Pagina documente » Recente » Serviciile publice finantate de la buget

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I
CONSIDERA?II GENERALE PRIVIND ADMINISTRA?IA PUBLIC? 5
1.1. No?iunea de serviciu public 5
1.2. Regimul juridic al ?nfiin??rii, organiz?rii ?i func?ion?rii serviciului public 7
1.3. Aspecte privind administra?ia public? ministerial? 10
1.4. Principiile de baz? ale organiz?rii administra?iei 14
1.4.1. Centralizarea administrativ? 14
1.4.2. Raportul dintre deconcentrarea ?i descentralizarea serviciilor publice 17
CAPITOLUL II
MODUL DE FINAN?ARE A SERVICIILOR PUBLICE 22
2.1. Cheltuielile publice 22
2.2. Finan?area serviciilor publice din Rom?nia 28
2.2.1. Modalit??i de finan?are a sistemului de s?n?tate 28
2.2.2. Finan?area serviciilor de ordine public? ?i siguran?? na?ional? 31
2.2.3. Analiza surselor de finana?are ale ap?r?rii 35
CAPITOLUL III
FINAN?AREA ?NV???M?NTULUI ROM?NESC 40
3.1. Finan?area ?nv???m?ntului preuniversitar 40
3.2. Evolu?ia finan??rii ?nv???m?ntului superior public dup? 1990 ?i mecanismul actual de finan?are al acestuia 46
CAPITOLUL IV
STUDIU PRIVIND MECANISMUL DE FINAN?ARE A ?NV???M?NTULUI MILTAR 54
4.1. Organizarea ?i finan?area ?nv???m?ntului militar 54
4.2. Mecanismul de finan?are a ?nv???m?ntului ?n Academia For?elor Terestre ?Nicolae B?lcescu? 57
CONCLUZII 61
BIBLIOGRAFIE 63
ANEXE 67

EXTRAS DIN DOCUMENT

CUPRINS

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ADMINISTRATIA PUBLIC? 5

1.1. Notiunea de serviciu public 5

1.2. Regimul juridic al infiintarii, organizarii si functionarii serviciului public 7

1.3. Aspecte privind administratia publica ministeriala 10

1.4. Principiile de baza ale organizarii administratiei 14

1.4.1. Centralizarea administrativa {p}

1.4.2. Raportul dintre deconcentrarea si descentralizarea serviciilor publice {p}

CAPITOLUL II

MODUL DE FINANTARE A SERVICIILOR PUBLICE {p}

2.1. Cheltuielile publice {p}

2.2. Finantarea serviciilor publice din Romania {p}

2.2.1. Modalitati de finantare a sistemului de sanatate {p}

2.2.2. Finantarea serviciilor de ordine publica si siguranta nationala {p}

2.2.3. Analiza surselor de finanatare ale apararii {p}

CAPITOLUL III

FINANTAREA ÎNV?T?MÂNTULUI ROMÂNESC {p}

3.1. Finantarea invatamantului preuniversitar {p}

3.2. Evolutia finantarii invatamantului superior public dupa 1990 si mecanismul actual de finantare al acestuia {p}

CAPITOLUL IV

STUDIU PRIVIND MECANISMUL DE FINANTARE A ÎNV?T?MÂNTULUI MILTAR 54

4.1. Organizarea si finantarea invatamantului militar {p}

4.2. Mecanismul de finantare a invatamantului in Academia Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” {p}

CONCLUZII {p}

BIBLIOGRAFIE 63

ANEXE {p}

INTRODUCERE

Înca de la aparitia primelor comunitati umane, oamenii au avut nevoi dintre cele mai diversificate. Recunoscute de colectivitate ca fiind de interes general, satisfacerea acestora a facut obiectul serviciilor publice, sarcina infiintarii si organizarii acestora revenind statului.

Desi statul este principalul responsabil de functionarea acestora, gestionarea in mod direct a serviciilor publice este practic imposibila. Pentru aceasta, statul a transferat competenta solutionarii diferitelor probleme la nivel local. Aceasta optiune s-a dovedit a fi mai eficienta, intrucat structurile administratiei publice locale sunt cele care cunosc cel mai bine nevoile comunitatii pe care o conduc.

Printre cele mai importante servicii pe care statul trebuie sa le asigure se numara sanatatea, invatamantul, apararea, ordinea publica si siguranta nationala. Potrivit legislatiei in vigoare, aceste servicii sunt finantate integral de la bugetul statului. Însa, presiunea financiara exercitata asupra acestui buget, de mentinerea la standarde ridicate a serviciilor este foarte mare chiar si in cazul statelor dezvoltate din punct de vedere economic. Din acest motiv, ele cauta surse noi si cat mai diversificate de finantare, fapt ce are drept consecinta si cresterea nivelului calitativ al serviciilor.

Am abordat tema serviciilor publice finantate de la buget cu scopul de a demonstra ca si in Romania, care se numara printre tarile in curs de dezvoltare, nevoia de identificare a noi surse de finantare este tot mai mare.

În vederea argumentarii celor expuse am structurat lucrarea pe patru capitole, organizate la randul lor pe subcapitole si am finalizat cu un set de concluzii si propuneri referitoare la problematica dezbatuta.

Primul capitol introduce conceptul de serviciu public, obiectul administratiei publice, si prezinta principiile de baza ale organizarii acesteia.

Al doilea capitol incearca sa surprinda structura bugetului public in general si cheltuielile publice in particular, ca parte integranta a bugetului. Tot in acest capitol am considerat important sa detaliez modalitatile de finantare a catorva servicii publice de interes national, si anume: a serviciilor de sanatate, de ordine publica, siguranta nationala si de aparare.

Învatamantului romanesc, ca serviciu public, i se acorda o importanta deosebita, fapt ce m-a determinat sa analizez finantarea acestuia intr-un capitol separat, studiind astfel atat particularitatile invatamantului preuniversitar, cat si ale celui universitar.

În capitolul patru al lucrarii se face trecerea de la teoretic la practic printr-o studiere mai aprofundata a modului in care se finanteaza invatamantul in Academia Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu”, dupa ce in prealabil am prezentat o analiza a modului de organizare si finantare a invatamantului militar.

Ultima parte este destinata trasarii concluziilor referitoare la problematica studiata si a propunerilor, care, urmarind solutiile potentiale identificate de conducerea celor mai importante sisteme furnizoare de servicii publice pentru diversificarea surselor de finantare, determina o mai buna gestionare a resurselor destinate solutionarii problemelor de interes general.