Pagina documente » Informatica, Matematica » Sisteme informationale. Aplicatie de generare a facturii telefonice (S.C. XYZ S.A.,)

Despre lucrare

lucrare-licenta-sisteme-informationale.-aplicatie-de-generare-a-facturii-telefonice-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-sisteme-informationale.-aplicatie-de-generare-a-facturii-telefonice-s.c.-xyz-s.a.-


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I Sisteme Informationale
1.1 Elemente privind proiectarea si realizarea Sistemelor Informationale 5
1.2 Sisteme Informationale 11
1.2.1 Selectarea strategiei de proiectare a sistemelor informatice 12
1.3 Consideratii generale privind strategia de proiectare 14
1.4 Selectarea alternativelor privind aria de intindere si nivelul de
informatizare 17
1.4.1 Definirea mediului de dezvoltare al aplicatiilor 19
1.4.2 Alternativa sistem centralizat/sistem distribuit 20
1.4.3 Modelul client/server 24
1.5 Proiectarea de ansamblu a sistemelor informatice 26
1.6 Proiectarea de detaliu a sistemelor informatice 34
CAPITOLUL II Proiectarea Bazelor de Date 36
2.1 Proiectarea logica a bazei de date 36
2.1.1 Aplicarea principiului abstractizarii in modelarea datelor 36
2.1.2 Demersul proiectarii bazelor de date 39
2.2 Proiectarea logica de detaliu a fisierelor 42
2.3 Realizarea sistemelor informatice - elaborarea programelor 46
CAPITOLUL III Sisteme de gestiune 47
3.1 Sisteme de gestiune
3.2 Sisteme de gestiune a bazelor de date SGBD 49
3.2.1 Evolutia sistemelor de gestiune a bazelor de date 51
3.2.2 Concepte si notiuni 58
3.2.3 Notiuni preliminarii 60
3.3 Realizarea aplicatiilor 62
3.4 Utilizatorii unei baze de date 65
3.4.1 Limbaje pentru baze de date 65
3.4.2 Modele ale bazelor de date 67
3.4.3 Concepte si notiuni utilizate in studiul bazelor de date relationale 71
3.4.4 Proiectarea unei baze de date dupa modelul relational 77
3.5 Etapele constituirii unei baze de date 78
CAPITOLUL IV Aplicatie de generare a facturii telefonice la Romtelecom 79
4.1 Introducere in activitatea Romtelecom SA 79
4.1.1 Istoric si traditie 79
4.1.2 Profilul companiei 80
4.1.3 Viziune si misiune 81
4.1.4 Servicii Romtelecom 82
4.2 Sistemul de facturare la Romtelecom Prahova 86
4.2.1 Caracteristici generale 86
4.2.2 Modulul de incasari 87
4.3 Colectare convorbiri - Sistemul Call Colection 98
4.3.1 Descriere generala a sistemului Call Colection 98
4.3.2 Descrierea procesului 99
Bibliografie 107
Cuprins 108

EXTRAS DIN DOCUMENT

?INTRODUCERE

În primul capitol “Elemente privind proiectarea si realizarea Sistemelor Informationale” este prezentat sistemul informational.

Un sistem informational este un ansamblu de oameni, echipamente, software, procese si date destinate sa furnizeze informatii active sistemului decizional, informatii necesare in elaborarea de solutii pentru problemele cu care se confrunta managerii agentilor economici. Sistemul informational face legatura intre sistemul de conducere si sistemul condus si este subordonat sistemului de conducere.

Sistemul informatic este o parte a sistemului informational in care procesul de culegere, transmitere, stocare si prelucrare a datelor se realizeaza utilizand elemente sau componente ale TI, adica mijloace de calcul si de comunicare moderne, produse software specializate, proceduri si tehnici specifice la care se adauga personalul specializat.

Rolul sistemului informational este de a transmite informatia intre diferite elemente. În cadrul sistemului informational, majoritatea activitatilor se pot desfasura cu ajutorul tehnicii de calcul. Se pot prelucra datele primare si apoi, rezultatul poate fi transferat mai departe, catre alt compartiment spre prelucrare. Transferul se poate face si el pe cale electronica, prin intermediul unei retele de calculatoare sau cu ajutorul modemului.

Într-un sistem informatic pot intra: calculatoare, sisteme de transmisie a datelor, alte componente hardware, software-ul, datele prelucrate, personalul ce exploateaza tehnica de calcul, teoriile ce stau la baza algoritmilor de prelucrare, etc.

Se poate spune deci, ca sistemul informational este inclus in sistemul informatic, acesta din urma fiind o componenta esentiala a primului.

Pentru realizarea unui sistem informatic eficient, trebuiesc avute in vedere urmatoarele reguli de baza, ce au fost deduse din practica: abordarea globala modulara, criteriul eficientei economice, orientarea spre utilizatori, asigurarea unicitatii introducerii datelor, antrenarea beneficiarului la realizarea sistemului, posibilitatea de dezvoltare ulterioara, strategia ascendenta si strategia descendenta.

Pentru realizarea unui sistem informatic sunt implicate multe persoane, materiale, timp, etc., ceea ce implica in final costuri ridicate. Din acesta cauza, modul de abordare a problemei proiectarii este foarte important.

Prin intrarile unui sistem informatic se intelege totalitatea datelor primare necesare obtinerii informatiilor de iesire ale sistemului. Datele primare se pot clasifica in date interne si in date externe. La nivelul fiecarui subsistem informatic este necesar ca intrarile sistemului sa fie conditionate de iesirile acestuia.

Prin operatia de codificare se intelege generarea unor grupuri de simboluri si atribuirea lor elementelor unei inregistrari.

Prin notiunea de cod se intelege o combinatie de simboluri asociate unei caracteristici date din cadrul unei colectii de date. Prin capacitatea unui sistem de coduri se intelege totalitatea combinatiilor posibil de realizat din simboluri ce contin un cod. Prin lungimea codului se intelege numarul de simboluri elementare dintr-un cod.

Al doilea capitol, “Proiectarea Bazelor de Date” trateaza aspectele de realizare si proiectare a unei baze de date.

Activitatile fazei de proiectare detaliata privesc componentele principale ale oricarui sistem informatic, respectiv baza de date, interfetele (formulare, rapoarte, meniu) si programele. Desfasurarea acestor activitati nu este secventiala ci, mai curand, paralela si iterativa. Baza de date trebuie sa reflecte specificatiile de proiectare privind formularele si rapoartele din sistem, iar proiectarea formularelor si rapoartelor nu poate fi finalizata fara ca schema bazei de date sa fie clar definita. Totusi, baza de date reprezinta „nucleul” oricarui sistem informatic, in jurul sau „gravitand” celelalte componente, motiv pentru care ne vom opri mai intai asupra problematicii proiectarii bazelor de date.

Prin modelarea conceptuala a datelor se urmareste construirea unui model al datelor care sa asigure transpunerea exacta a realitatii din domeniul analizat, fara a lua in considerare cerintele specifice unui model de organizare a datelor (cum este modelul relational), criteriile de calitate privind organizarea datelor, cerintele nefunctionale ale sistemului si criteriile de performanta privind stocarea si accesarea datelor.

Proiectarea logica presupune organizarea datelor in tabele si coloane, conform regulilor modelului relational (acesta fiind modelul cel mai popular de organizare a datelor).

Modelul fizic al datelor, rezultat in urma proiectarii fizice, este invizibil utilizatorilor si programatorilor. El specifica modul de stocare fizica si accesare a datelor, utilizand facilitatile oferite de un anumit SGBD.

Proiectarea structurii bazelor de date – structura bazei de date reprezinta un model al datelor exprimat in concepte specifice unui anumit sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD), lucru ce face ca proiectarea bazei de date sa reprezinte transpunerea modelelor conceptuale in termenii unui model al datelor suportat de un anumit tip de SGBD, model ierarhic, retea, relational, functional.

Al treilea capitol trateaza sistemele de gestiune (sau administrare, sau management) a bazelor de date care sunt softuri specializate pe manevrarea cat mai eficienta si cat mai sigura a unor volume mari de date. Daca excludem din discutie sistemele desktop si sistemele inglobate (embedded), ramanem cu o categorie numita generic "servere de baze de date". În vremurile noastre, acestea sunt bazate pe modelul relational (sau pe derivate ale acestuia), inteleg un dialect de SQL, sunt extrem de complexe.

SQL este limbajul standard folosit pentru manipularea si regasirea datelor din aceste baze de date relationale. Prin SQL un programator poate sa modifice structura unei baze de date; sa schimbe valorile de configurare pentru securitatea sistemului; sa interogheze o baza de date asupra informatiilor; sa adauge drepturi utilizatorilor asupra bazelor de date sau tabelelor; sa actualizeze continutul bazei de date etc.

Al patrulea capitol, “Sistemul de Facturare la Romtelecom Prahova ”:

ROMTELECOM va deveni primul furnizor de produse si servicii de telecomunicatii in topul preferintelor din Romania. Clientii vor aprecia serviciile ROMTELECOM drept exemplare, iar salariatii vor clasa compania printre cei mai buni 5 angajatori din Romania. In fine, ROMTELECOM va egala nivelul operatorilor central-europeni comparabili in privinta eficientei operationale si a profitabilitatii.

ROMTELECOM se va angaja in furnizarea de produse si servicii de telecomunicatii care sa raspunda cerintelor consumatorilor si clientilor de afaceri din Romania. Compania isi va desfasura activitatea in asa fel incat sa produca valoare pentru actionari si sa devina un membru respectat al societatii romanesti.4,2 milioane de linii in serviciu si o retea automatizata (100%) si digitalizata (60%)

Pachetul de programe de prelucrari automate factura telefonica/telegrafica a fost dezvoltat in cadrul D.Tc. Prahova in 1993-1994, cu modificari ulterioare.

Sistemul nu se utilizeaza in alte Directii de Telecomunicatii din tara.

Conceptie unitara a machetelor de culegere (aceleasi meniuri)

Ruleaza in retea (trateaza toate problemele de acces concurent pe baze de date)

Modulele de culegere date, prelucrari si listare sunt integrate in aplicatia “Factura Telefonica”

Exista un prim nivel de validare

Fiecare inregistrare are amprenta celui care a procesat-o

Operatorul culegere date poate accesa modulele de culegere de la o singura statie la un anumit moment

Operatorul culegere date poate accesa modulele de culegere doar de pe statiile dedicate culegerii

Integrat cu modulele de Culegere date si Prelucrari Intermediare factura Telefonica