Pagina documente » Recente » Resursa umana in managementul modern

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE. LOCUL RESURSELOR UMANE ?N MANAGEMENTUL MODERN 2
1.1. Resursa umana in organizatii 2
1.2. Locul resurselor umane ?n managementul modern 4
1.3. Managementul resurselor umane ? concept, caracteristici 7
1.4. Evolu?ia managementului resurselor umane 13
1.5. Con?inutul activit??ii de conducere a resurselor umane 20
1.6. Tendin?e ?n evolu?ia managementului resurselor umane 21
CAPITOLUL 2: RESURSA UMANA IN CADRUL B&K ELECTRO SYSTEM S.R.L 26
2.1. Prezentarea generala B&K Electro System S.R.L 26
2.2. Particularitati ale mediului de afaceri 29
2.3. Organizarea biroului resurse umane 32
2.4. Analiza activitatii personalului la S.C. B&K ELECTRO SYSTEM S.R.L. 35
2.5. Analiza diagnostic a domeniului managerial 49
CAPITOLUL 3: PERFECTIONAREA MANAGEMENTULUI MODERN AL RESURSELOR UMANE IN CADRUL B&K ELECTRO SYSTEM 54
3.1. Strategii de planificare a resurselor umane 54
3.2. Perfec?ionarea activit??i de recrutare ?i selec?ie a personalului 56
3.3. Perfec?ionarea activit??ii de analiz? ?i proiectare a posturilor 62
3.4. Activit??i de evaluare a performan?elor 64
3.5. Ghid de implementare a m?surilor de perfec?ionare a managementului modern al resurselor umane 67
CONCLUZII 70
BIBLIOGRAFIE 76

EXTRAS DIN DOCUMENT

INTRODUCERE

Rolul si particularitatile resurselor umane in organizatii au constituit in ultimii ani obiectul a numeroase studii care au adus in atentia managerilor idei ca resursele umane sunt principalele resurse strategice ale organizatiilor.

Managementul, in general, inseamna atingerea unor obiective prin intermediul oamenilor. De aici decurge concluzia logica, si anume: managementul resurselor umane este vital.

Locul Mangementului Resurselor Umane e bine precizat in contextul Managementului General. Astfel, in literatura de specialitate, aparuta pana in prezent, se pune accentul pe aspectele ce privesc relatiile, raportul, incepand cu recrutarea, selectia, incadrarea, perfectionarea si stimularea pe tot parcursul angajarii si terminand cu incetarea activitatii.

Notiunea de resursa umana (la nivel micro, la nivel de intreprindere) reprezinta totalitatea salariatilor unei organizatii, exprimata prin aceeasi indicatori cantitativ si calitativi. Astfel, putem spune ca resursa umana este o resursa cu totul speciala, alcatuita din persoane – salariati, care genereaza factorul de productie – munca.

Efortul uman este esenta oricarei organizatii, iar eficienta si eficacitatea acesteia sunt influentate in mare masura, de comportamentul oamenilor in cadrul organizatiei. Organizatiile exista deoarece oamenii lucreaza impreuna pentru realizarea obiectivelor organizationale, in vederea indeplinirii propriilor lor obiective.

În aceste conditii oamenii reprezinta o resursa cheie, vitala, a tuturor organizatiilor, resursa care asigura supravietuirea, dezvoltarea si succesul competitional al acestora. Fara prezenta efectiva a oamenilor care stiu ce, cand si cum trebuie facut, este imposibil ca organizatiile sa-si atinga obiectivele.

Cu alte cuvinte, Mangementul Resurselor Umane ar putea fi definit ca un complex de masuri concepute interdisciplinar, cu privire la recrutarea personalului, selectia, incadrarea, utilizarea prin organizarea ergonomica a muncii, stimularea materiala si morala pana in momentul incetarii contractului de munca.

CAPITOLUL 1: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE. LOCUL RESURSELOR UMANE ÎN MANAGEMENTUL MODERN

1.1. Resursa umana in organizatii

Societatea moderna se prezinta, dupa cum se poate constata, ca o retea de organizatii care apar, se dezvolta sau dispar. În aceste conditii, oamenii reprezinta o resursa vitala, de azi si de maine, a tuturor organizatiilor care asigura supravietuirea, dezvoltarea si succesul competitional al acestora [1 M?nol?scu, ?., M?n?g?m?ntul r?surs?lor um?n?, ?d. ?conomica, Bucur?sti, 2001, pg. 7].

Fiecare organizatie combina in diferite proportii resurse materiale, resurse financiare, informationale si resurse umane pentru a produce bunuri si servicii. Dintre toate acestea, resursele umane sunt vitale pentru asigurarea succesului oricarei afaceri. Fara angajati capabili, o firma produce ineficient si risca falimentul .

Resursele umane reprezinta una dintre cele mai mari investitii financiare ale firmei si este normal ca utilizarea lor eficienta sa constituie o prioritate.

Unii specialisti in domeniu [2 D? C?nzo, D?vid, ?., Robbins, P., P?rsonn?l/Hum?n R?sourc? M?n?g?m?nt, Pr?ntic?-H?ll, 1998, pg. 2.] sugereaza anumite intrebari si raspunsuri la ele, ca de exemplu:

? „Ce este o organizatie fara angajatii sai? Nu este nimic in absenta resurselor umane, eventual, o multime de echipamente costisitoare”.

? „Daca am concedia angajatii diferitelor organizatii, cu ce am mai ramane? Nu cu mare lucru”.

Organizatiile sunt colectivitati de oameni realizate in vederea atingerii unui scop comun. Pentru a exista, orice organizatie se cladeste pe baza unor interactiuni intre indivizi care urmaresc acelasi obiectiv.

Rolul si particularitatile resurselor umane in organizatii au constituit in ultimii ani obiectul a numeroase studii care au adus in atentia managerilor idei ca resursele umane sunt principalele resurse strategice ale organizatiilor.

Noua filozofie a organizatiilor pune pret deosebit pe rolul resurselor umane deoarece [3 Ciob?nu, ?mil. M?n?g?m?ntul p?rform?nt ?l r?surs?lor um?n? in org?niz?ti?. Bucur?sti, ?ditur? C?ntrului T?hnic-?ditori?l ?l ?rm?t?i, 2014, p. 73]:

? Resursele umane reprezinta organizatia;

? Resursele umane reprezinta una dintre cele mai importante investitii ale unei organizatii, ale carei rezultate devin tot mai evidente in timp;

? Resursele umane sunt unice in ceea ce priveste potentialul lor de crestere si dezvoltare, precum si capacitatea lor de a-si cunoaste si invinge propriile limite;

? Deciziile manageriale in domeniul resurselor umane sunt printre cele mai dificile deoarece acestea interconecteaza factorii individuali, organizationali si situationali care influenteaza si se regasesc in deciziile respective;

? Resursele umane constituie un potential uman deosebit, care trebuie inteles, motivat sau antrenat in vederea implicarii cat mai depline sau mai profunde a angajatilor la realizarea obiectivelor organizationale;

? Oamenii dispun de o relativa inertie la schimbare, compensata insa de o mare adaptabilitate la situatii diverse;

? Resursele umane sunt puternic marcate de factorul timp, necesar schimbarii mentalitatilor, obiceiurilor, comportamentelor etc.;

? Oamenii sunt autonomi si liberi, chiar daca sunt dependenti de anumite influente;

? Oamenii traiesc si actioneaza in colectivitati fiind atasati de anumite grupuri;

? Relatiile manageri-subordonati trebuie sa fie generate de principiul demnitatii umane;

? Eficacitatea utilizarii tuturor celorlalte resurse aflate la dispozitia unei organizatii depinde intr-o masura din ce in ce mai mare de eficacitatea folosirii resurselor umane;

? Dintre toate categoriile de resurse ale unei organizatii, resursele umane sintetizeaza si exprima cel mai sugestiv specificitatea managementului ca tip de activitate umana.

Pana cand s-a ajuns la aceasta abordare moderna care propune atragerea oamenilor in organizatii pentru rolul deosebit pe care il au si nu pentru simpla ocupare a unui post vacant, a trecut o perioada indelungata. [4 P?stor, Io?n. M?n?g?m?ntul firm?i si d?zvolt?r?? r?surs?lor um?n? in org?niz?tii. Cluj-N?poc? : ?ditur? Risoprint, 2005, p. 91] Implicarea resurselor umane in procesul muncii cu intreaga lor personalitate si specificitate este o problema pe care teoria clasica a organizatiilor a neglijat-o continuu. Abia incepand cu perioada antreprenoriala a anilor ’80 apare conceptul de management al resurselor umane, iar istoricul organizatiilor cunoaste mutatii importante in privinta reconsiderarii rolului resurselor umane.

1.2. Locul resurselor umane in managementul modern

Managementul resurselor umane reprezinta stiinta si arta elaborarii si implementarii strategiei si politicii de personal, in vederea realizarii cu maximum de eficienta a obiectivelor intreprinderii. Managementul resurselor umane este o stiinta, deoarece formuleaza si generalizeaza concepte, legi, principii, reguli, metode, tehnici si instrumente de conducere si arta, pentru ca la aplicarea lor in practica, tine seama de conditiile specifice ale fiecarei intreprinderi. De modul in care se aplica in viata unitatilor stiinta si arta managementului resurselor umane, depinde, in mare masura, punerea in opera a mijloacelor financiare, tehnice, comerciale si, in final, succesul intreprinderii, gradul ei de competitivitate, nivelul profitului si al eficientei sociale.

Managementul, in general, inseamna atingerea unor obiective prin intermediul oamenilor. De aici decurge concluzia logica, si anume: managementul resurselor umane este vital.

În acest context prezentam mai intai locul resurselor umane in managementul modern.

În orice intreprindere, dezvoltarea sa economica este dependenta de masura in care managementul acesteia organizeaza punerea in valoare a resurselor de care dispune, in vederea realizarii obiectivelor. Folosirea rationala a resurselor si in acest cadru a resurselor umane, reprezinta un imperativ major al acestei etape de tranzitie la economia de piata. Atat in teorie cat si in practica manageriala, resursele umane sunt definite prin urmatoarele concepte, parghii: [5 Gr?cu, Iuli?; R?bo?c?, Gh?orgh?, cond. st. P?rf?ction?r?? m?n?g?m?ntului r?surs?lor um?n? in firma : t?z? d? doctor?t. Bucur?sti: ?.S.?., 2006]

- sistemul om-solicitari si rolul in cadrul acestui sistem;

- capacitatea de munca si metodele folosite pentru determinarea ei;

- organizarea ergonomica a muncii;