Pagina documente » Drept » Regimul juridic al armelor de foc si munitiilor in paza si supravegherea frontierei de stat

Despre lucrare

lucrare-licenta-regimul-juridic-al-armelor-de-foc-si-munitiilor-in-paza-si-supravegherea-frontierei-de-stat
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-regimul-juridic-al-armelor-de-foc-si-munitiilor-in-paza-si-supravegherea-frontierei-de-stat


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I: Reglementarea regimului juridic al frontierei de stat potrivit Legii 56/1992 privind frontiera de stat 5
1.1. Notiuni despre frontiera de stat 5
1.2. Regimul juridic al frontierei de stat a Rominiei 7
1.3. Atributii privind paza si supravegherea frontierei de stat 8
1.4. Controlul trecerii frontierei de stat a Rominiei 13
1.4.1 Organizarea si functionarea punctelor de control pentru trecerea frontierei 13
1.4.2. Efectuarea controlului pentru trecerea frontierei 14
1.4.2.1. Controlul trecerii frontierei cu armament si munitie peste frontiera de stat 15
CAPITOLUL II: Dotarea cu armament si munitie a trupelor de graniceri. Reguli de depozitare, de pastrare, intretinere si reparare a armamentului 17
2.1. Notiunea si clasificarea armelor si munitiilor 17
2.1.1. Notiuni generale despre armele de foc 17
2.1.2. Clasificarea armelor de foc 21
2.1.2.1. Clasificarea armelor militare 22
2.1.3. Notiunea si clasificarea munitiei 24
2.1.3.1 Notiunea si clasificarea munitiei de infanterie 25
2.2. Armamentul si munitia din dotarea trupelor graniceri 25
2.2.1. Dotarea cu armament si munitie a navelor si ambarcatiilor graniceresti 27
2.3. Depozitarea si pastrarea armamentului si munitiei cind nu este folosit in misiuni de paza 29
2.4. Evidenta si distribuirea armamentului si munitiei din dotarea individuala a militarilor 34
2.4.1. Evidenta si distribuirea armamentului si munitiei din dotarea individuala a ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor 35
2.4.2. Evidenta si distribuirea armamentului din dotarea militarilor in termen 37
2.5. intretinerea tehnica a armamentului si munitiei 37
2.5.1. intretinerea tehnica a armamentului 37
2.5.2. intretinerea tehnica a munitiei 39
2.5.3. Materiale ce se folosesc la intretinerea armamentului 40
2.6. Repararea armamentului 41
CAPITOLUL III: Aplicarea prevederilor Legii 17/1996 referitoare la uzul de arma in paza si supravegherea frontierei de stat a Rominiei 45
3.1. Regimul juridic al armelor de foc si munitiilor potrivit Legii nr. 17/1996 45
3.1.1. Detinerea, portul si folosirea armelor de foc si munitiilor 45
3.1.1.1. Conditiile in care persoane fizice pot detine si dupa caz, pot purta si folosi arme de foc si munitii 46
3.1.1.2. Conditiile in care persoanele juridice pot detine si folosi arme de foc si munitii 50
3.1.1.3. Detinerea, portul si folosirea armelor de foc si a munitiilor de catre militari 53
3.1.2. Operatiuni cu arme de foc si munitii 53
3.1.3. Sanctionarea nerespectarii regimului juridic al armelor de foc si munitiilor 56
3.2. Uzul de arma in paza si supravegherea frontierei de stat 57
3.2.1. Notiuni privind paza si supravegherea frontierei de stat 57
3.2.2. Deplasarea spre locul de serviciu. Portul armamentului 58
3.2.3. Folosirea focului armamentului in serviciul de paza 60
3.3. Folosirea in paza si supravegherea frontierei de stat a armamentului si munitiei de la bordul navelor graniceresti 66
3.4. Aspecte practice privind aplicarea Legii 17/1996 in paza si supravegherea frontierei de stat 66
CAPITOLUL IV: Respectarea drepturilor omului in contextul executarii de catre trupele de graniceri, in conditiile starii de normalitate, a misiunilor specifice 75
4.1. Necesitatea folosirii armamentului in paza si supravegherea frontierei de stat 75
4.2. Respectarea drepturilor omului de catre trupele de graniceri in conditiile starii de normalitate la frontiera 78
4.2.1. Respectarea drepturilor omului de catre marile unitati de graniceri 78
4.2.2. Forme si metode de actiune practicate de unitatile si subunitatile de graniceri pentru ca in actiunile desfasurate sa se respecte drepturile omului 81
4.3. Tehnica retinerii si perchezitionarii infractorilor de frontiera 84
Concluzi si propuneri de lege ferenda 87
Nota 90
Anexa 91
Bibliografie 92

EXTRAS DIN DOCUMENT

?{p}

?CAPITOLUL I.

Reglementarea regimului juridic al frontierei de stat potrivit Legii 56/1992 privind frontiera de stat a Romaniei

1.1. Notiuni despre frontiera de stat.

Notiunea de frontiera este organic legata de acea de teritoriu de stat, intre cele doua notiuni fiind un raport de independenta. Existenta oricarui stat este de neconceput fara un teritoriu incadrat in frontiere precis determinate.

Ca si teritoriul, frontierele au jucat un rol insemnat in relatiile internationale, delimitarea lor fiind in decursul istoriei, obiectul unor nesfarsite conflicte intre state. Frontierele sunt definite a fi liniile reale sau imaginare care separa teritoriul unui stat de teritoriul altor state, de marea libera sau spatiul cosmic, in cadrul carora statul isi exercita suveranitatea sa deplina si exclusiva [1 C.Andronovici – Drept international public, Ed. Graphix, Iasi 1993].

În virtutea suveranitatii sale, statul, prin norme juridice proprii stabileste regimul frontierelor de stat si ia masuri pentru paza si supravegherea acestora.

Frontierele sunt stabilite pe cale conventionala intre state, pe baza bunei vecinatati si a respectului reciproc. Exceptie face frontiera maritima care se stabileste prin act unilateral al statului suveran.

Raporturile normale intre state au ca suport si inviolabilitatea frontierelor, iar eventualele stari conflictuale generate de probleme de frontiera trebuie rezolvate numai pe cale pasnica si in contextul respectarii principiilor fundamentale ale dreptului international.

Conform articolului 1 din Legea 56/1992 [2 Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.126 din 4 iunie 1992] privind frontiera de stat a Romaniei, frontiera de stat a Romaniei desparte teritoriul statului roman de teritoriile statelor vecine si marea teritoriala a Romaniei de zona contigua. Totodata, frontiera de stat delimiteaza in plan vertical spatiul aerian si subsolul statului roman de spatiul aerian si subsolul statelor vecine.

Frontiera de stat a Romaniei se stabileste prin lege, in conformitate cu prevederile tratatelor internationale si ale intelegerilor incheiate intre statul roman si statele vecine si nu poate fi modificata decat prin lege. Frontiera de stat a Romaniei este inviolabila.

De regula, in teren, frontiera de stat a Romaniei este marcata prin semne de frontiera, a carui latime se convine de catre statul roman cu fiecare dintre statele vecine. Activitatile de curatire si intretinere a culoarului de frontiera se efectueaza sub supravegherea nemijlocita a granicerilor.

În sectoarele de uscat si pe apele statatoare sau curgatoare pe care le traverseaza, frontiera trece, in general in linie dreapta, de la un semn de frontiera la altul.

În sectoarele de uscat unde sunt forme accidentate de teren, frontiera trece in linie dreapta, franta sau curba.

Pe fluviul Dunarea, rauri, paraie si canale frontiera trece pe mijlocul acestora sau pe mijlocul senalului navigabil principal, conform prevederilor tratatelor, acordurilor si conventiilor de frontiera. Insulele si ostroavele aflate in apele de frontiera sunt atribuite teritorial uneia sau celeilalte tari, in functie de pozitia lor fata de linia de frontiera.

Marea teritoriala a Romanei are o latime de 12 mile marine (22.224m).

Marea teritoriala, fundul marii teritoriale, subsolul ei, precum si spatiul aerian de deasupra acesteia fac parte din teritoriul Romaniei.

În art.4 din Legea 56/1992, se prevede ca pentru executarea pazei si supravegherii frontierei de stat se constituie:

a) Fasia de protectie a frontierei de stat, cu o latime de 20m incepand de la linia frontierei de stat, pentru frontiera de uscat, si de la limita revarsarilor de ape, pentru frontiera de apa catre interior. Se excepteaza litoralul Marii Negre si porturile de la Dunare, situate la frontiera.

În locurile din imediata apropiere a frontierei, in care terenurile sunt mlastinoase, supuse erodarilor sau avalanselor ori unde sunt construite diguri de protectie, precum si in cazul insulelor pe care amenajarea nu este posibila, fasia trupelor de graniceri se constituie mai in adancime, asigurandu-se continuitatea acesteia [3 Conform Regulamentului Serviciului de Paza.].

Fasia de protectie a frontierei face parte din domeniul public de interes national si se administreaza de catre graniceri. Limitele interioare ale fasiei de protectie a frontierei de stat vor fi marcate prin grija granicerilor.

b) Zona de frontiera, alcatuita din teritoriul comunelor, oraselor si municipiilor, care, potrivit organizarii administrative a teritoriului Romaniei, sunt situate in apropierea frontierei de stat pe o adancime de 20km fata de aceasta catre interior.

Localitatile incluse in zona de frontiera vor fi aduse la cunostinta populatiei prin grija prefectilor, iar pe panourile cu denumirea acestora se va trece mentiunea in limba romana, “LOCALITATE DE FRONTIER?”.

1.2 Regimul juridic al frontierei de stat a Romaniei

Conform art. 5 din Legea 56/1992, regimul juridic al frontierei de stat a Romaniei cuprinde totalitatea regulilor prevazute in legislatia interna, care privesc frontiera de stat si apele teritoriale, precum si obiectivele construite la frontiera, in comun cu statele vecine, in conformitate cu normele dreptului international, ale tratatelor, acordurilor, conventiilor si protocoalelor incheiate de statul roman cu statele vecine. Regimul juridic cuprinde, de asemenea, normele prevazute in legislatia interna referitoare la desfasurarea diferitelor activitati in zona de frontiera.

Respectarea regimului juridic al frontierei de stat a Romaniei se realizeaza potrivit legii de catre Ministerul de Interne, prin Comandamentul National al Granicerilor si prin Directia generala de pasapoarte si politie de frontiera.

Trecerea frontierei de stat a Romaniei de catre persoane, mijloace de transport, marfuri si alte bunuri se face prin punctele de control pentru trecerea frontierei, deschise traficului international.

Trecerea frontierei de stat romane se poate face si prin alte locuri, in conditiile stabilite prin acorduri si intelegeri intre Romania si statele vecine.

În punctele de control se organizeaza si se efectueaza controlul de frontiera al persoanelor, mijloacelor de transport, marfurilor si altor bunuri care intra sau ies din tara.

Controlul efectuat la trecerea frontierei de stat romane are ca scop verificarea si constatarea indeplinirii conditiilor stabilite de lege pentru intrarea si iesirea din tara a persoanelor, mijloacelor de transport, marfurilor si altor bunuri.

Organele de control la trecerea frontierei de stat romane poarta intreaga raspundere pentru aplicarea si respectarea stricta a prevederilor referitoare la intrarea si iesirea din tara a persoanelor, mijloacelor de transport, a marfurilor si altor bunuri, precum si pentru buna desfasurare a traficului international si servirea calatorilor.

Pentru solutionarea problemelor rezultate din intelegerile bilaterale de frontiera, se numesc, prin hotarare a Guvernului Romaniei, imputernicitii de frontiera si loctiitorii acestora, precum si delegatii romani in consiliile mixte interguvernamentale, din randul ofiterilor de graniceri, politiei de frontiera si functionarilor altor ministere si organe centrale interesate.

1.3. Atributii privind paza si supravegherea frontierei de stat.

Trupele de graniceri constituie forta destinata, potrivit legii, sa asigure paza frontierei de stat a Romaniei. Astfel, potrivit Legii 56/1992, art. 11 paza si supravegherea frontierei de stat de exercita de catre Comandamentul National al Granicerilor prin marile unitati, unitatile si subunitatile subordonate.

Paza si supravegherea frontierei de stat a Romaniei sunt misiuni de lupta ale trupelor de graniceri si impun intregului personal respectarea si aplicarea intocmai a regimului juridic al frontierei de stat, a tuturor legilor si normativelor care il reglementeaza si a tratatelor, acordurilor si conventiilor incheiate cu statele vecine de catre statul roman.

Paza si supravegherea frontierei de stat consta in ansamblul de masuri si actiuni sistematice realizate permanent, intr-o conceptie unitara, prin care unitatile si marile unitati de graniceri asigura respectarea regimului juridic al frontierei de stat, cooperand cu celelalte organe si unitati ale Ministerului de Interne, cu unitatile Ministerului Apararii Nationale, cu organele Ministerului de Finante, cu autoritatile administratiei publice locale si conducerile unitatilor economice, folosindu-se si de serviciile organizate de paza, precum si de alte persoane ce locuiesc si desfasoara activitati in zona de frontiera cu acordul acestora.

Formele de organizare si executare a pazei si supravegherii frontierei de stat se adopta in functie de activitatile de serviciu stabilite de lege.

Pentru indeplinirea misiunilor ce le revin, trupele de graniceri, prin Comandamentul National al Granicerilor, marile unitati, unitatile si subunitatile subordonate au urmatoarele atributii principale:

a) executa paza si supravegherea frontierei de stat a Romaniei, impiedica trecerile ilegale peste granita, contrabanda si orice incalcare a regulilor regimului juridic al frontierei de stat;

b) supravegheaza apele de frontiera, marea interioara, marea teritoriala, zona contigua, zona economica exclusiva si spatiul aerian al Romaniei;

c) asigura aplicarea prevederilor tratatelor, acordurilor, conventiilor si protocoalelor de frontiera incheiate de Romania cu statele vecine;

d) asigura supravegherea, controlul si intretinerea semnelor de frontiera;

e) controleaza documentele de trecere ale persoanelor, mijloacelor de transport si bagajele celor care au dreptul sa treaca frontiera de stat prin punctele de mic trafic, precum si prin alte locuri decat prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat;

f) organizeaza si realizeaza cooperarea in paza frontierei cu organele similare ale statelor vecine, conform intelegerilor bilaterale;

g) fac propuneri cu privire la numirea imputernicitilor de frontiera si loctiitorilor acestora, precum si a delegatilor romani din randul ofiterilor de graniceri in comisiile mixte interguvernamentale de frontiera;

h) actioneaza pentru descoperirea, retinerea si cercetarea, in conditiile legii, a persoanelor care savarsesc infractiuni ori contraventii la regimul juridic al frontierei de stat;