Pagina documente » Recente » Studiu privind elaborarea si analiza situatiilor financiare la o entitate X

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

?CUPRINS
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL I. SINTEZ? DIN LITERATURA DE SPECIALITATE PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE 2
1.1. Reglementari contabile referitoare la situatiile financiare 2
1.2. Rolul/ importanta situtiilor financiare 7
1.3. Întocmirea si prezentarea situatiilor financiare 10
CAPITOLUL II. ÎNTOCMIREA ?I PREZENTAREA SITUA?IILOR FINANCIARE 14
2.1. Bilantul contabil 14
2.2. Contul de profit si pierdere 18
2.3. Situatia modificarilor capitalului propriu 20
2.4. Tabloul fluxurilor de trezorerie 21
2.5. Note explicative ale situatiilor financiare 23
CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ PRIVIND ELABORAREA ?I ANALIZA SITUA?IILOR FINANCIARE S.C. ORIENT HYPERCONSTRUCT S.R.L. 25
3.1. Prezentarea societatii S.C. Orient Hyperconstruct S.R.L. 25
3.1.1. Date despre firma 25
3.1.2. Mediul de piata 28
3.2. Elaborarea situatiilor financiare la S.C. Orient Hyperconstruct S.R.L. 32
3.2.1. Bilantul contabil 32
3.2.2. Contul de profit si pierdere 36
3.2.3. Situatia fluxurilor de trezorerie 38
3.2.4. Situatia modificarilor capitalului propriu 39
3.2.5. Analiza echilibrului financiar al societatii 41
3.2.5. Analiza lichiditatii si solvabilitatii 44
3.2.6. Politici contabile la S.C. Orient Hyperconstruct S.R.L. 46
CONCLUZII 55
BIBLIOGRAFIE 56
ANEXE 58

EXTRAS DIN DOCUMENT

ANEXE {p}

INTRODUCERE

Situatiile financiare ale unei intreprinderi reprezinta cel mai important mijloc, prin care informatia contabila este pusa la dispozitia factorilor decizionali. De aceea, intreprinderile isi publica situatiile financiare, intr-un mod cat mai explicit, pentru a putea fi intelese de catre cititorul interesat. La nivel global, pozitia si performanta financiara a intreprinderilor este reglementat prin modul cum are trebui intocmite situatiile financiare cu ajutorul Standardelor Internationale de Contabilitate.

Situatiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar. Acestea cuprind bilantul consolidat, contul de profit si pierdere consolidat, precum si celelalte componente, respectiv informatii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, politici contabile si note explicative la situatiile financiare anuale consolidate, si vor fi facute publice impreuna cu situatiile financiare anuale individuale ale societaii-mama.

Obiectivul situatiilor financiare este de a furniza informatii despre pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare a intreprinderii, care sunt utile unei sfere largi de utilizatori in luarea deciziilor economice.

Potrivit Legii 31/1990 privind societatile comerciale si a Legii Contabilitatii 82/1991, toti agentii economici (toate persoanele juridice) sunt obligati sa intocmeasca bilant contabil.

Bilantul este documentul oficial de sinteza al tuturor unitatilor patrimoniale. Bilantul contabil contribuie sa dea o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si asupra rezultatelor obtinute de unitatea patrimoniala

Bilantul contabileste considerat documentul ce descrie pozitia a unei inteprinderi la un moment dat,indicand si marimea rezultatului.Apare insa necesara prezenta unui alt instrument de modelare coontabila care sa explice modul de constituire a rezultatului si a permita desprinderea unor concluzii legate de performantele activitatii inteprinderii.Acest instrument este cea de-a doua componena a situatiilor financiare si anume contul de profit si pierdere.

Firma S.C. Orient Hyperconstruct S.R.L. cu sediul in Voluntari a fost fondata in anul 2005 de catre patru actionari avand cetatenie chineza si si-a inceput efectiv activitatea in 2006.

CAPITOLUL I. SINTEZ? DIN LITERATURA DE SPECIALITATE PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE

1.1. Reglementari contabile referitoare la situatiile financiare

Intreprinderile din intreaga lume intocmesc situatii financiare pentru a fi prezentate utilizatorilor externi si pentru a fi utilizate in obtinerea de informatii necesare adoptarii unor decizii. Desi astfel de situatii financiare pot parea similare de la o tara la alta, exista diferente cauzate de o serie de factori sociali, economici si juridici, precum si de faptul ca anumite tari, in momentul stabilirii cerintelor nationale, au avut in vedere necesitatile diversilor utilizatori ai situatiilor financiare.

Situatiile financiare ale unei intreprinderi reprezinta cel mai important mijloc, prin care informatia contabila este pusa la dispozitia factorilor decizionali. De aceea, intreprinderile isi publica situatiile financiare, intr-un mod cat mai explicit, pentru a putea fi intelese de catre cititorul interesat. La nivel global, pozitia si performanta financiara a intreprinderilor este reglementat prin modul cum are trebui intocmite situatiile financiare cu ajutorul Standardelor Internationale de Contabilitate.

Acesti factori au condus la utilizarea unor definitii diverse ale structurilor situatiilor financiare, cum sunt: active, datorii, capital propriu, venituri si cheltuieli. Totodata acesti factori au contribuit la utilizarea unor criterii diferite pentru recunoasterea structurilor din situatiile financiare si la optiunea pentru diferite baze de evaluare.

International Accounting Standards Board este angajat in atenuarea acestor diferente, cautand sa armonizeze reglementarile, standardele si procedurile contabile referitoare la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. Armonizarea pune accent pe intocmirea situatiilor financiare ce au ca scop furnizarea unor informatii utile pentru adoptarea deciziilor economice.

Consiliul IASB considera ca situatiile financiare intocmite in acest scop raspund necesitatilor comune majoritatii utilizatorilor. Aceasta se datoreaza faptului ca aproape toti utilizatorii iau decizii economice pentru: [1 C?n?r I., „B?z?l? cont?bilitatii. Fund?m?nt? t?or?tic?”, ?ditur? ??t?rnit?s, ?lb? Iuli?, 2008]

? a hotari cand sa achizitioneze, sa vanda sau sa pastreze o investitie de capital;

? a evalua raspunderea sau gestionarea manageriala;

? a evalua capacitatea intreprinderii de a plati si de a oferi alte beneficii angajatilor sai;

? a evalua garantiile pentru creditele acordate intreprinderii;

? a determina profitul si dividendele ce se pot distribui;

? a reglementa activitatea proprie.

Consiliul IASB recunoaste totusi ca guvernele pot stabili in particular cerinte diferite sau suplimentare pentru scopurile proprii. Cu toate acestea, aceste cerinte nu ar trebui sa influenteze in nici un caz situatiile financiare publicate in beneficiul altor utilizatori, decat in situatia in care raspund si cerintelor acestora.

Situatiile financiare sunt de regula intocmite conform, unui model contabil bazat pe costul istoric recuperabil si pe conceptul de mentinere a nivelului capitalului financiar nominal.

Desi nu toate necesitatile de informare ale utilizatorilor pot fi satisfacute de situatiile financiare, exista cerinte comune tuturor utilizatorilor. Întrucat investitorii sunt ofertantii de capital de risc ai intreprinderii, furnizarea de situatii financiare satisface necesitatile lor si de asemenea va satisface majoritatea necesitatilor altor utilizatori.

Responsabilitatea principala de a intocmi si de a prezenta situatiile financiare ale intreprinderii revine conducerii acesteia. Managerii intreprinderilor sunt interesati si de informatii cuprinse in situatiile financiare, chiar daca au acces la informatii financiare si de gestiune suplimentare, care ajuta la infaptuirea proceselor de planificare, luare a deciziilor si de control. Conducerea are capacitatea de a determina forma si continutul unor astfel de informatii suplimentare pentru a satisface propriile necesitati. Cu toate acestea situatiile financiare publicate se bazeaza pe informatiile utilizate de conducere despre pozitia financiara, rezultatele si modificarile pozitiei financiare a intreprinderii. [2 Tod?? N., „T?ori? cont?bila si r?port?r? fin?nci?ra”, ?ditur? ??t?rnit?s, ?lb? Iuli?, 2009]

Fiecare standard este centrat pe un set de principii generale, pe o tema contabila sau pe un anumit sector de activitate. De exemplu: contabilitatea stocurilor, contabilitatea imobilizarilor, politici contabile, contracte de constructie, contracte de asigurari etc. Actualmente exista 30 de IAS (numerotate de la IAS 1 la IAS 41, cu unele inlocuiri si cuplari), 8 IFRS (IFRS 1 la IFRS 8) si 16 interpretari ale acestora emise de Comitetul pentru Interpretarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara sau de catre fostul Comitet Permanent pentru Interpretarea Standardelor (IFRIC/SIC) si adoptate de IASB. Asadar, IFRS sunt considerate a fi un set de standarde „bazate pe principii”, deoarece stabilesc, in principiu, reguli generale. În anumite cazuri impun, totusi, si tratamente contabile specifice. Concret, Standardele Internationale de Raportare Financiara cuprind: [3 St?nd?rd?l? Int?rn?tion?l? d? R?port?r? Fin?nci?r?, ?diti? 2011, ?mis? d? Consiliul p?ntru St?nd?rd? Int?rn?tion?l? d? Cont?bilit?t? (I?SB), ?ditur? C?CC?R]

? Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) — standarde emise dupa 2001;

? Standardele Internationale de Contabilitate (IAS) — standarde emise inainte de 2001;

? Interpretari ale Comitetului International pentru Interpretari privind Raportarea Financiara (IFRIC) — emise dupa 2001;

? Interpretari ale Comitetului Permanent pentru Interpretari (SIC) — emise inainte de 2001.

În plus, exista, dupa cum stim, si un Cadru General pentru Întocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare, care descrie unele dintre principiile care stau la baza IFRS, asupra caruia vom reveni ulterior.

Legea contabilitatii nr.82/1991, Ordinul 1752/17.11.2005, IAS1, Reglementari contabile din 17.11.2005 conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene , Reglementari contabile din 17.11.2005 conforme cu Directiva a VII-a Comunitatii Economice Europene.

Societatile comerciale , companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare , societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice cu scop lucrativ au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale. Categoriile de persoane care pot tine contabilitatea in partida simpla se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

Pentru organizatii patronale si sindicale, precum si pentru alte categorii de organizatii fara scop patrimonial, care nu desfasoara activitati economice, Ministerul Finantelor Publice aproba un sistem simplificat de raportare financiara, avand in vedere si cerintele organismelor europene de profil. [4 Ilincuta Luci?n-Dor?l, Cont?bilit?t?? fin?nci?ra. T?ori?, ?plic?tii pr?ctic? si t?st? p?ntru ?uto?v?lu?r?, vol. I., ?ditur? Fund?ti?i Romani? d? Main?, Bucur?sti, 2013]

Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.

Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate, dupa caz.

Oferta anului

Reducere 2020