Pagina documente » Recente » Studiu de Caz - CFR Cluj-Napoca

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 4
Problematica studiat? 4
Obiectivele lucr?rii 5
Etapele cercetarii ?i elaborarii lucr?rii 5
I.ORIGINEA ?I EVOLU?IA RELA?IILOR PUBLICE 7
II. RELA?IILE PUBLICE: NO?IUNI ?I CONCEPTE 11
II.1.Tipuri de activit??i ale practicienilor de rela?ii publice 12
II.2. Defini?ii bazate pe activit??ile din rela?iile publice 13
II.3 Defini?ii bazate pe efectele rela?iilor publice 15
II.4.Cuvinte cheie ?i concepte ?n cadrul defini?iilor 16
II.5.Publicul 17
II.6. Func?ia managerial? 20
II.7. Organiza?iile 20
II.8. Comunicarea 23
II.9.Alegerea unor media adecvate 25
III.REDACTAREA IN CADRUL RELATIILOR PUBLICE.ROLURI SI RESPONSABILITATI. 27
III. 1.Responsabilitatea etica si juridica a autorului de teste pentru relatiile publice 27
III. 2. Cercurile de influen?? 29
III 2.1 Influen?a standardelor personale 30
III 2.2. Influen?a standardelor organiza?iei ?i ale domeniului profesional 31
III 2.3. Influen?a standardelor din practica rela?iilor publice 32
III 2.4. Influen?a legilor ?i a reglement?rilor 33
III. 2.5. Influen?a principalelor categorii de public 36
STUDIU DE CAZ: RELA?IILE PUBLICE ?I FOTBALUL 37
I. EVOLUTIA FENOMENULUI FOTBALISTIC 37
I.1. Fotbalul ca fenomen 37
I.2. Fotbalul - o afacere 38
I.2.1.Transformarea fotbalului ?n afacere 38
I.2.2. Finala UEFA Champions League - o final? de 1,5 milioane de euro 40
I.3.Rolul activitatilor de P.R. ?n cadrul unui club de fotbal 42
II. CFR 1907 CLUJ-NAPOCA O ECHIP? DE SUCCES 46
II.1 Istoricul echipei CFR 1907 CLUJ- NAPOCA 46
II.2 Stadionul DR. Constantin Radulescu 49
II.3 Echipa 50
II.4 Conducerea 51
III. MUNCA DE P.R IN CADRUL ECHIPEI 52
III.1. Structura sectorului de P.R. 52
III.2.Procesul de comunicare ?n interiorul echipei 53
III.3.Rolul departamentului ?n organizarea unui meci de fotbal ?n Liga I 54
III.4. Champions League- o alt? dimensiune 57
III.4.1.Reguli de publicitate ?n Champions League 58
III.4.2. Reguli de organizare a unui meci de Champions League 60
III.5. Activit??i de promovare si marketing 62
III.5.1. Activit??i caritabile, culturale si mondene 62
III.5.2. Activit??i de marketing 63
III.5.3. Activit??i de sustinere a tinerilor talenta?i 65
IV. Monitorizare de presa 66
CONCLUZII SI RECOMAND?RI 72
ANEXA 1: Foaie de meci CFR Cluj - Pandurii Tg. Jiu????????????.....75
ANEXA 2: Regulament privind drepturile de televizare a unui meci din Liga1???...76
ANEXA 3: Ghidul de interviu??????????????????????...78
BIBLIOGRAFIE???????????????????????????..80

EXTRAS DIN DOCUMENT

INTRODUCERE 4

Problematica studiata 4

Obiectivele lucrarii 5

Etapele cercetarii si elaborarii lucrarii 5

I.ORIGINEA SI EVOLUTIA RELATIILOR PUBLICE 7

II. RELATIILE PUBLICE: NOTIUNI SI CONCEPTE {p}

II.1.Tipuri de activitati ale practicienilor de relatii publice {p}

II.2. Definitii bazate pe activitatile din relatiile publice {p}

II.3 Definitii bazate pe efectele relatiilor publice {p}

II.4.Cuvinte cheie si concepte in cadrul definitiilor {p}

II.5.Publicul {p}

II.6. Functia manageriala {p}

II.7. Organizatiile {p}

II.8. Comunicarea {p}

II.9.Alegerea unor media adecvate {p}

III.REDACTAREA IN CADRUL RELATIILOR PUBLICE.ROLURI SI RESPONSABILITATI. {p}

III. 1.Responsabilitatea etica si juridica a autorului de teste pentru relatiile publice {p}

III. 2. Cercurile de influenta 29

III 2.1 Influenta standardelor personale {p}

III 2.2. Influenta standardelor organizatiei si ale domeniului profesional {p}

III 2.3. Influenta standardelor din practica relatiilor publice {p}

III 2.4. Influenta legilor si a reglementarilor {p}

III. 2.5. Influenta principalelor categorii de public {p}

STUDIU DE CAZ: RELATIILE PUBLICE SI FOTBALUL {p}

I. EVOLUTIA FENOMENULUI FOTBALISTIC {p}

I.1. Fotbalul ca fenomen {p}

I.2. Fotbalul - o afacere 38

I.2.1.Transformarea fotbalului in afacere 38

I.2.2. Finala UEFA Champions League - o finala de 1,5 milioane de euro {p}

I.3.Rolul activitatilor de P.R. in cadrul unui club de fotbal {p}

II. CFR 1907 CLUJ-NAPOCA O ECHIP? DE SUCCES {p}

II.1 Istoricul echipei CFR 1907 CLUJ- NAPOCA {p}

II.2 Stadionul DR. Constantin Radulescu 49

II.3 Echipa {p}

II.4 Conducerea {p}

III. MUNCA DE P.R IN CADRUL ECHIPEI {p}

III.1. Structura sectorului de P.R. {p}

III.2.Procesul de comunicare in interiorul echipei {p}

III.3.Rolul departamentului in organizarea unui meci de fotbal in Liga I {p}

III.4. Champions League- o alta dimensiune {p}

III.4.1.Reguli de publicitate in Champions League 58

III.4.2. Reguli de organizare a unui meci de Champions League {p}

III.5. Activitati de promovare si marketing {p}

III.5.1. Activitati caritabile, culturale si mondene {p}

III.5.2. Activitati de marketing {p}