Pagina documente » Medicina » Rolul asistentului social in ingrijirea copiilor bolnavi de insuficienta renala

Despre lucrare

lucrare-licenta-rolul-asistentului-social-in-ingrijirea-copiilor-bolnavi-de-insuficienta-renala
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-rolul-asistentului-social-in-ingrijirea-copiilor-bolnavi-de-insuficienta-renala


Cuprins

C U P R I N S
PARTEA GENERALA
Capitolul I Asistenta sociala- cadru general
1.1 Definitia asistentei sociale
1.2 Profesia de asistent social
1.3 Sistemul client. Tipologia clientilor
1.4 Rolurile asistentului social
1.5 Sarcinile asistentei sociale
1.6 Domeniile de activitate ale asistentului social
Capitolul II Insuficienta renala- definitii si concepte
2.1 Definirea bolii
2.2 Cauzele IRCT in conformitate cu registrele internationale
2.3 Categoriile de populatie afectate de aceasta boala
2.4 Tratamentul si recuperarea persoanelor bolnave de insuficienta renala
PARTEA PERSONALA
Capitolul III Rolul asistentului social in asistarea familiilor cu copii bolnavi de insuficienta renala
3.1 Rolul asistentului social in spital
3.2 Rolul asistentului social in familie
3.3 Costurile bolii
Capitolul IV Interventia asistentului social
4.1 Rolul de manager de caz al asistentului social
4.2 Evaluarea resurselor necesare si ajutorarea familiei
4.3 Realizarea unui chestionar in familiile cu copii bolnavi de insuficienta renala
4.4 Interpretarea chestionarului
4.5 Consilierea
Capitolul V Material si Metoda
Bibliografie

EXTRAS DIN DOCUMENT

?Lucrare de diplom? Ratiu Cristian Vasile?

"Executia prescriptiilor medicale cu competenta si constiinciozitate ramane doar o parte a activitatii asistentei medicale. Esentiala ramane Cunoasterea bolnavului, a problemelor si nevoilor sale. "

Lucretia Clocotici

Capitolul I. Asistenta social? – cadru general

1.1 Definitia asistentei sociale

Asistenta social? desemneaz? un ansamblu de institutii, programe, m?suri, activit?ti profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor, comunit?tilor cu probleme speciale, aflate temporar in dificultate, care, datorit? unor motive de natur? economic?, socio-cultural?, bilogic? sau psihologic?, nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii un mod normal, decent de viat?.

Obiectivul asistentei sociale este de a-i sprijini pe cei aflati in dificultate s? obtin? conditiile necesare unei vieti decente, ajutandu-i s?-si dezvolte propriile capacit?ti si competente pentru o mai pronuntat? functionare social?. Pus in serviciul unei cauze demne, asistentul social trebuie s? aib? in vedere permanenta interactiune dintre cei doi factori: individul si mediul lui de viat? socio-economic, politic, cultural, familial, moral, posedand cunostinte atat despre personalitatea lui, cat si despre contextul socio-cultural si moral in care el tr?ieste.

Beneficiarii asistentei sociale sunt urm?toarele categorii:

? Familiile s?race;

? Minorii delicventi;

? Cuplurile dezorganizate;

? Somerii;

? Tinerii neintegrati;

? Persoanele dependente de droguri, alcool;

? Persoanele cu deficiente de s?n?tate;

? Copiii care tr?iesc intr-un mediu familial social advers;

? Copiii abandonati si institutionalizati;

? Persoanele b?trane, neajutorate;

? Persoanele care au suferit in urma calamit?tilor naturale, sociale, persecutiilor, si discrimin?rilor de orice tip;

? Persoanele infectate HIV si altele;

Asistenta social? ofer? celor in nevoie posibilit?ti de cunoastere si de acces la servicii specializate de protectie social?, ii orienteaz? c?tre intelegerea si utilizarea cadrului legislativ de protectie social?, mobilizeaz? comunitatea, persoanele si grupurile in dificultate de a influenta activ politicile sociale. Ea furnizeaz? celor in nevoie ajutor financiar, material, moral, psihoterapie, consiliere. În cadrul programelor de asistent? social? se inscriu si activit?tile de prevenire a unor situatii de viat? dezechilibrate, stresante sub aspect economic, cultural, psihologic sau moral, pentru indivizi sau grupuri, care pot fi adesea mai putin costisitoare decat terapia propriu-zis?.

În societatea contemporan?, asistenta social? se orienteaz? spre realizarea urm?toarelor functii:

? Identificarea si inregistrarea segmentului populatiei ce constituie obiectul activit?tilor de asistent? social?;

? Diagnosticarea problemelor de diferit ordin cu care persoanele vulnerabile sau grupurile cu risc sporit se pot confrunta intr-o anumit? perioad? de timp si in anumite conditii sociale, economice si culturale;

? Dezvoltarea unui sistem coerent de programe, m?suri activit?ti profesionalizate de suport si protectie a acestora;

? Elaborarea propriilor programe de c?tre cei aflati in situatii de risc;

? Identificarea variatelor surse de finantare a programelor de sprijin;

? Stabilirea drepturilor si modalit?tilor concrete de acces la serviciile specializate de asistent? social? prin cunoasterea cadrului legislativ-institutional;

? Suportul prin consiliere, terapie individual? sau de grup, in vederea refacerii capacit?tilor de integrare benefic? in societate;

? Promovarea unor strategii de preintampinare a situatiilor defavorizante;

? Dezvoltarea unui program de cercet?ri stiintifice la nivel national si local privind dimensiunea problemelor celor aflati in situatii speciale;

Asistenta social? abordeaz? probleme la diferite niveluri:

1. Individual (asistenta economic?, psohologic?, moral? pentru persoanele in nevoie, cum ar fi somerii, cei dependenti de droguri, alcool, cei cu probleme de integrare in comunitate, victime ale abuzurilor de orice fel);

2. Interpersonal si de grup (terapii de familie, ale cuplului, ale grupurilor marginalizate);

3. Comunitar (rezolvarea conflictelor etnice, de grup, mobilizarea eforturilor individuale si colective intru solutionarea lor normal?);

Prin ansamblul de metode, tehnici de interventie, strategii de actiune, programe si m?suri specializate, asistenta social? ofer? un sprijin direct, eficient pentru acele persoane si grupuri care din anumite motive nu pot dispune, asa cum prevede legislatia, de venituri, de resurse economice si bunuri suficiente, de ingrijirea medical?, de pensie social?, de suport fizic sau moral, sau acestea nu sunt in raport cu necesit?tile lor vitale. Sprijinul acordat persoanelor in nevoie prin sistemul de asistent? social? nu poate fi strict stabilit si reglementat prin lege, pentru aceasta se cere o analiz? concret?, care poate fi realizat? in baza anchetelor sociale efectuate de profesionisti. Sprijinul financiar sau bunurile materiale destinate asistentei sociale provin fie de la bugetul de stat (fonduri speciale pentru asistenta social?), fie din contributiile voluntare individuale sau comunitare si se repartizeaz? destinatarilor, aflati in nevoie, in functie de necesit?tile lor stringente.