Pagina documente » Stiinte politice » Rolul standardizarii nationale in perspectiva integrarii europene a republicii Moldova

Cuprins

lucrare-licenta-rolul-standardizarii-nationale-in-perspectiva-integrarii-europene-a-republicii-moldova
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-rolul-standardizarii-nationale-in-perspectiva-integrarii-europene-a-republicii-moldova


Extras din document

C U P R I N S
INTRODUCERE 3
1. SCOPURILE, ACTIVITATILE SI PRINCIPIILE PRIMORDIALE iN DOMENIUL STANDARDIZARII NATIONALE 6
2. OBIECTIVELE REPUBLICII MOLDOVA iN ACTIVITATEA DE STANDARDIZARE iN VEDEREA INTEGRARII iN UNIUNEA EUROPEANA 13
2.1. Standardizarea nationala in contextul economic din Republica Moldova 13
2.2. Semnificatia standardelor europene pentru economiile tarilor candidate 15
2.3. Sistemul european de standardizare. Standardele europene 16
3. STANDARDIZAREA NATIONALA-SUPORT PENTRU INTEGRAREA REPUBLICII MOLDOVA iN UNIUNEA EUROPEANA 21
3.1. Planul de actiuni UE - Moldova 21
3.2. Standardizarea nationala in procesul de integrare europeana 22
3.3. Metodologii si proceduri folosite 23
3.4. Relatia Asociatiei de Standardizare din Republica Moldova cu Standardizarea Europeana si Internationala 24
3.5. Modalitati de finantarea a activitatilor de adoptare a standardelor europene 24
4. BENEFICIILE ECONOMICE ALE STANDARDIZARII 24
4.1. Implicarea pe plan national in standardizare cu scopul de a influenta. 26
4.2. Costuri si economii datorate aplicarii standardelor europene si internationale 26
4.3. Standardele internationale incurajeaza comertul intraindustrial mai mult decit standardele nationale 27
4.4. Standardele internationale imbunatatesc sansele competitionale ale producatorilor interni 27
4.5. Majoritatea companiilor folosesc standarde europene si internationale datorita efectelor pozitive avute de acestea asupra exporturilor 28
CONCLUZII 30
BIBLIOGRAFIE...........

Alte date

?INTRODUCERE

Standardizarea este uniformizarea planificata a unor obiecte materiale sau imateriale, efectuata in comun de factorii interesati in folosul general.

Standardizarea promoveaza rationalizarea si asigurarea calitatii in economie,tehnica, stiinta, administratie si serveste la cresterea securitatii oamenilor si a obiectelor. De asemenea ea contribuie la cresterea calitatii in toate sectoarele vietii, iar continutul standardelor trebuie sa tina seama de necesitatile generale.

Standardizare nationala- standardizarea desfacuta la nivelul unei tari;

1. Standard national standard adoptat de catre un organism national de standardizare si pus la dispozitia publicului;

2. Standard international standard adoptat de catre o organizatie internationala care desfasoara activitate de standardezare si pus la dispozitia publicului;

Standardele trebuie sa promoveze dezvoltarea si umanizarea tehnicii. Datorita faptului ca progresul tehnic poate avea si efecte negative, standardele au devenit sursa de incredere pentru utilizarea tehnicii. Prescriptiile cuprinse in ele ofera o garantie a evitarii eventualelor consecinte nocive ale tehnicii. În acelasi timp,standardele au o importanta deosebita pentru protectia consumatorilor, pentru protectia muncii in scopul evitarii accidentelor, pentru pastrarea datelor si pentru protectia mediului inconjurator.

Importanta standardizarii in enconomia si societatea contemporana este unanim recunoscuta. Analiza experientii internationale arata ca nici un stat suveran independent nu poate crea o economie nationala si relatii civilizate comercial-economice reciproc avantajoase cu alte tari fara crearea

Sistemului National de Standardizare armonizat cu prevederile Sistemului International de Standardizare.

Baza legislativa si normativa a activitatii de standardizare, inclusiv forma­rea si realizarea unei politici tehnico-stiintifice unice in domeniul mentionat, o constituie Legile Republicii Moldova ’’. Cu privire la standardizare’’, ’’Cu privire la protectia consumatorilor’’. Conventia privind promovarea unei politici de comun acord in domeniul standardizarii, metrologiei, certifiicarii, standardele fundamentale intertatale

(GOST 1.0-92,GOST 1,2-97, GOST 1,5-93).

Eficacitatea standardizarii ca un instrument de ajustare a proceselor si rezultatelor activitatii in toate domeniile economiei nationale este confirmata la nivel international, precum si extinderea activitatii de standardizare in tarile dezvoltate si in curs de dezvoltare.

Practica mondiala si nationala a descoperit un spectru larg de probleme care pot fi solutionate prin intermediul sau in exclusivitate numai prin mijloacele standardizarii si a stabilit diversitatea formelor si metodelor de efectuare a acestora activitati in dependenta de starea si dezvoltarea economiei nationale.

La momentul actual termenii ’’standardizare’’, ’’standard’’, ’’reglementare tehnica’’, aplicati in Republica Moldova si stipulati prin standardul national SM 1-16:1999’’. Principiile si metodologia standardizarii. Termeni generali si definitiile lor privind standardizarea’’ nu contrazic terminologiei internationale, inclusiv celei adoptate in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului(OMC), si reflecta tendinta Republicii Mondiale de a realiza prevederile si conditiile acordurilor OMC.

Premise ale organizarii activitatii de standardizare in Republica Moldova sunt urma-toarele conditii reale:

- reform a economiei nationale pe baza relatiilor de piata;

- recunoasterea oportunitatii integrarii economiei nationale cu economiile europene si internationala;

- necesitatea promovarii politicii de comun acord in domeniul standardizarii cu comunitatea statelor independente.

Sistemul National de Standardizare al Republicii Moldova trebuie sa contribuie la reforme in economie, asigurind bilantul intereselor Republicii Moldova ca stat independent precum si membru cu drepturi egale in procese de integrare la nivel interstatal, european si international.

1. SCOPURILE, ACTIVIT?TILE SI PRINCIPIILE PRIMORDIALE ÎN DOMENIUL STANDARDIZ?RII NATIONALE

Scopurile principale ale standardizarii sunt stipulate prin Legea Republicii Moldova’’Cu privire la standardizare’’(art.3):

1. asigurarea tehnico-normativa a conformitatii produselor, proceselor si serviciilor cu destinatia lor;

2. protectia intereselor consumatorilor si ale statului prin asigurarea calitatii produselor, proceselor si serviciilor, caracterului inofensiv al acestora pentru viata si sanatatea oamenilor, bunurilor lor, pentru mediul incunjurator;

3. inlaturarea barierelor tehnice in calea comertului, asigurarea competitivitatii produselor pe piata mondiala;

4. asigurarea compatibilitatii tehnice si informationale, a interschimbabilitatii, unificarii produselor;

5. asigurarea uniformitatii masurarilor;

6. economia tuturor resurselor.

Pentru realizarea scopurilor standardizarii nationale e necesar ca la momentul actul, luind in considerare aderarea Republicii Moldova la OMC si necesitatea trecerii la practica adoptata in cadrul OMC privind elaborarea, adoptarea si aplicarea standardelor s-au actualizat urmatoarele probleme:

a) la asigurarea securitatii produselor, proceselor si serviciilor pentru mediul inconjurator, viata, sanatatea si bunurile populatiei – aplicarea in paralel cu standarde a formelor legislative de reglementare a conditiilor de securitate;

b) la asigurarea compatibilitatii tehnice si informationale si interschimbabilitatii pro-duselor – compatibilitatea si interschimbabilitatea nu numai cu produsele ingridiente ci si cu cele peste hotare (integrarea in economia mondiala);

c) la asigurarea calitatii produselor, proceselor si serviciilor in conformitate cu dezvoltarea stiintei, tehnicii si tehnologiei – trecerea la aplicarea voluntara a standardelor;

d) la asigurarea uniformitatii masurarilor – trecerea la metodele si procedurile de masurare recunoscute pe plan international, concomitent cu aplicarea realizarilor metrologiei fundamentale nationale.

Pentru relizarea scopurilor mentionate sunt stabilite urmatoarele obiective generale:

1) asigurarea complexitatii standardizarii in baza stabilizarii cerintelor coordonate la toate fazele(stadiile) ciclului de viata a produselor de la elaborare pina la lansare in fabricatie pentru toate tipurile de produse, incepind cu materia prima si terminind cu complexe finite;

2) perfectionarea sistemului de asigurare informationala bazata pe fondul national de documente normative de standardizare, inclusiv informatia si documentele prevazute de Acordul privind barierele tehnice in calea comertului a Organizatiei Mondiale a Comertului (Acordul WTO/TBT);

3) crearea si gestionarea Centrului Informational al Organismului National de Standardizare pe baza Fondului National de documente normative de standardizare care include documentele normative de standardizare nationale, clasificatoarele informatiei tehnico-sociale, standardele internationale si regionale, regulile, normele si recomandarile in domeniul standardizarii, precum si standardele nationale ale altor tari.

Pentru crerea si funtionarea Sistemului National de Standardizare al Republicii Moldova(SNS RM) a fost necesar:

1) de elaborat seria standardelor fundamentale ’’Principiile si metrologia standardizarii’’. La momentul actual seria SM 1 cuprinde 20 standarde;

2) de revizuit si actualizat standardele nationale elaborate, in vederea corespunderii lor cu prevederilor standardelor internationale;

Fondul National cuprinde (la 01.01.2000):

- 166 standarde moldovene elaborate in candrul comitetelor tehnice de standardizare nationala;

- 150 standarde romane aplicate in calitate de nationale (din care 46 identice cu cele internationale, 22 identice cu cele europene);

- 72 standarde GOST R a Federatiei Ruse, aplicate in calitate de nationale;

- 1 standard national al Republicii Belarusi STB;

- 4 standarde nationale ale Ucrainei DSTU;

si circa 20000 standarde interstatale GOST aprobate de fostul Gosstandard al URSS, care sunt in curs de revizuire pentru determinarea posibilitatii aplicarii lor in relatiile agentilor economici ai Republicii Moldova, precum si in relatiile interstatale.