Pagina documente » Recente » Relatia terapeut-pacient.

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND PSIHOTERAPIA 2
1.1. Defini?ia psihoterapiei 2
1.2. Obiectivele psihoterapiei 3
1.3. Principii etice ?i deontologice ale profesiei de psihoterapeut 4
1.4. Etapele demersului terapeutic 7
CAPITOLUL 2: RELATIA TERAPEUT-PACIENT 12
SI IMPLICATIILE AFECTIVE 12
2.1. Elemente comune care caracterizeaz? desf?urarea procesului psihoterapeutic 12
2.1.1. Rela?ia stabilit? ?ntre psihoterapeut ?i pacient 12
2.1.2. Cadrul terapeutic ?i atmosfera de eveniment a ?edin?elor psihoterapeutice 15
2.1.3. Dorin?a de schimbare a pacientului 16
2.1.4. Asumarea de c?tre pacient a responsabilit??ii pentru propria existen?? 16
2.1.5. Desc?rcarea emo?ional? (catharsis) 17
2.1.6. Producerea insight-urilor 17
2.2. Compatibilitatea terapeut-pacient 18
2.3. Adaptarea tipului de abordare psihoterapeutica la problematica pacientului 20
2.4. Calit??ile psihoterapeutului eficient 21
CAPITOLUL 3: COMUNICAREA IN RELA?IA TERAPEUT-PACIENT 24
3.1. Definire, axiome, scopuri 24
3.2. Tipuri de comunicare 29
3.3. Comunicare ?i interac?iune 33
3.4. Schimbarea atitudinii prin procesul de comunicare 35
3.5. Competen?? comunica?ional? ?i comunicare eficient? 36
3.6. Strategii de optimizare a comunic?rii interpresonale 38
3.7. Comunicarea ?n rela?ia terapeut-pacient 40
CAPITOLUL 4. SPECIFICITATEA RELA?IEI TERAPEUT-PACIENT ?I POSIBILIT??I DE AMELIORARE A SA 46
4.1. Aspecte psihologice ale rela?iei terapeut-pacient 46
4.2. Modalit??i de ameliorare a comunic?rii ?n cadrul rela?iei terapeut-pacient 48
CAPITOLUL 5: STUDIU DE CAZ 53
5.1. Scopul cercetarii 53
5.2. Obiective si ipoteze 53
5.3. Analiza si interpretare 54
5.3.1. Cazul 1 54
5.3.2. Cazul 2 63
CONCLUZII 75
BIBLIOGRAFIE 77
ANEXE 79

EXTRAS DIN DOCUMENT

Oferta anului

Reducere 2020