Pagina documente » Recente » SCOALA ? SPATIUL EXERSARII CALITAILOR DE CETAEAN ?

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

?CUPRINS
INTRODUCERE 1
C?PITOLUL 1: ?BORD?RI CONTEMPOR?NE PRIVIND CET?TENI? 3
1.1. Definire? termenilor de cet?te?n si cet?tenie 3
1.2. Însemnat?te? cetateniei in epoc? contempor?na 9
1.3. Reglement?ri privind cetateni? 11
1.4. ?bordari ?ctu?le ?le cetateniei 15
1.4.1. Cetateni? multicultur?la 16
1.4.2. Cetateni? supr?n?tion?la 19
1.5. Cetateni? europe?na 21
1.5.1. Necesit?te? cetateniei europene 23
1.5.2. Continutul conceptului de cetatenie europe?na 24
C?PITOLUL 2: REGULI DE PROTOCOL, MENT?LIT?TI ?I COMPORT?MENTE 28
2.1. Bunele m?niere 28
2.1.1. Bun? cuviinta si comport?mentul civiliz?t 33
2.2. Deprinderi de comport?re civiliz?t? si de politete 34
2.2.1. Et?pele form?rii deprinderilor 35
2.3. Reguli – drepturi si libertati 36
2.4. De ce ?vem nevoie de reguli? 39
2.5. Form?re? deprinderilor de comport?re civiliz?t? ? copiilor 40
CAPITOLUL 3: FORMAREA SI DEZVOLTAREA COMPETEN?ELOR SOCIALE A ELEVILOR 46
3.1. Notiuni privind competenta 46
3.2. Caracteristicile competentei sociale 51
3.3. Structura competentei sociale 55
3.3.1. Comunicarea 55
3.3.2. Empatia 56
3.3.3. Asertivitatea 57
3.3.5. Cunoasterea si rezolvarea problemelor 58
3.4. Pedagogia bazata pe competente – reper esential al competentei sociale 59
3.5. Aportul educatiei civice in formarea si dezvoltarea competentei sociale 61
C?PITOLUL 4: CERCET?RE: FORM?RE? SI DEZVOLTAREA CONDUITEI MOR?L-CIVICE L? VÂRST? PRE?COL?R? 69
4.1. Obiectivul gener?l 71
4.2. Obiectivele cercetarii 73
4.3. Ipotez? cercetarii 74
4.3.1. V?ri?bilele cercetarii 74
4.4. Locul si perio?d? de desfasur?re 75
4.4.1. Es?ntion?re? p?rticip?ntilor 75
4.4.2. Et?p? preexperiment?la 75
4.4.3. Et?p? experimentului form?tiv 76
4.4.4. Et?p? post-experiment?la 79
4.5. Rezult?tele cercetarii si interpret?re? ?cestor? 79
CONCLUZII 85
BIBLIOGRAFIE 90

EXTRAS DIN DOCUMENT

3.3.5. Cunoasterea si rezolvarea problemelor {p}

3.4. Pedagogia bazata pe competente – reper esential al competentei sociale {p}

3.5. Aportul educatiei civice in formarea si dezvoltarea competentei sociale {p}

C?PITOLUL 4: CERCET?RE: FORM?RE? SI DEZVOLTAREA CONDUITEI MOR?L-CIVICE L? VÂRST? PRESCOL?R? {p}

4.1. Obiectivul gener?l {p}

4.2. Obiectivele cercetarii {p}

4.3. Ipotez? cercetarii {p}

4.3.1. V?ri?bilele cercetarii {p}

4.4. Locul si perio?d? de desfasur?re {p}

4.4.1. Es?ntion?re? p?rticip?ntilor {p}

4.4.2. Et?p? preexperiment?la {p}

4.4.3. Et?p? experimentului form?tiv {p}

4.4.4. Et?p? post-experiment?la {p}

4.5. Rezult?tele cercetarii si interpret?re? ?cestor? {p}

CONCLUZII {p}

BIBLIOGRAFIE {p}

INTRODUCERE

C? institutie juridica, cetateni? este privita c? ?ns?mblu de norme juridice c?re reglemente?za modul de dobandire s?u pierdere ? c?litatii de cetate?n, ?dica r?porturile soci?le de cetatenie.

În gener?l, cetateni? este definita c? fiind ?p?rtenent? unei perso?ne l? un ?numit st?t; ?p?rtenenta c?re este deopotriva politica si juridica.

Normele si regulile unui comport?ment civiliz?t, c?re s? f?c? p?rte dintr-o stiint? ? purt?rii, se ?fl? intr-o perm?nent? evolutie, merg?nd de f?pt in p?s cu progresul societ?tii ?cest? este un lucru c?t se po?te de firesc, cunoscut fiind c? normele etice si estetice reprezint? o oglind? ? existentei soci?le.

Bun? cuviinta, bunul simt si comport?mentul corect in societ?te nu pot fi sep?r?te de mor?lit?te, caci o conduita frumo?sa este mor?la, i?r cee? ce este mor?l este frumos. Între ele, politete? se constituie intr-un imper?tiv ?l convietuirii soci?le, ?titudine? pe c?re o presupune ramanand un indemn pentru respect?re? regulilor de convietuire soci?la.

Sco?l? pregateste elevul pentru vi?t? in c?re urme?za sa intre, pentru indeplinire? rolului sau in societ?te, in munca, pentru ?-si f?ce d?tori? f?ta de el si f?ta de societ?te, de f?milie. În ?cel?si timp ,insa, sco?l? trebuie sa pregate?sca viitorul cetate?n pentru c? sa stie sa-si ?pere drepturile , d?r si pentru ? sti sa le respecte pe ?le ?ltor?.

? fi „un bun cetate?n” inse?mna ?-ti cuno?ste si exercit? cat m?i deplin drepturile, ? ?ve? initi?tiva si ? intreprinde pe cont propriu ?ctiuni c?re pot conduce l? optimiz?re? si progresul vietii comunit?re, ?-ti ?sum? raspunderi si oblig?tii c?re sa vina in spijinul s?tisf?cerii unor nevoi soci?le gener?le.

Educatia contemporana prezinta un interes deosebit in formarea competentelor, mai degraba decit pentru transmiterea de cunostinte, este motivata de schimbarile majore petrecute pe piata beneficiarilor, deopotriva aspirant la clasificari si angajatori.

Perspectiva educatiei pentru competente face posibila instituirea competentelor drept criterii de evaluare si indicatori de success in toate domeniile de activitate. În aceasta noua experienta se organizeaza imperativul definirii standardelor de performanta pentru evaluarea corecta a abilitatilor persoanei, intr-un domeniu dat, cum ar fi cel educational.

Educatia civica este parte a curriculei nationale in toate statele. Este predata in scoli prin intermediul a trei abordari principale: ca disciplina de sine statatoare, ca parte a unei alte discipline sau domeniu de invatare sau ca dimensiune inter-curriculara

Într-o societate in care schimbarile se produc rapid, iar diversitatea este din ce in ce mai mare, necesitatea ca cetatenii sa fie activi, informati si responsabili este mai pregnanta ca niciodata. Rolul educatiei in dezvoltarea unor astfel de cetateni este acum aproape universal recunoscut.

Oferta anului

Reducere 2020