Pagina documente » Turism, Sport » Studiu fizico geografic in Bazinul Hidrografic Luncani

Despre lucrare

lucrare-licenta-studiu-fizico-geografic-in-bazinul-hidrografic-luncani
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-studiu-fizico-geografic-in-bazinul-hidrografic-luncani


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I
Istoricul cercetarilor 4
CAPITOLUL II
Asezare si limite 5
CAPITOLUL III
Elemente de geologie 6
3.1 Geologia 6
3.2 Elemente de hidrologie 10
CAPITOLUL IV
Relieful 14
4.1 Unitatile morfostructurale ale bazinului Luncani 14
4.2 Parametrii de analiza ai potentialului morfografic si morfometric 16
4.2.1 Potentialul morfologic al reliefului 16
4.2.1.1 Morfologia globala (generala) a bazinului Luncani 16
4.2.1.2 Dezvoltarea altimetrica a interfluviilor 17
4.2.1.3 Morfologia derivata prin fragmentare 20
4.2.1.4 Morfologia versantilor si suprafetelor de racord 20
4.2.1.5 Morfologia vailor 21
4.2.2 Analiza morfometrica a reliefului 22
4.2.2.1 Densitatea fragmentarii 22
4.2.2.2. Adancimea fragmentarii reliefului 23
4.2.2.3. Potentialul hipsometric al reliefului 24
4.2.2.4. Pantele 25
4.2.2.5. Orientarea versantilor 26
4.2.2.6. Organizarea si ierarhizarea retelei de vai 27
4.3 Tipuri genetice de relief 28
4.3.1 Relieful petrografic 28
4.3.1.1. Relieful calcaros 28
4.3.1.2. Relieful carstic 29
4.3.1.2.1. Exocarstul 29
4.3.1.2.2. Endocarstul (carstu de adancime) 32
4.3.1.3. Relieful dezvoltat pe sisturile cristaline 33
4.3.1.4. Relieful dezvoltat pe argile, marme si gresii 34
4.3.2. Relieful structural 34
4.3.3. Relieful fluvial 36
4.3.3.1. Luncile 36
4.3.3.2. Terasele 37
4.3.4. Trepte morfologice ale bazinului Luncani 38
4.3.4.1. Glacisurile de eroziune 38
4.3.4.2 Glacisurile de acumulare 38
4.3.4.3. Trepte de nivelare in bazinul Luncani 39
4.4. Procese si forme geomorfologice actuale 41
4.4.1. Pluviodenudarea si eroziunea de suprafata 41
4.4.2. Procese fluviale in bazinul Luncani 41
4.4.3. Alunecarile de teren 44
4.4.4. Prabusirile 46
4.4.5. Procesele morfogenetice de natura antropica si relieful rezultat 46
CAPITOLUL V
Evolutia retelei hidrografice 47
CAPITOLUL VI
Reteaua hidrografica 50
CAPITOLUL VII
Regimul climatic 54
CAPITOLUL VIII
Invelisul edafic (solul) 57
CAPITOLUL IX
Vegetatia 59
CAPITOLUL X
Fauna 61
CAPITOLUL XI
Valorificarea potentialului natural si uman la scara locala si regionala 62
11.1. Asezarile 62
11.2. Protectia si conservarea mediului 62
CONCLUZII 64
BIBLIOGRAFIE 65

EXTRAS DIN DOCUMENT

?Bazinul hidrografic Luncani studiu fizico - geografic

?

INTRODUCERE

Lucrarea de fata este un studiu fizio-geografic al bazinului hidrografic Valea Luncanilor, studiul care reprezinta o importanta deosebita in etapa actuala cand se urmareste o utilizare cat mai eficienta a terenurilor.

Cunoasterea si inventarierea diferitelor procese si fenomene, stabilirea cauzelor declansarii si a metodelor de combatere si prevenire a acestor procese, reprezinta unele din problemele care contribuie la evidentierea caracteruluipractic aplicativ al geografiei in general si al studiului fizico geografic in special.

In analiza efectuata, ca unitate fizico geografica de studiu s-a considerat bazinul hidrografic. O astfel de abordare prezinta avantajul ca opereaza cu o unitate naturala ce poate fi cu exactitate delimitata.

Pentru interpretarea datelor obtinute prin cercetari, s-a apelat la consultarea unor harti geologice, de flora, fauna, sol, a datelor hidrologice si meteorologice si la o studiere a materialului bibliografic existent pentru zona luata in studiu.

Cartarile, masuratorile de teren, datele obtinute prin prelucrari precum si datele din bibliografie au permis intocmirea unei serii de harti care ilustreaza amploarea fenomenelor.

In lucrare sunt cuprinse si aspecte legate de cadrul natural: pozitia si locarizarea geografica a bazinului, dar si aspecte practice care influenteaza si sunt influentate de cadrul natural (asezarile, caile de comunicatie, utilizarea terenilor, potentialul turistic).

In final doresc sa multumesc pe aceasta cale domnisoarei Conf. Univ. Dr. Ileana Patru pentru sprijinul acordat.

CAPITOLUL I

Istoricul cercetarilor

In literatura geografica existenta nu poate fi citata o lucrare al carei obiect de studiu sa fie in exclusivitate cadrul natural al bazinului hidrografic Luncani. S-au facut totusi cateva referiri la diverse probleme care apar in cadrul acestui bazin.

La baza documentatiei asupra sectorului studiat au stat lucrarile de specialitate consacrate cunoasterii intregii tari cat si o serie de materiale cartografice.

Istoricul cercetarilor este asadar scurt, lista bibliografica fiind saraca. Mai mult datele avute la dispozitie nu se refera strict la zona cercetata.

Exista totusi cativa geografi care s-au ocupat mai indeaproape de arii mai mari ce cuprind si bazinul Luncani. Acestia sunt regretatul Valer Trufas si Valeria Velcea.

Cercetarea geografica a bazinului hidrografic Luncani reprezinta asadar o lucrare intr-un bazin hidrografic putin studiat in totalitate.

CAPITOLUL II

Asezare si limite

Oferta anului

Reducere 2020