Pagina documente » Informatica, Matematica » Sistem informational privind contabilitatea si gestiunea activelor imobilizate

Despre lucrare

lucrare-licenta-sistem-informational-privind-contabilitatea-si-gestiunea-activelor-imobilizate
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-sistem-informational-privind-contabilitatea-si-gestiunea-activelor-imobilizate


Cuprins

Cuprins
CAPITOLUL I 5
DELIMITARI PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE
1.1 Definirea activelor imobilizate. Recunoasterea lor. 2
1.2 Evaluarea activelor imobilizate 7
1.2.1 Evaluarea activelor imobilizate la intrarea in patrimoniu 9
1.2.1.1 Evaluarea imobilizarilor necorporale la intrarea
in patrimoniu 10
1.2.1.2 Evaluarea imobilizarilor corporale la intrarea
in patrimoniu 14
1.2.1.3 Evaluarea imobilizarilor financiare la intrarea
in patrimoniu 18
1.2.2 Evaluarea activelor imobilizate la iesirea din patrimoniu 21
1.2.3 Evaluarea activelor imobilizate la bilant 24
1.2.4 Evaluarea activelor imobilizate in contabilitatea din Rominia
conform OMF 94/2001 26
CAPITOLUL II 31
CONTABILITATEA IMOBILZARILOR NECORPORALE
CAPITOLUL III 39
CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
3.1 Contabilitatea intrarilor de imobilizari corporale 39
3.1.1 Contabilitatea cheltuielilor ulterioare 46
3.1.2.Contabilitatea cheltuielilor privind reparatiile si intretinerea 48
3.2 Reevaluarea imobilizarilor corporale 48
3.3 Contabilitatea amortizarii imobilizarilor corporale 53
3.3.1 Delimitari privind amortizarea 53
3.3.2 Metode de amortizare 54
3.3.3 Fiscalitatea amortizarii 61
3.4 Deprecierea activelor 64
3.5 Contabilitatea iesirilor de active imobilizate 77
CAPITOLUL IV 81
CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR FINANCIARE
CAPITOLUL V 91
STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE
5.1 Prezentarea societatii luate in studiu 91
5.2 Contabilitatea activelor imobilizate pe exemplul SC MARROM SRL 94
5.3 Analiza activelor imobilizate 99
5.3.1 Analiza volumului, structurii si calitatii potentialului tehnic 100
5.3.2 Analiza utilizarii potentialului tehnic 103
5.3.3 Analiza eficientei utilizarii activelor fixe 104
CAPITOLUL VI 105
STUDIUL SI ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIONAL
6.1 Sistemul informational si sistemul economic 105
6.2 Sisteme informatice de gestiune 107
6.3 Analiza sistemului informational al SC MARROM SRL 109
6.4 Principiile proiectarii si realizarii sistemelor informatice de gestiune 113
6.4.1 Modele de abordare a proiectarii generale a sistemului informatic 114
6.5 Modelarea conceptuala a datelor 117
6.5.1 Concepte de baza 117
6.5.2 Reguli de verificare si normalizare a modelului conceptual al datelor 120
6.5.3 Modelarea logica a datelor 123
6.5.4 Proiectarea iesirilor sistemului informatic 124
6.5.5 Formalizarea datelor 125
6.6 Organizarea bazei de date, definirea continutului si structurii bazei
informationale 125
6.7 Elaborarea programului 126
6.8 Implementarea sistemului informatic 130
6.9 Concluzii si propuneri vizind sistemul informatic existent 131
BIBLIOGRAFIE 135

EXTRAS DIN DOCUMENT

?CAPITOLUL I

DELIMIT?RI PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE

1.1 Definirea activelor imobilizate. Recunoasterea lor.

Activul, prin compozitia sa, evidentiaza destinatia si lichiditatea bunurilor economice. In functie de acest criteriu, activele se grupeaza in active imobilizate si active circulante; o asemenea distinctie se regaseste in plan economic prin gruparea activelor in capital fix si capital circulant, criteriul folosit in acest caz este cel al rotatiei, adica modul specific in care se consuma si se inlocuiesc.

Activele imobilizate sau fixe, denumite si imobilizari sau bunuri imobile cuprind toate acele valori economice de investitie a caror perioada de utilizare si lichiditate este mai mare de un an. Ele alcatuiesc baza si mijloacele de actiune ale intreprinderii si se caracterizeaza prin durabilitatea lor indelungata si prin repetata lor participare la circuitul economic, ele nu se consuma sau nu se inlocuiesc dupa prima utilizare.

Contabilitatea activelor imobilizate are ca obiective urmarirea miscarii activelor pe diferite cai de intrare si iesire, acordandu-se o atentie deosebita realizarii investitiilor la timp si in volumul necesar, inclusiv pentru modernizarea acestora, utilizarea fondurilor de investitii in scopul pentru care au fost create, urmarirea si controlul in permanenta a existentei si gestionarii exacte si eficiente a imobilizarilor, calculul valorii de intrare si de iesire in si din patrimoniul intreprinderii a activelor imobilizate si a altor forme de evaluare, calculul si evidenta amortizarii activelor corporale si necorporale, prin respectarea reglementarilor legale in vigoare, calculul si evidenta provizioanelor pentru deprecierea activelor imobilizate, controlul profitabilitatii imobilizarilor, raportarea la timp si exact a situatiei imobilizarilor atat la conducerea intreprinderii cat si la alte organisme.

Activele imobilizate se diferentiaza in trei grupe:

- imobilizari necorporale - active intangibile

- imobilizari corporale - active fixe tangibile

- imobilizari financiare - investitii financiare sau de portofoliu.

Conform IAS 38 “ Active necorporale” activele necorporale sunt definite ca fiind activele nemonetare identificabile, fara suport material si detinute in scopul utilizarii in cadrul productiei sau aprovizionarii cu bunuri sau furnizarii de servicii, pentru inchiriere sau administratie. Exista imobilizari care incorporeaza atat active cu forma fizica, cat si active fara forma fizica, de exemplu un compact disc (CD) care contine un program informatic; IAS 38 ofera o rezolvare pentru clasificarea acestor active, precizand ca rationamentul profesional trebuie sa distinga care parte este mai semnificativa: cea materiala sau cea intangibila.

Activele necorporale pot fi detinute spre utilizare si nu neaparat detinute in proprietate.

Imobilizarile necorporale reprezinta o alta categorie de active fixe, un activ poate genera beneficii economice viitoare chiar daca nu are o materializare fizica. Astfel costurile de cercetare, concesiunile, brevetele, licentele, drepturile de producere a unor bunuri si servicii, programele informatice reprezinta active necorporale. IAS 38 introduce in categoria imobilizarilor necorporale cheltuieli de tipul celor cu publicitatea si cu pregatirea profesionala.

In practica din Romania aceste consumuri sunt considerate cheltuieli ale perioadei, fiind in contradictie cu scopul acestora: generarea de beneficii economice viitoare.

OMF 94/2001 adopta vechea detaliere a imobilizarilor necorporale in bilant:

- cheltuieli de constituire

- cheltuieli de dezvoltare

- concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi de autor

- fondul comercial

- avansuri si imobilizari necorporale in curs.

Se remarca excluderea cheltuielilor de cercetare din categoria imobilizarilor necorporale.

Criteriul in functie de care departajam o cheltuiala a perioadei de un cost capitalizat la categoria de imobilizari necorporale este cel al generarii de beneficii economice viitoare.

Recunoasterea unei imobilizari necorporale este data de incadrarea in criteriile privind identificabilitatea, controlul asupra respectivului activ si estimarea beneficiilor economice viitoare de pe urma utilizarii, inchirierii sau detinerii sale.

Daca unul dintre criteriile de mai sus nu este indeplinit atunci este recunoscuta o cheltuiala, exceptia este fondul comercial, care este recunoscut ca imobilizare necorporala la combinarile de intreprinderi prin achizitie.

Identificabilitatea unui activ se refera la distinctia clara fata de fondul comercial. “Fondul comercial reprezinta orice depasire a costurilor de achizitie peste proportia detinuta in activele si datoriile identificabile detinute de dobanditor, achizitionate la valoarea justa, la data tranzactiei de schimb”(IAS 38). Distinctia are loc daca activul respectiv este separabil de fondul comercial, respectiv poate fi inchiriat, vandut, schimbat fara a afecta beneficiile ce rezulta din alte active utilizate in cadrul aceleiasi activitati.

Controlul asupra activului este realizat prin intermediul drepturilor legale ( exemplu: drepturi de autor), fara aceste drepturi legale este greu sa se demonstreze controlul.

Beneficiile economice viitoare decurg din vanzarea produselor sau serviciilor, din folosirea sau inchirierea activului sau reducerea costurilor de productie viitoare.

Recunoasterea unui activ necorporal se face numai “daca se estimeaza ca beneficiile viitoare, atribuite respectivului activ, vor fi obtinute de societate si costul activului va credibil evaluat” (IAS 38). Pentru a recunoaste un activ se recurge la rationamentul profesional.

Un alt criteriu de recunoastere a activelor necorporale este determinarea valorii/costului acestora.

Imobilizarile corporale se definesc, conform IAS 16 “ Imobilizari corporale”, ca fiind activele care sunt detinute de o societate pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii , pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative si este posibil sa fie utilizate pe parcursul mai multor perioade.

Sunt excluse din categoria imobilizarilor corporale padurile, resursele naturale regenerabile si neregenerabile, concesiuni, prospectiuni si extractii miniere, petrol, etc.

Categoria imobilizarilor corporale este mai larga decat pana acum si cuprinde toate bunurile pe care intreprinderea le foloseste in exploatare.

OMF 94/2001 adopta vechea clasificare a imobilizarilor din, Legea 82/1991, cu detalierea urmatoare pentru imobilizari corporale:

- terenuri si constructii

- instalatii tehnice si masini

- alte instalatii tehnice, utilaje, mobilier

- avansuri si imobilizari corporale in curs de executie.

Potrivit Legii 82/1991 mijlocul fix reprezinta un bun care indeplineste cumulativ doua conditii: valoare mai mare decat limita legala si o durata de utilizare mai mare de un an, in acceptiunea IAS imobilizarile corporale se recunosc dupa criteriul: - utilizarea pe parcursul mai multor perioade.

Investitiile imobiliare sunt evidentiate tot in categoria imobilizarilor corporale, acestea reprezinta aceea proprietate imobiliara ( un teren sau o cladire) detinuta in scopul inchirierii sau pentru cresterea capitalului, decat pentru a fi utilizat in productia de bunuri si prestarea de servicii sau in scopuri administrative sau pentru a fi vanduta pe parcursul desfasurarii normale a activitatii.

Cheltuielile ulterioare privind terenurile si mijloacele fixe sunt recunoscute ca activ numai atunci cand acea cheltuiala imbunatateste starea acelui activ fata de performanta estimata initial. Exemple de imbunatatiri care duc la cresterea de beneficii economice viitoare sunt:

- modificarea unui mijloc fix pentru a-i extinde durata de viata utila, incluzand sporirea capacitatii acesteia;

- modernizarea unor componente ale mijloacelor fixe pentru obtinerea unei capacitati de productie imbunatatita

- adoptarea unui proces de productie care permite reducerea substantiala a costurilor de exploatare estimate initial.

Cheltuielile privind reparatiile sau intretinerea terenurilor si mijloacelor fixe sunt facute cu scopul de a obtine sau de a pastra nivelul beneficiilor economice viitoare, pe care o intreprindere se asteapta sa le obtina pe baza performantelor estimate initial,.acestea sunt inregistrate in contabilitate ca si cheltuieli.

Recunoasterea unei imobilizari corporale este data de estimarea, cu suficienta certitudine, a beneficiilor economice viitoare de pe urma utilizari, inchirierii sau detinerii sale. Aceasta estimare se bazeaza pe faptul ca intreprinderea va beneficia de pe urma avantajelor asociate activului dar isi va asuma si riscurile implicite.