Pagina documente » Recente » Rolul euro pe piata financiara internationala

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1: NO?IUNI PRIVIND MONEDA UNIC? EUROPEAN? - EURO 2
1.1. Banca Central? European? ?i moneda Euro - defini?ii 2
1.2. Trecerea la moneda EURO 4
1.3. Avantajele monedei EURO 6
1.4. Dezavantajele monedei EURO 7
CAPITOLUL 2: ROLUL MONEDEI EURO PE PIA?A FINANCIAR? INTERNA?IONAL? 11
2.1. Premisele dezvolt?rii rolului interna?ional al euro 11
2.2. Utilizarea monedei euro ?n ??ri ter?e 12
2.2.1. Utilizarea oficial? a euro 12
2.2.2. Euro - moneda de rezerv? la nivel interna?ional 13
2.2.3. Euro - moned? de interven?ie 14
2.2.4. Utilizarea privat? a euro ?n ??rile ter?e 15
2.2.5. Utilizarea numerarului euro ?n ??rile ter?e 15
2.2.6. Utilizarea depozitelor bancare ?n euro 16
2.3. Rolul euro pe pie?ele financiare interna?ionale 17
2.3.1. Rolul euro pe pia?a interna?ional? a titlurilor de credit 17
2.3.2. Oferta de titluri denominate ?n euro 18
2.3.3. Rolul euro pe pie?ele valutare 20
2.3.4. Euro ?n comer?ul interna?ional 21
2.3.5. Euro ca moned? de facturare a comer?ului 22
2.3.6. Euro - moned? de decontare a petrolului 24
CAPITOLUL 3: EFECTELE EURO PE PIA?A FINANCIAR? INTERNA?IONAL? 26
3.1. Efectele euro asupra mediilor de afaceri interna?ionale 26
3.1.1. Caracteristicile unei monede interna?ionale 26
3.1.2. Factorii specifici care determin? puterea euro 27
3.1.3. Factorii specifici care determin? stabilitatea euro 29
3.1.4. Cum revolu?ioneaz? euro pie?ele de afaceri europene pe termen lung 30
3.1.5. Moneda unic? ?i problemele cronice ale Europei legate de ?omaj ?i competitivitate 32
3.1.6. Principalele efecte ale euro asupra pie?elor de valori mobiliare ?i asupra pie?elor de obliga?iuni 34
3.2. Efectele euro asupra firmelor ?i persoanelor de pe pia?a financiar? interna?ional? 37
3.2.1. Implica?ii ale trecerii la euro pentru Intreprinderile Mici ?i Mijlocii 37
3.2.2. C?tigurile ?i riscurile ramurilor industriale ?i ale companiilor de pe urma euro 39
3.2.3. Provoc?rile strategice ale euro pentru afacerile din ?ntreaga lume 41
3.2.4. Provoc?rile tehnice ?i contabile ale euro pentru afacerile din ?ntreaga lume 42
3.2.5. Managerii ?i moneda euro 43
CONCLUZII 45
BIBLIOGRAFIE 48

EXTRAS DIN DOCUMENT

3.1.3. Factorii specifici care determina stabilitatea euro {p}

3.1.4. Cum revolutioneaza euro pietele de afaceri europene pe termen lung {p}

3.1.5. Moneda unica si problemele cronice ale Europei legate de somaj si competitivitate {p}

3.1.6. Principalele efecte ale euro asupra pietelor de valori mobiliare si asupra pietelor de obligatiuni {p}

3.2. Efectele euro asupra firmelor si persoanelor de pe piata financiara internationala {p}

3.2.1. Implicatii ale trecerii la euro pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii {p}

3.2.2. Castigurile si riscurile ramurilor industriale si ale companiilor de pe urma euro {p}

3.2.3. Provocarile strategice ale euro pentru afacerile din intreaga lume {p}

3.2.4. Provocarile tehnice si contabile ale euro pentru afacerile din intreaga lume {p}

3.2.5. Managerii si moneda euro {p}

CONCLUZII {p}

BIBLIOGRAFIE {p}

INTRODUCERE

La 1 ianuarie 2002, la ora zero, introducerea bancnotelor si a monedelor euro a marcat nu numai completarea uniunii monetare si economice, ci si un pas major, daca nu cel mai important pas inainte in istoria integrarii europene. Presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), dl. Wim Duisenberg considera ca data de 1 ianuarie 2002 va aparea in cartile de istorie din toate tarile europene, membre ale Uniunii Monetare si Economice, ca fiind inceputul unei noi ere in Europa. Crearea unei monede unice europene este cel mai important pas realizat pentru dezvoltarea sistemului monetar international de la adoptarea ratelor de schimb flexibile, in anii 70. Dolarul american va avea astfel primul competitor real.

Asteptatul rol mondial al monedei euro trebuie privit de-a lungul a trei perioade de timp: o perioada a pregatirilor pentru crearea infrastructurii necesare introducerii monedei unice (pana in anul 1999); o perioada de tranzitie de 5 pana la 10 ani, in timpul careia euro isi va castiga pozitia in cadrul sistemului finantelor internationale; si pe termen lung, cand conditiile structurale relativ stabile vor fi indeplinite.

Lansarea lina a monedei unice europene ca moneda cash a demonstrat ca publicul este doritor sa accepte credibilitatea noii monede si ca domeniul business a fost pregatit sa plateasca costurile substantiale ale tranzitiei. Teama de un cosmar logistic s-a dovedit nefondata, dar numai datorita investitiilor substantiale realizate de catre banci si magazine in pregatirea personalului si in sisteme informatice.

CAPITOLUL 1: NOTIUNI PRIVIND MONEDA UNIC? EUROPEAN? - EURO

1.1. Banca Centrala Europeana si moneda Euro - definitii

Banca Centrala Europeana (BCE) este banca centrala a Uniunii Europene, cu functia de administrare a politicii monetare in cele 17 tari care folosesc euro ca moneda. si are sediul in Frankfurt am Main.

Banca a fost infiintata la 1 iunie 1998, ca urmare a Tratatului de la Amsterdam. Actualul presedinte al BCE este Jean-Claude Trichet, fost guvernator al Banque de France.

Functiile BCE:

? Distributia si supravegherea stabilitatii monedei euro;

? Definirea politicii europene a intereselor si controlul rezervelor de bani;

? Cooperarea cu bancile nationale.

Functiile BCE sunt mentionate in Tratatul de la Maastricht. Pentru a putea sa lucreze eficient, BCE nu are voie sa depinda de puterea politica, o chestiune pe care criticii o aduc deseori in discutie. BCE a fost creata dupa modelul Bancii Federale Germane Deutsche Bundesbank.

BCE si sistemul de banci centrale europene in ansamblu, care include si bancile centrale din toate statele Uniunii Europene, au primit sarcina de a mentine stabilitatea preturilor si de a asigura credibilitatea monedei unice. Euro, moneda unica europeana, a fost lansata in ianuarie 1999

Organele BCE: