de exemplu, Jack J. Halloran si David J. Cherrington, succesul si supravietuirea organizatiilor in general si firmelor in special este asigurata aproape in totalitate de calitatea fortei de munca.

Managementul Resurselor Umane consta in ansamblul activitatilor orientate catre asigurarea, dezvoltarea si mentinerea resurselor umane in cadrul organizatiei in vederea realizarii cu eficienta maxima a obiectivelor acesteia si satisfacerii nevoilor angajatilor.

Lucrarea de fata isi propune sa abordeze recrutarea si selectia resurselor umane in farmaciile Help Net .

Am considerat ca aceasta tema este una foarte importanta deoarece recrutarea, selectia personalului are rolul de a stabili exact treapta si felul muncii care ii revine fiecarei persoane in evolutia sa.

Din aprofundarea cunostiintelor si implementarea unora noi, am inteles ca comportamentul angajatorului de atunci isi gasea justificarea in intreg sistemul de management al resurselor umane, fie ca e vorba de o anumita scoala de management, sau alta.

Lucrarea este structurata pe trei capitole astfel :

În capitolul introductiv al acestei lucrari am prezentat elementele fundamentale ale managementului resurselor umane, precum si unele particularitati ale acestuia.

Capitolul 2 intitulat “Recrutarea si selectia personalului ” in care am definit conceptul de recrutare, am enumerat principalele surse de recrutare a personalului precum si principalele metrode de recrutare utilizate in cadrul societatilor comerciale. În incheierea capitolului am prezentat procesului de selectie a resurselor umane cu accent pe principalele metode de selectie si anume: formularul de cerere pentru angajare, interviul, curriculum vitae, scrisoarea de intentie si alte teste utilizate in domeniul selectiei personalului.

În capitolul 3 al lucrarii intitulat “Recrutarea si selectia resurselor umane in farmaciile Help Net ” am analizat pas cu pas procesul de recrutare si selectie utilizat de catre companie pentru posturile de Tehnician departament service si contabilitate primara.

În incheierea lucrarii am prezentat concluziile cu privire la recrutarea si selectia in cadrul farmaciilor Help Net.

CAPITOLUL 1. NOTIUNI GENERALE DESPRE MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

1.1. Functia de personal in cadrul intreprinderii

Aceasta functiune a devenit astazi una dintre componentele majore ale gestiunii firmei, iar continutul sau este in continua dezvoltare, avand menirea de a folosi optim cea mai pretioasa resursa, omul. Problemele de conducere, de comunicare si de informare ocupa un loc tot mai important in cadrul noilor compartimente de resurse umane. Sarcinile de administrare a personalului si de aplicare a prevederilor dreptului muncii specifice functiunii, s-au amplificat si imbogatit, urmarind previzionarea si asigurarea cu cadre, administrarea personalului, gestiunea acestuia, politica de integrare si motivare, gestiunea carierelor profesionale, comunicatii si negocieri, dezvoltare sociala, etc. [1 Constantinescu, D.A. (coordonator) – Management general, Editura Colectia Nationala, Bucuresti, 2000]

Este cunoscut faptul ca o perioada de timp, intreprinderea a urmarit prioritar obtinerea de profit, iar problemele relatiilor umane erau considerate ca accesorii, ele fiind incredintate unui sef de personal care se ocupa de aspectele administrative, juridice si disciplinare ale oamenilor. În mod treptat, domeniile de activitate si tipul preocuparilor compartimentelor de personal s-au extins astfel ca importanta functiunii de personal a crescut, determinand modificari in structura acesteia.

Functiunea de personal dintr-o organizatie poate fi definita ca ansamblul de activitati care contribuie la indeplinirea obiectivelor firmei prin asigurarea, mentinerea si folosirea rationala si eficienta a resurselor umane de care dispune.

Functiunea de personal are o dubla finalitate: [2 Lut, Dina M. – Managementul Resurselor Umane, Ed. Marineasa, Timisoara 2009]

- realizeaza integrarea obiectivelor sociale in obiectivele generale ale intreprinderii;

- coordoneaza activitatile de gestiune propriu-zisa a resurselor umane, in literatura de specialitate fiind prezentate urmatoarele domenii:

- administrarea personalului;

- gestiunea personalului;

- calculul costurilor cu personalul;

- formarea profesionala;

- dezvoltarea sociala;

- imbunatatirea conditiilor de munca;

- relatiile sociale;

- conducerea functiunii de personal la nivel de intreprindere;

- relatiile externe.

Administrarea personalului solicita rezolvarea unor probleme diverse legate de: [3 Toader R. - Managementul resurselor umane, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2004]

- inregistrarea personalului: intocmirea dosarelor individuale, a fiselor de baza, intocmirea statisticilor aferente, inregistrarea miscarilor de personal, etc;

- administrarea remuneratiilor, fixarea lor, urmarirea salariilor individuale, a primelor acordate, a retinerilor din partea salariatiilor;

- calculul unor cheltuieli sociale pentru somaj, pensii, etc;

Gestiunea personalului necesita activitati referitoare la:

- intocmirea previziunilor referitoare la necesarul de personal;

- recrutarea si selectia personalului;

- incadrarea personalului;

Oferta anului

Reducere 2020