Pagina documente » Drept » Sistemul european de protectia a drepturilor omului

Despre lucrare

lucrare-licenta-sistemul-european-de-protectia-a-drepturilor-omului
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-sistemul-european-de-protectia-a-drepturilor-omului


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I
CONSIDERATII GENERALE CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE PROTECTIE AL DREPTURILOR OMULUI
1.1 Evolutia doctrinei si legislatiei drepturilor omului
1.1.1 =>Drepturile Omului in lumea Contemporana
-Liga Natiunilor privind drepturile omului
1.1.2 =>Drepturile Omului in perioada interbelica
1.2 Analiza principalelor documente internationale care garanteaza drepturile omului
1.2.1 =>Actul final al Conferintei pentru securitate si cooperare in Europa 1975
1.2.2 =>Documentul final al Reuniunii de la Viena a reprezentantior statelor participante la Conferinta pentru securitate si cooperare in Europa
1.2.3 =>Carta de la Paris pentru o noua Europa
1.2.4 =>Declaratia drepturilor omului si ale cetateanului din 1789
1.2.4.1 -Continutul Declaratiei.
1.2.4.2 -Recunoasterea drepturilor naturale in proclamarea Declaratiei
1.2.4.3 -Originalitatea declaratiei.
1.2.4.4 -Declaratia ca opera colectiva cu consonanta juridica
1.2.4.5 -Declaratia ca opera eterogena cu vocatie universala
1.2.4.6 -Declaratia si evolutia drepturilor omului
1.2.4.7 -Valoarea Juridica a Declaratiei drepturilor fundamentale
1.2.4.8 -Tendinte contemporane in materie de Declaratie a drepturilor
CAPITOLUL II
PROTECTIA DREPTURILOR OMULUI LA CONSILIUL EUROPEI
2.1 =>Statutul Consiliului Europei
2.2 =>Conventia Europeana a Drepturilor Omului
2.3 =>Carta Sociala Europeana
2.4 =>Mecanisme de protectie si garantare a drepturilor omului
2.4.1 -Mecanisme si organisme Jurisdictionale Europene
2.4.2 -Mecanisme quasi-jurisdictionale
2.4.3 -Mecanisme nejurisdictionale
2.4.3.1 -Actul Final de la Helsinki
2.4.3.2 -Lipsa obligativitatii juridice a angajamentelor OSCE.
2.4.3.3 -Drepturile OSCE
2.4.4 -Mecanismul prevazut de Conventia Europeana
2.4.4.1- Compunerea si functionarea Comisiei europene a drepturilor omului
2.4.4.2 -Componenta Comisiei europene
- Componenta ratione loci
- Componenta ratione personae
- Cererile interstatale
- Cererile individuale
- Competenta ratione materiae
- Competenta ratione temporis
2.4.4.3 -Sesizarea Comisie
2.4.4.4. -Examinarea admisibilitatii cererii
2.4.4.5. -incercarea de reglementare amiabila
2.4.4.6. -Redactarea raportului in caz de nesolutionare amiabila
2.4.4.7. -Aprecieri critice asupra activitatii Comisiei
2.5 =>Noua Curte Europeana a Drepturilor Omului reglementata prin Protocolul nr. 11
2.5.1. -Constituirea si statutul judecatorilor
2.5.2. -Organizarea Curtii
2.5.2.1 -Adunarea plenara a Curtii
2.5.2.2 -Comitetele
2.5.2.3 -Camerele
2.5.2.4 -Marea Camera
2.5.3. -Competenta Curtii
2.5.3.1 -Cererile interstatale
2.5.3.2 -Cererile individuale
2.5.4. -Conditiile de admisibilitate a cererilor
2.5.5. -Procedura Curtii
2.5.5.1 -Rezolvarea pe cale amiabila
2.5.5.2 -Rezolvarea pe calea contradictorialitatii
2.5.6. -Acordarea unei reparatii echitabile
2.5.7. -Caracterul definitiv al hotaririlor Curtii
2.5.7.1 -Hotaririle camerelor
2.5.7.2 -Hotaririle Marii Camere
2.5.8 -Motivarea hotaririlor si deciziilor
2.5.9 -Forta obligatorie si executarea hotaririlor
2.5.10 -Avizele consultative
2.5.11 -Concluzii
2.6 =>Rominia si Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa.
2.7 =>Relatiile Rominiei cu Consiliul Europei.
2.8 =>Conventii internationale elaborate in cadrul Consiliului Europei
CAPITOLUL III
PROTECTIA DREPTURILOR OMULUI iN UNIUNEA EUROPEANA
3.1 =>Principiul respectarii drepturilor omului in Carta O.N.U.
3.2 =>Tratatul de la Amsterdam,
3.3 =>Mecanisme nejurisdictionale de protectie si garantare a drepturilor omului
3.3.1 -Sistemul O.N.U.
3.4 =>Organisme Internationale pentru Protectia si Garantarea Drepturilor Omului
3.4.1- Organisme constituite in sistemul Natiunilor Unite
3.4.1.1.-Comisia Drepturilor Omului
3.4.1.2 -Sub-comisia pentru Prevenirea Discriminarilor si Protectia Minoritatilor
3.4.1.3 -Comitetul Drepturilor Omului
3.4.1.4 -Comitetul pentru Drepturile Economice, Sociale si Culturale
3.4.1.5-Comitetul pentru Eliminarea Discriminarii Rasiale
3.4.1.6 -Comitetul pentru Eliminarea Discriminarii impotriva Femeii
3.4.1.7 -Comitetul impotriva torturii
3.4.1.8 -Comitetul privind Drepturile Copilului
3.5 =>Largirea Uniunii Europene spre Europa Centrala si de Est, aderarea Rominiei la Uniunea Europeana.
3.5.1 -Largirea Uniunii Europene (U.E.)
3.5.2. -Scopul integrarii
3.5.3. -Adincirea integrarii existente
3.5.4. -Legitimitatea institutiilor europene
3.5.5 -Aspecte Geopolitice
3.5.6 -Cadrul Juridic
3.5.7 -Strategia de preaderare
3.5.8 -Criteriile de aderare
3.5.9 -Politica Externa si de securitate comuna
CAPITOLUL IV
APLICATII PRACTICE PRIVIND PROTECTIA DREPTURILOR OMULUI iN SISTEMUL EUROPEAN
Activitatea Curtii Europene a drepturilor omului in solutionarea cazurilor - Cazul Golder
CAPITOLUL IV
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL

CONSIDERATII GENERALE CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE PROTECTIE AL DREPTURILOR OMULUI

mul beneficiaza de drepturi inerente fiintelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a nascut, locuieste, munceste sau traieste, indiferent de nationalitate, rasa, sex, credinte religioase si filozofice, stare materiala, fiindca acestea au un caracter universal, ceea ce constituie un fundament al drepturilor lor egale si inalienabile, ca un corolar al libertatii, dreptatii, securitatii si pacii in lume.

Institutia drepturilor omului, care a cunoscut, pe parcursul timpului, un laborios dar si indelungat proces de cristalizare, se infatiseaza in prezent ca o institutie deosebit de complexa, ce tine atat de ordinea juridica, interna, cat si cea internationala. Reflectand un anumit standard castigat de protectia internationala a drepturilor si libertatilot ce apartin oricaror fiinte umane, ea defineste si insumeaza un ansamblu de drepturi, libertati si obligatii ale oamenilor unii fata de altii, ale statelor de a apara si de a promova aceste drepturi, ale intregii comunitati internationale de a veghea la respectarea drepturilor si libertatilor respective in fiecare tara, intervenind in acele situatii in care drepturile omului ar fi incalcate intr-un anumit stat. Cuprinzand principii, mecanisme,proceduri ce tin de ordinea juridical interna, dar si de cea internationala, institutia drepturilor omului prezinta un caracter bivalent, fiind in acelasi timp o institutie de drept intern, integrata normelor constitutionale, dar si o institutie de drept international, configurand trasaturile unui principiu juridic aplicabil in relatiile dintre state.

Largul interes de care se bucura astazi problematica drepturilor omului constituie, de altfel, o recunoastere de netagaduit a complexitatii si originalitatii acestei institutii juridice, dar si a faptului ca fara aceste drepturi nu se poate infaptui o societate democratica conditie fireasca a afirmarii demnitatii fiecarui individ dar nici realiza cadrul juridic normal indispensabil colaborarii natiunilor.

Nefiind numai o problema interna a statelor, problema drepturilor omului este una dintre problemele majore ale contemporaneitatii, a carei respectare si aplicare demonstreaza capacitatea de intelegere si cooperare a tuturor statelor si popoarelor ca in prag de nou secol si mileniu, sa practice acele masuri si actiuni care favorizeaza democratia, libertatea, intelegerea, cooperarea multiforma, toleranta si prietenia intre toate natiunile si statele, grupurile entice si religioase in scopul salvagardarii pacii si securitatii in lume.

Societatea umana contemporana, comunitatea umana nu se poate dezvolta armonios si in ritm ascendent daca aceasta dimensiune fundamentala a ei este ignorata sau nesocotita, caci nesocotirea sau incalcarea acesteia este menita sa duca la intarzieri, disfunctionalitati sau chiar convulsii in cadrul societatii. De aceea, statele si organizatiile internationale create de ele, precum si organizatiile non guvernamentale au instituit norme juridice, tehnici si metode adecvate pentru respectarea drepturilor si garantarea aplicarii efective a acestora. S-a instituit raspunderea internationala a statelor pentru incalcarea drepturilor omului, pentru nesocotirea standardelor internationale in aceasta privinta. Problema nerespectarii drepturilor omului nu este numai o problema nationala, interna a statelor, ci una internationala, mondiala, in a carei respectare este interesata intreaga comunitate internationala si in primul rand Organizatia Natiunilor Unite.

Afirmarea, respectarea si garantarea materiala a drepturilor omului prin legislatia interna a statelor si printr-un control international eficace al Natiunilor Unite si al institutiilor specializate este de natura sa conduca la prevenirea incalcarilor si la corecta aplicare a legislatiei internationale care consacra dreptul omului la viata, demnitate, securitate, la pace, proprietate, la protectia sa sociala si politica impotriva atingerilor aduse persoanei sale, drepturilor sale sacre, impotriva tuturor discriminarilor si vexatiunilor.

Omul, drepturile sale imprescriptibile, reprezinta cea mai mare valoare a umanitatii. De aceea, drepturile sale au fost afirmate, proclamate, consacrate prin mijloace juridice, materiale si institutionale, astfel ca persoana sa fie protejata si apara de efectele nocive ale razboaielor si ale altor acte de barbarie, de manifestarile de intoleranta etnica, religioasa, filozofica si politica.

Dintotdeauna drepturile omului si libertatile fundamentale au reprezentat o tema psihologica, greu de ocolit si imposibil de evitat in dezbaterea publica. Explicatia consta in faptul ca nu exista om in aceasta lume, caruia sa ii fie indiferent, constient sau inconstient, modul prin care ii sunt ocrotite drepturile si libertatile. Faptul ca fiinta umana s-a nascut pentru a-si dezvolta eul si tinde spre deplina lui dezvoltare, ceea ce este util societatii si in acelasi timp si individului determina in acelasi timp libertatea lui personala. Pierderea acestei libertati duce la degradarea si uciderea relatiior de orice fel la care este supusa fiinta umana. Tema politica o constituie importanta cu care este pusa in discutie, de catre cei care acced la putere, nevoia drepturilor omului. Intr-o guvernare sanatoasa unde este asigurata libertatea publica iar dragostea de patrie, cea de libertate si virtutea politica, conduc, cetateanul trebuie sa participe la toate acestea cu raspundere, interes si prseverenta. Deasemenea, drepturile omului si libertatile personale deschid si o tema sociala, pentru ca defapt acest motiv a fost unul principal pentru care aceste drepturi exista astazi. Trebuie subliniat ca indiferent de gradul de capacitate pe care il are un stat, aceste drepturi nu pot fi neglijate iar omul trebuie sa inteleaga ca dimensiunea acceptarii acestor drepturi pentru fiecare dintre noi, nu conteaza , rasa, culoare, statutul social, este esentiala pentru reusita unei convietuiri perfecte .

Respectarea efectiva a drepturilor omului, presupune tocmai eradicarea saraciei si accesul tuturor oamenilor la un nivel de trai decent, pe care societatea umana cu posibilitatile ei contemporane trebuie sa-l asigure tuturor mebrilor sai pe baza cuceririi stiintei si tehnicii si a folosirii nationale a resurselor materiale si financiare, astfel incat fiecare individ sa fie interesat in progresul societatii si al sau personal. Aceasta implica un raport armonios intre om, stat si societate, o solidaritate reciproca acceptata in interes comun.

Respectarea plenara a drepturilor omului, presupune egalitatea intre barbati si femei, o deplina egalitate intre sexe astfel incat societatea sa beneficieze de aportul constructive al tuturor membrilor ei capabili de a-si exprima o vointa politica si de a participa in mod constient la luarea deciziilor adecvate in interesul comunitatii.