Pagina documente » Recente » STUDIUL PRIVIND IMPOZITELE PE PROFIT LA SC

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

?CUPRINS
INTRODUCERE 2
Capitolul I: PREZENTAREA GENERAL? A SC PROD PLAST SA BUCURESTI 4
1.1. Date generale 4
1.2. Obiectul de activitate 5
1.3. Produsele fabricate 5
1.4. Structura organizatorica si salariatii 6
1.5. Mediul de afaceri 8
1.6. Analiza performantei firmei 9
Capitolul II: CADRUL LEGISLATIV ÎN ROMÂNIA PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT 13
2.2. Prevederi legislative privind impozitul pe profit 13
2.2.1. Dispozitii generale 13
2.2.2. Calculul impozitului pe profit: 15
2.2.3. Plata impozitului pe profit 18
2.2. Aspecte contabile care influenteaza calculul impozitului pe profitul anual 18
2.3. Controlul modului de calcul, inregistrare si varsare la bugetul statului a impozitului pe profit 22
Capitolul III: STUDIU DE CAZ PRIVIND CALCULUL SI DETERMINAREA IMPOZITULUI PE PROFIT LA SC. PRODPLAST S.A 27
3.1. Activitati generatoare de cheltuieli ?i inregistrarea lor in contabilitate 27
3.2. Venituri realizate ?i inregistrarea in contabilitate 28
3.3.Determinarea impozitului pe profit la 31 decembrie 2010 32
CONCLUZII SI PROPUNERI 35
BIBLIOGRAFIE 41

EXTRAS DIN DOCUMENT

Pentru a-si desfasura activitatile, statul are nevoie de venituri pe care si le asigura din impozite prelevate atat de la persoanele fizice cat si juridice. Impozitul este o prelevare obligatorie si gratuita efectuata de catre stat asupra resurselor sau bunurilor individuale sau ale colectivitatii(in cazul nostru capitalul) si platita in bani. El constituie o sursa a finantarii cheltuielilor de interes general al statului si al administratiei locale,fiind un instrument al politicii economice,prin care se redistribuie o parte a veniturilor,putand fi stimulate investitiile si inviorarea conjuncturii economice. Impozitul reprezinta izvorul principal al formarii veniturilor bugetului de stat si al finantarii cheltuielilor publice. El este o functie crescatoare a venitului:la o rata de impunere fiscala data ,el sporeste cand venitul creste.

Impozitul este o plata care se face catre stat cu titlu definitiv si nerambursabil in schimbul carora platitorii nu pot solicita imediat statului un contraserviciu de valoare egala sau apropiata.In schimb pentru achitarea taxelor catre institutiile publice acestea se obliga sa presteze un echivalent direct si imediat.

Complexitatea economiilor contemporane genereaza numeroase dificultati in gestionarea activitatilor desfasurate de persoanele fizice sau juridice in scopul obtinerii de venituri.Aceste activitati presupun implicit si aspecte de ordin fiscal,care trebuie cunoscute si integrate in procesul decizional.

Persoana fizica este afectata de sarcina fiscala,indiferent de modul de desfasurare a activitatii sale,avand in vedere faptul ca aceasta isi poate castiga existenta prin derularea unor activitati dependente,ca angajat (pentru care datoreza contributii sociale obligatorii si impozit pe veniturile din salarii) sau organizand o activitate independenta,pe care o desfasoara ca persoana fizica autorizata (pentru care datoreaza impozit pe veniturile din activitati independente).

Indiferent de cuantumul veniturilor si de sursa de provenienta a acestora,consumul inerent de bunuri si servicii,realizat zilnic,transforma implicit fiecare persoana in suportator al impozitelor indirecte,incluse in pret (taxe vamale,accize,taxa pe valoarea adaugata).

Persoanele juridice sunt afectate in mod direct de impozitul pe profit, de impozitele si taxele locale si de contributii sociale calculate pe fondul de salarii. Agentii economici sunt implicati insa, prin lege, in retinerea si varsarea la buget a sumelor provenind din obligatiile fiscale ale angajatilor, precum si in calcularea si plata impozitelor indirecte (taxa pe valoarea adaugata). Aceste obligatii pot influenta intr-o mica masura profitul (genereaza costuri de gestionare), dar intr-o mai mare masura afecteaza lichiditatea si capacitatea de plata a persoanei juridice,datorita unor scadente de plata ce trebuie respectate.

Indiferent cat de reticenti ar fi agentii economici la ideea de fiscalitate si,implicit,la ideea de impozite, existenta de durata si in conditii de legalitate a unei firme pe piata obliga la cunoasterea si respectarea legislatiei a tarii pe teritoriul careia isi desfasoara activitatea. Chiar si pentru acei agenti economici care isi propun evitarea platii unor impozite sau taxe, este important de cunoscut prevederile legislative in domeniu pentru a alege cele mai "legale"cai in acest sens.

Atitudinea cvasigeneralizata a agentilor economici si a persoanelor fizice este de respingere a fiscalitatii,considerata impovaratoare si inechitabila. Cu toate acestea fiscalitatea exista si, in aceste conditii, legislatia in domeniu trebuie cunoscuta.

Capitolul I: PREZENTAREA GENERAL? A SC PROD PLAST SA BUCURESTI

1.1. Date generale

PRODPLAST S.A. are peste 50 de ani de experienta in domeniul prelucrarii materialelor plastice. Este recunoscuta ca lider in Romania prin performantele produselor sale si prin raportul calitate - pret.

Societatea a fost infiintata in 1957 sub denumirea de Fabrica de Mase Plastice Bucuresti. Din 1990 functioneaza ca societate pe actiuni "PRODPLAST" S.A.

S.C. PRODPLAST S.A. si-a diversificat continuu fabricatia, astfel ca, in prezent, produsele sale se adreseaza unei game foarte largi de utilizatori atat industriali cat si casnici, fiind apreciate pe piata romaneasca cat si in 25 de tari din patru continente.

Firma are in prezent 100% capital privat (romanesc si strain), fiind cotata la Bursa de Valori Bucuresti.

Date despre firma:

Sediul social: Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23. Sector 2, Bucuresti, Romania

Numarul de telefon/fax: 021- 252.35.78/021- 252.36.17

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/161/1991

Conducerea adminstrativa a societatii:

Consiliul de Supraveghere :

Pogonaru Florin Ion - Presedinte

Grigore Aurelia Gabriela - Membru

Dimitriu Matei - Membru

Directorat :

Pantazi Elena - Presedinte Directorat - Director General

Neacsu Ion - Membru Directorat - Director Economic

Vedel Alexandru - Membru Directorat - Director Fabrica Prelucrare PVC

Vladescu Anda Michaela - Membru Directorat - Director Fabrica Prelucrare PE

Capitalul social inregistrat la 31.12.2010 este 17.072.385 RON, impartit in 17.072.385 actiuni cu valoare nominala de 1 RON/actiune. Structura actionariatului la data de referinta 16.04.2010 pentru participarea la Adunarea Generala a Actionarilor, este :

- SC Nord SA = 27,59 % - actionar semnificativ

- Broadhurst Investments Limited= 12,69%

- SIF Oltenia= 11,01%

- SIF Banat - Crisana = 8,36 %

- RC2(Cyprus) Limited = 5,82%

- Alte persoane juridice si fizice = 34,53 %

Numarul total de actionari la data de 25.01.2010 este de 3.099, din care :

- persoane juridice 34 (reprezentand 82,01 %)

- persoane fizice 3.065 ( reprezentand 17,99 %)

Capitalul social diminuat, ca urmare a operatiunii de desprindere aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 19.08.2009, a fost inregistrat la Oficiul Registrului Comertului (incheierea de Sedinta a Judecatorului Delegat la Oficiul Registrului Comertului 74432/ 14.10.2009), la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare cu Certificatul de inregistrare Valori Mobiliare nr. 3130/03.12.2009 si la Depozitarul Central cu cererea nr. 33597/07.12.2009.

1.2. Obiectul de activitate

Obiectul de activitate corespunzator statutului il constituie “Fabricarea articolelor din material plastic” (PVC, politetilena,etc.) si anume:

? Realizarea de produse din masa plastica de larg consum;

? Importul si exportul de produse finite din PVC, materii prime, masini, echipamente, scule, piese de schimb;

? Tranzactii comerciale legate de activitatea de baza;

? Cumpararea si vanzarea de produse prefabricate sau fabricate din PVC;

? Realizarea de servicii, licente, patente care au legatura cu activitatea de baza.