Pagina documente » Recente » Sistemul de control financiar fiscal din Rom

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL 1: CONTROLUL FINANCIAR IN ROM?NIA 1
1.1. Scurt istoric al controlului financiar 1
1.2. Rolul controlului financiar 4
1.3. Functiile controlului financiar 6
CAPITOLUL 2: CONTROLUL FISCAL 7
2.1. Notiunea de control fiscal 7
2.2. Competentele, drepturile si obligatiile organelor de control fiscal 10
2.3. Metode si instrumente de control fiscal 12
2.4. Acte de control fiscal 15
2.4.1. Avizul de control fiscal 15
2.4.2. Legitima?ia de inspec?ie ?i ordinul de serviciu 16
2.4.3. Invitarea contribuabilului la sediul organului de control fiscal 17
2.4.4. Proces-verbal de ridicare/restituire de ?nscrisuri 18
2.4.5. Proces-verbal de sigilare/desigilare 19
2.4.6. Not? explicativ? 19
2.4.7. Raportul de control fiscal 20
2.4.8. Proces-verbal de control inopinat/?ncruci?at/de cercetare la fa?a locului. 20
2.4.9. Declara?ia contribuabilului la finalizarea controlului fiscal 21
CAPITOLUL 3: SISTEMUL DE CONTROL FINANCIAR-FISCAL ?N ROMANIA 22
3.1. Componentele sistemului de control finanaciar din Rom?nia 22
3.2. Organele de control financiar-fiscal din Rom?nia 24
3.2.1. Ministerul Finantelor Publice 24
3.2.2. Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal? 25
3.2.3. Garda Financiar? 28
3.2.4. Curtea de Conturi 30
CAPITOLUL 4 : STUDIU DE CAZ - EXERCITAREA ACTIVIT??II DE CONTROL FISCAL DE CATRE DGFP ? 32
RAPORT DE INSPECTIE FISCALA 32
CONCLUZII ?I PROPUNERI 46
BIBLIOGRAFIE 49
ANEXE 51

EXTRAS DIN DOCUMENT