Pagina documente » Recente » Rolul sentimentelor.

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1. DEFINIREA ?I CARACTERISTICI ALE PROCESELOR AFECTIV-EMO?IONALE 3
1.1. Defini?ii ale afectivit??ii 3
1.2. Caracteristici ale proceselor afectiv-emo?ionale 5
1.3. Propriet??ile proceselor afective 8
1.4. Formele vie?ii emo?ionale 10
CAPITOLUL 2. ROLUL STRUCTURILOR AFECTIVE ?N ACTIVITATEA UMANA 14
2.1. Rolul structurilor afective primare ?i complexe 14
2.2. Implica?iile proceselor afective superioare ?n activitatea umana 17
2.2.1. Rolul sentimentelor ?n activitatea umana 17
2.2.2. Pasiunile 22
CAPITOLUL 3. ROLUL SENTIMENTELOR SI AL PASIUNILOR IN ACTIVITATEA UMANA. INTELIGENTA EMOTIONALA 25
3.1. Inteligenta emotionala la locul de munca 25
3.1.1. Definire 25
3.1.2. Elementele inteligentei emo?ionale 25
3.1.3. Importanta inteligen?ei emo?ionale la locul de munc? 26
3.1.4. Rolul sentimentelor la locul de munc? 27
3.2. Aplicatii specifice ale inteligentei emotionale la locul de munca 28
3.2.1. Considera?ii privind conceptul de inteligen?? ?n func?iunile ?ntreprinderii 28
3.2.2. Inteligen?a emo?ional? ?i func?iile managementului organiza?iei 31
3.2.3. Recomand?ri pentru asigurarea ?i men?inerea eforturilor de sus?inere a inteligen?ei emo?ionale ?ntr-o organiza?ie 36
CAPITOLUL 4: CERCETARE - ROLUL SENTIMENTELOR IN ACTIVITATEA UMANA 39
4.1. Designul cercet?rii 39
4.1.1. Scopul si obiectivele cercetarii 39
4.1.2. Ipotezele cercetarii 39
4.1.3. Metodologia cercet?rii 40
4.2. Rezultatele cercet?rii 42
4.2.1. Prelucrarea statistic? a datelor ?i interpretarea statistic? ?i psihologic? a rezultatelor 42
4.3. Concluziile cercet?rii 60
CONCLUZII 63
BIBLIOGRAFIE 64

EXTRAS DIN DOCUMENT