Pagina documente » Recente » STUDIU DE CAZ PRIVIND ?NTOCMIREA SI PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE ?N CONFORMITATE CU IASIFRS LA S.C.

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1: INTOCMIREA SI PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE CONFORM NORMELOR INTERNA?IONALE DE CONTABILITATE ?I RAPORTARE FINANCIAR? (IAS/IFRS) 2
1.1. Notiuni introductive 2
1.2. IAS/IFRS in contabilitatea romaneasca 3
1.3. Con?inutul normelor interna?ionale de contabilitate (IAS/IFRS) 5
1.4. ?ntocmirea si prezentarea situa?iilor financiare 7
1.4.1. Bilan?ul contabil 7
1.4.2. Contul de profit si pierdere 12
1.4.3. Situatia modific?rilor capitalului propriu 14
1.4.4. Situatia fluxurilor de trezorerie 15
CAPITOLUL 2: STUDIU DE CAZ PRIVIND ?NTOCMIREA SI PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE ?N CONFORMITATE CU IAS/IFRS LA S.C. ALTUR S.A. 19
2.1. Date generale privind firma S.C. Altur S.A. 19
2.2. ?ntocmirea situa?iilor financiare 22
2.2.1. Bilan?ul contabil 22
2.2.2. Contul de profit ?i pierdere 26
2.2.3. Situa?ia fluxurilor de trezorerie 28
2.2.4. Situa?ia modific?rilor capitalului propriu 30
2.3. Analiza echilibrului financiar al societatii 32
2.4. Analiza lichiditatii si solvabilitatii 35
2.5. Politici contabile la S.C. Altur S.A. 37
2.5.1. Principalele politici si optiuni contabile utilizate la ?ntocmirea situatiilor financiare ale S.C. Altur S.A. 37
2.5.2. Politici contabile referitoare la evenimente ulterioare datei bilantului 43
CONCLUZII 47
BIBLIOGRAFIE 49
ANEXE 50

EXTRAS DIN DOCUMENT

Adoptarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS) este un proces sistematic si complex de implementare a unui nou sistem de proceduri contabile si reprezinta mai mult decat o modificare a reglementarilor contabile. Este un nou sistem de evaluare a performantei, care trebuie adoptat la nivelul intregii entitati patrimoniale, care va schimba modalitatile de lucru si, de asemenea, este posibil sa impuna schimbari decisive in domeniul managementului strategic. Adoptarea unui limbaj global de raportare financiara, prin trecerea la aplicarea IFRS, le va permite entitatilor sa fie percepute corect, indiferent de originea utilizatorilor.

Situatiile financiare nu trebuie descrise ca fiind conforme cu IFRS decat daca satisfac toate cerintele impuse de aceste standarde. Aplicarea IFRS va permite grupurilor multinationale sa aplice principii contabile comune la nivelul tuturor filialelor, fapt care poate optimiza fluxul informational intern, precum si calitatea deciziilor manageriale.

In acelasi timp, IFRS poate facilita tranzactiile economice, prin asigurarea unui nivel mai mare de incredere, relevanta si consecventa a interpretarii contabile.

Pe pietele cu un nivel concurential in permanenta crestere, IFRS va permite entitatilor patrimoniale sa se raporteze la alte entitati similare de la nivel mondial si va permite investitorilor si altor parti interesate sa compare performanta cu competitorii de la nivel global. Entitatile care nu vor asigura aceasta comparabilitate, sau care nu pot realiza acest lucru, din cauza legislatiei nationale, vor fi dezavantajate, iar capacitatea acestora de a atrage investitori si capital si de a crea plus valoare, va fi afectata.

Fiecare standard este centrat pe un set de principii generale, pe o tema contabila sau pe un anumit sector de activitate. De exemplu: contabilitatea stocurilor, contabilitatea imobilizarilor, politici contabile, contracte de constructie, contracte de asigurari etc. Actualmente exista 30 de IAS (numerotate de la IAS 1 la IAS 41, cu unele inlocuiri si cuplari), 8 IFRS (IFRS 1 la IFRS 8) si 16 interpretari ale acestora emise de Comitetul pentru Interpretarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara sau de catre fostul Comitet Permanent pentru Interpretarea Standardelor (IFRIC/SIC) si adoptate de IASB. Asadar, IFRS sunt considerate a fi un set de standarde „bazate pe principii”, deoarece stabilesc, in principiu, reguli generale.

CAPITOLUL 1: INTOCMIREA SI PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE CONFORM NORMELOR INTERNATIONALE DE CONTABILITATE SI RAPORTARE FINANCIAR? (IAS/IFRS)

1.1. Notiuni introductive

Standardele Internationale de Raportare Financiara (cunoscute sub acronimul IFRS provenit de la denumirea in limba engleza International Financial Reporting Standards) reprezinta un set de standarde contabile, emise, in prezent, de International Accounting Standards Board (IASB). Multe dintre standardele care fac parte din IFRS sunt cunoscute insa sub vechea denumire de Standarde Internationale de Contabilitate (IAS). IAS au fost emise intre 1973 si 2001 de catre International Accounting Standards Committee (IASC). În aprilie 2001, IASB a adoptat toate standardele IAS, ulterior continuand dezvoltarea lor. Noile standarde poarta insa denumirea de IFRS. Desi in prezent nu se mai emit standarde IAS, cele deja existente sunt in continuare in vigoare pana la inlocuirea sau modificarea lor prin emiterea de noi standarde IFRS.

IASC, devenit in 2000 IASB, s-a infiintat in anul 1973, ca organism independent, cu sediul la Londra. El a aparut ca raspuns la necesitatile de rezolvare a unor probleme practice la nivel international, fiind cel mai influent si mai avansat organism in materie de normalizare si armonizare contabila.

Necesitatea infiintarii IASB este argumentata astfel [1 Dut?scu, ?., Ghid p?ntru int?l?g?r?? si ?plic?r?? st?nd?rd?lor int?rn?tion?l? d? cont?bilit?t?, ?ditur? C?CC?R, Bucur?sti, 2001, p. 14.]: „IASB s-a nascut din dorinta si nevoia de a distila, la nivel international, experienta contabila specifica diferitelor tari, de a armoniza diferentierile culturale si caracteristicile socio-economice care „incarca” sistemele contabile nationale si de a elabora un model conceptual unitar al situatiilor financiare”. Unii autori leaga aparitia organismului international de normalizare de criza fordismului [2 Wh??ling, B., Th? Crisis of fordism ?nd th? int?rn?tion?l h?rmoniz?tion of ?ccounting st?nd?rds, Univ?rsity of ?lb?rt?, 1996, (dupa, Ion?scu, C., Op. cit., p. 185).] si expansiunea fara precedent a corporatiilor multinationale. Acestea au filiale in foarte multe tari, guvernarea nu se poate efectua decat de la distanta, iar pentru acest lucru este nevoie de o uniformitate a informatiilor contabile. Altfel spus, contabilitatea devine un mecanism de monitorizare a activitatii corporatiilor. Ambitia IASB a fost sa devina normalizatorul mondial in ceea ce priveste normalizarea informatiei contabile destinata investitorilor, indiferent de sectorul de activitate si marimea intreprinderilor, de operatiile realizate, natura informatiei si mijloacele utilizate [3 Ho?r?u, C., Compt?bilité ?t m?n?g?m?nt, ?dition Fouch?r, V?nv?s, 2002, p. 25.]. Sublinierea noastra e ca si-a atins obiectivul. Dorinta organismului international de normalizare contabila este justificata de faptul ca in lipsa unor norme acceptate la scara internationala, normele contabile americane (US-GAAP) s-ar fi impus cu usurinta.

Prezentate in sinteza, obiectivele adoptarii IAS/IFRS de catre grupurile de intreprinderi cotate vizeaza, pe de o parte, inteligibilitatea situatiilor financiare emise de intreprinderi pentru investitorii straini si asigurarea comparabilitatii situatiilor financiare emise de firme din diferite state, iar pe de alta parte, eliminarea convertirii situatiilor financiare anuale intr-un alt limbaj.

1.2. IAS/IFRS in contabilitatea romaneasca

Abordarea reformei contabile prin prisma anglo-saxona a determinat o incompatibilitate mare cu traditia contabila franceza adoptata initial, ridicand problema reconcilierii intre:

a) forma juridica si realitatea economica;

b) cerintele fiscale si informatiile necesare investitorilor;

c) orientarea bancara a finantarii intreprinderii si piata de capital;

d) formarea profesiei contabile pe baza de procedura si cea pe baza de judecata profesionala.

In ceea ce priveste profesia contabila se simte nevoia asimilarii unui nou mod de interpretare, implementare, coordonare si verificare sau control a informatiei financiar contabile. In viitor va trebui ca rationamentul profesional sa raspunda nevoii de aplicare a IFRS-urilor si mai putin practicilor generate de legislatie.

• In Romania va exista un model dual, IMM-urile aplicand un sistem contabil national racordat la Standardele Internationale, iar marile intreprinderi un sistem contabil international. Acest model are doua dezavantaje majore:

• investitorii nu vor sti care profit este mai relevant: cel obtinut pe baza normelor nationale sau cel rezultat din aplicarea referentialului international;

• pe termen lung s-ar putea ajunge la calcularea impozitului pe baza sistemului contabil international, ceea ce ar fi foarte dezavantajos pentru noi.

Adoptarea integrala a IFRS-urilor pretinde ca o entitate sa aplice toate IFRS-urile in vigoare la data de raportare in cazul primelor situatii financiare IFRS. Aceasta prevedere va ridica cu siguranta o serie de probleme societatilor romanesti ce intra sub incidenta lor, deoarece nu le va fi usor sa tina pasul cu ele din cel putin doua motive: pe de o parte, la ora actuala nu exista o traducere completa autorizata a IFRS-urilor in vigoare, iar pe de alta parte, standardele sunt intr-un proces de continua dezvoltare in vederea convergentei cu US GAAP, ceea ce implica modificari si completari frecvente.

• Se va impune aplicarea integrala a unor standarde ce nu au fost aplicate anterior (IAS 36, Deprecierea activelor, IAS 39, Instrumente financiare: recunoastere si evaluare) si implementarea unor concepte noi (impozit amanat, active si datorii contingente), care, chiar daca au existat si anterior, nu au fost folosite in practica.

• Va trebui aplicata contabilitatea de inflatie (IAS 29), pana acum optionala, in functie de nivelul inflatiei din anii urmatori si de avantajele oferite de IFRS 1.

• In vederea asigurarii comparabilitatii cu situatiile financiare ale anului 2013, s-a impus intocmirea unui bilant de deschidere IFRS de la 1 ianuarie 2014.

Adoptarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS) este un proces sistematic si complex de implementare a unui nou sistem de proceduri contabile si reprezinta mai mult decat o modificare a reglementarilor contabile. Este un nou sistem de evaluare a performantei, care trebuie adoptat la nivelul intregii entitati patrimoniale, care va schimba modalitatile de lucru si, de asemenea, este posibil sa impuna schimbari decisive in domeniul managementului strategic. Adoptarea unui limbaj global de raportare financiara, prin trecerea la aplicarea IFRS, le va permite entitatilor sa fie percepute corect, indiferent de originea utilizatorilor.

Comunicarea intr-un limbaj unic, unanim acceptat, va asigura un nivel mai inalt de credibilitate si va spori posibilitatile de acces la piata de capital. O intreprindere ale carei situatii financiare sunt conforme cu IFRS trebuie sa evidentieze acest fapt explicit si fara rezerve in notele la situatiile financiare. [4 R?gl?m?ntari cont?bil? conform? cu Dir?ctiv? ? IV-? ? Comunitatilor ?conomic? ?urop?n?, p?rt? compon?nta ? r?gl?m?ntarilor cont?bil? conform? cu dir?ctiv?l? ?urop?n?, ?prob?t? prin Ordinul Ministrului Fin?nt?lor Public? nr.1752/2005, cu modificaril? si compl?taril? ult?rio?r?]

Situatiile financiare nu trebuie descrise ca fiind conforme cu IFRS decat daca satisfac toate cerintele impuse de aceste standarde. Aplicarea IFRS va permite grupurilor multinationale sa aplice principii contabile comune la nivelul tuturor filialelor, fapt care poate optimiza fluxul informational intern, precum si calitatea deciziilor manageriale.

In acelasi timp, IFRS poate facilita tranzactiile economice, prin asigurarea unui nivel mai mare de incredere, relevanta si consecventa a interpretarii contabile.

Pe pietele cu un nivel concurential in permanenta crestere, IFRS va permite entitatilor patrimoniale sa se raporteze la alte entitati similare de la nivel mondial si va permite investitorilor si altor parti interesate sa compare performanta cu competitorii de la nivel global. Entitatile care nu vor asigura aceasta comparabilitate, sau care nu pot realiza acest lucru, din cauza legislatiei nationale, vor fi dezavantajate, iar capacitatea acestora de a atrage investitori si capital si de a crea plus valoare, va fi afectata.

1.3. Continutul normelor internationale de contabilitate (IAS/IFRS)

Fiecare standard este centrat pe un set de principii generale, pe o tema contabila sau pe un anumit sector de activitate. De exemplu: contabilitatea stocurilor, contabilitatea imobilizarilor, politici contabile, contracte de constructie, contracte de asigurari etc. Actualmente exista 30 de IAS (numerotate de la IAS 1 la IAS 41, cu unele inlocuiri si cuplari), 8 IFRS (IFRS 1 la IFRS 8) si 16 interpretari ale acestora emise de Comitetul pentru Interpretarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara sau de catre fostul Comitet Permanent pentru Interpretarea Standardelor (IFRIC/SIC) si adoptate de IASB. Asadar, IFRS sunt considerate a fi un set de standarde „bazate pe principii”, deoarece stabilesc, in principiu, reguli generale. În anumite cazuri impun, totusi, si tratamente contabile specifice. Concret, Standardele Internationale de Raportare Financiara cuprind: [5 St?nd?rd?l? Int?rn?tion?l? d? R?port?r? Fin?nci?r?, ?diti? 2011, ?mis? d? Consiliul p?ntru St?nd?rd? Int?rn?tion?l? d? Cont?bilit?t? (I?SB), ?ditur? C?CC?R]

? Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) — standarde emise dupa 2001;

? Standardele Internationale de Contabilitate (IAS) — standarde emise inainte de 2001;

? Interpretari ale Comitetului International pentru Interpretari privind Raportarea Financiara (IFRIC) — emise dupa 2001;

? Interpretari ale Comitetului Permanent pentru Interpretari (SIC) — emise inainte de 2001.

În plus, exista, dupa cum stim, si un Cadru General pentru Întocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare, care descrie unele dintre principiile care stau la baza IFRS, asupra caruia vom reveni ulterior.

În prezent sunt in vigoare urmatoarele standarde:

? IFRS 1 Adoptarea pentru prima data a Standardelor Internationale de Raportare Financiara

? IFRS 2 Plata pe baza de actiuni

? IFRS 3 Combinari de intreprinderi

? IFRS 4 Contracte de asigurare

? IFRS 5 Active imobilizate detinute pentru vanzare si activitati intrerupte

? IFRS 6 Explorarea si evaluarea resurselor minerale

? IFRS 7 Instrumente financiare: informatii de furnizat

? IFRS 8 Segmente operationale

Oferta anului

Reducere 2020