Pagina documente » Politehnica » Studiul procesului de racire al motoarelor MAN B&W. Proiectarea si realizarea circuitului de racire

Despre lucrare

lucrare-licenta-studiul-procesului-de-racire-al-motoarelor-man-b-w.-proiectarea-si-realizarea-circuitului-de-racire
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-studiul-procesului-de-racire-al-motoarelor-man-b-w.-proiectarea-si-realizarea-circuitului-de-racire


Cuprins

CUPRINS
Cap.1 CONSIDERATII PRELIMINARE..........6
Cap.2 REALIZARI ACTUALE SI DIRECTII DE DEZVOLTARE ALE FIRMEI MAN B&W......10
2.1. Introducere........10
2.2. Programul motoarelor MC..............10
2.3. Noul centru de cercetari R&D........16
2.4. Concluzii...........20
Cap.3 CALCULUL TERMIC AL MOTORULUI MAN W6V17.5/22A.....21
3.1. Parametrii constructiv-functionali ai motorului de referinta........21
3.2. Ipotezele de calcul............22
3.3. Alegerea parametrilor initiali de calcul..........25
3.4. Calculul procesului de admisie.......38
3.5. Calculul procesului de comprimare42
3.6. Calculul procesului de ardere..........45
3.7. Calculul procesului de destindere...51
3.8. Calculul parametrilor indicati, efectivi si constructivi..54
Cap.4 BILANTUL TERMIC AL MOTORULUI MAN W6V17.5/22A......60
Cap.5 CALCULUL DE DIMENSIONARE A INSTALATIEI DE RACIRE A MOTORULUI MAN W6V17.5/22A...........65
5.1. Caracteristicile constuctiv-functionale ale instalatiei...65
5.2. Calculul pompei de racire66
5.3. Calculul racitorului de apa..............69
5.4. Elemente de exploatare a instalatiei79
Cap.6 REALIZAREA PRACTICA A CIRCUITULUI iNCHIS DE RACIRE AL MOTORULUI MAN W6V17.5/22A.........83
Cap.7 NOUL CONCEPT AL MOTORULUI INTELIGENT....95
7.1. Introducere........95
7.2. Conceptul motorului inteligent....97
7.3. Descrierea caracteristicilor motoarelor inteligente din cea de-a doua generatie...101
7.4. Avantajele conceptului de motor inteligent.............123
7.5. Exploatarea experimentala a motorului inteligent...126
7.6. Concluzii.........133
Bibliografie........135
ANEXE
Plansa nr. 1/3 SCHEMA CIRCUITULUI iNCHIS DE RACIRE AL MOTORULUI MAN W6V 17.5/22 A;
Plansa nr. 2/3 RACITORUL DE APA AL MOTORULUI MAN W6V 17.5/22 A;
Plansa nr. 3/3 DIMENSIUNILE PRINCIPALE ALE CIRCUITULUI iNCHIS DE RACIRE AL MOTORULUI MAN W6V 17.5/22 A.

EXTRAS DIN DOCUMENT

?STUDIUL PROCESULUI DE R?CIRE AL MOTOARELOR MAN B&W. PROIECTAREA SI REALIZAREA INSTALATIEI DE R?CIRE

?

Capitolul 1

CONSIDERATII PRELIMINARE

În conformitate cu tema de proiectare, prezenta lucrare contine elemente referitoare la dimensionarea instalatiei de racire a motorului naval auxiliar MAN W6V17.5/22A, precum si la realizarea practica a circuitului inchis de racire al acestei instalatii.

Lucrarea este structurata pe 7 capitole si se incheie cu prezentarea principalelor lucrari bibliografice utilizate in intocmirea proiectului si cu 3 planse reprezentand circuitul inchis de racire si racitorul de apa al instalatiei.

Am efectuat initial o succinta prezentare a celor mai recente realizari si a tendintelor de dezvoltare ale firmei producatoare de motoare diesel navale MAN B&W. În aceasta parte a lucrarii sunt mentionate centralizat principalele caracteristici constructiv-functionale ale familiei de motoare MC – cea mai performanta si mai recenta realizare a firmei, dar sunt evidentiate si directiile de dezvoltare si planurile de perspectiva ale firmei. Aceste elemente vor fi completate in ultima parte a lucrarii, in care vor fi abordate o serie de aspecte referitoare la asa-numitul concept de „motor inteligent”.

Pentru a putea dimensiona componentele instalatiei de ungere, am efectuat initial calculul termic al motorului impus prin precizarile conducatorului stiintific al proiectului, domnul prof.univ.dr.ing. Anastase Pruiu. Este vorba despre motorul MAN W6V17.5/22A, utilizat vreme de circa 35 de ani la bordul navei-scoala „Mircea”, ca motor auxiliar. În prezent, motorul se afla in boxa nr.1 a Laboratorului „Motoare in functiune” din Catedra Masini si Instalatii Navale..

Calculul termic al ciclului de functionare a fost realizat plecand atat de la valorile parametrilor functionali si constructivi ai motorului de referinta (cu valori precizate in cartea tehnica a motorului), cat si de la o serie de valori adoptate pentru unii parametri caracteristici. Am efectuat adoptarea acestor valori pe baza datelor statistice si experimentale incluse in literatura de specialitate.

Au fost astfel determinate valorile marimilor de stare ale fluidului motor in diversele etape ale procesului de functionare al motorului, precum si ale altor marimi caracteristice. În final, am determinat prin calcul valorile parametrilor indicati, efectivi si constructivi ai motorului.

Atat rezultatele intermediare ale calculului termic, cat si cele finale corespund valorilor uzuale indicate in diversele lucrari de specialitate. Mai mult, o serie de parametri finali corespund si valorilor indicate in cartea tehnica a motorului, erorile procentuale de determinare fiind total nesemnificative

În cadrul celui de-al patrulea capitol al lucrarii, am efectuat si bilantul termic al functionarii motorului de referinta. Am determinat astfel modul de repartizare a caldurii introduse prin arderea combustibilului in caldura utila (corespunzatoare lucrului mecanic dezvoltat de motor) si in diversele categorii de pierderi. Scopul acestei etape a lucrarii l-a constituit determinarea fluxului de caldura necesar a fi preluat de instalatia de racire a motorului – element fundamental pentru dimensionarea componentelor acestei instalatii. Si in cadrul bilantului termic, rezultatele obtinute corespund valorilor uzuale indicate in literatura de specialitate.

Capitolul 5 al prezentului proiect de diploma cuprinde elementele de dimensionare a componentelor instalatiei de racire. Plecand de la datele obtinute in precedentele capitole, sunt determinate prin calcul principalele caracteristici constructiv-functionale ale pompelor de racire si ale racitorului de apa. Rezultatele obtinute corespund specificatiei tehnice a motorului referitoare la parametrii constuctivi si functionali ai acestor componente. În cadrul acestui capitol mai sunt incluse si o serie de elemente de exploatare a instalatiei de racire.

În cadrul proiectului, am efectuat si realizarea practica a circuitului inchis de racire pentru motorul MAN W6V17.5/22A din boxa nr.1. Etapele acestei activitati sunt descrise in cel de-al saselea capitol al lucrarii. Pe langa schemele instalatiei realizate (prezentate in plansele 1/3 si 2/3), sunt incluse in acest penultim capitol si o serie de fotografii ale diverselor stadii de realizare practica a circuitului de racire.

În ultimul capitol al lucrarii, sunt prezentate o serie de elemente de noutate referitoare la cele mai performante constructii de motoare diesel navale din actuala perioada. Este vorba de cele mai recente realizari ale firmei “MAN B&W”, care a dezvoltat proiectul de fabricare a unor motoare lente, cu cap de cruce, a caror functionare este controlata de calculator – asa-numitele “motoare inteligente”.

Pentru realizarea unui motor diesel naval cu performante economice si de fiabilitate net superioare fata de constructiile clasice, este necesara utilizarea unui sistem care sa protejeze motorul impotriva defectiunilor cauzate de suprasarcini, de lipsa intretinerii, de unele reglaje defectuoase etc. S-a recurs la utilizarea unui astfel de sistem de supraveghere a conditiilor de functionare pentru evaluarea comportamentului motorului, mentinerea performantelor acestuia in limitele prescrise si reducerea semnificativa a uzurilor.

În cadrul acestui ultim capitol al lucrarii, este prezentat conceptul de „motor inteligent”, este descris noul sistem de actionare a pompelor de injectie si a supapelor de evacuare, coordonat de un sistem electronic de supraveghere si control. Sunt precizate, de asemenea, avantajele utilizarii acestor noi constructii de motoare navale, precum si unele aspecte referitoare la exploatarea lor initiala.

Capitolul 2

REALIZ?RI ACTUALE SI DIRECTII DE DEZVOLTARE ALE FIRMEI “MAN B&W”

2.1. Introducere

Concurenta acerba dintre firmele producatoare de motoare diesel navale conduce implicit la o continua dezvoltare a performantelor tehnico-economice ale motoarelor realizate. În cadrul acestei concurente, firma B&W produce, incepand cu anul 1982, motoarele din familia MC care reprezinta la ora actuala unele dintre cele mai performante motoare existente pe plan mondial. Standardul ridicat al acestor motoare este datorat unei continue evolutii si imbunatatiri a elementelor lor de baza.