Pagina documente » Drept » Traficul si consumul ilicit de droguri

Despre lucrare

lucrare-licenta-traficul-si-consumul-ilicit-de-droguri
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-traficul-si-consumul-ilicit-de-droguri


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I .INTRODUCERE.......... .........1
CAPITOLUL II. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DROGURILE,
TRAFICUL SI CONSUMUL ILICIT DE DROGURI
2.1.Istoricul drogurilor, clasificarea drogurilor si consecintele consumului de droguri......... 6
2.2. Acceptiunile termenilor de drog, toleranta, obisnuinta, toxicomanie, dependenta,
utilizare nociva si sevraj ......... 10
2.3. Droguri licite si droguri ilicite. Analiza comparata a fenomenului de consum
licit si consum ilicit de droguri ............. 14
2.4.Caracteristicile, evolutia si tendintele manifestate de traficul ilicit si abuzul de droguri pe plan intern si international ... 18
2.5.Necesitatea prevenirii si combaterii traficului si consumului ilicit de droguri . 22
2.6. Tratamentul juridic al stupefiantelor si al substantelor psihotrope in lumina
conventiilor internationale, in legislatia tarilor Uniunii Europene si a altor state .... 24
CAPITOLUL III. TRATAMENTUL JURIDICO-PENAL AL INFRACTIUNILOR
CUPRINSE iN LEGEA NR.143/2000 PRIVIND COMBATEREA TRAFICULUI SI CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI SI LEGEA NR. 300/2002 PRIVIND REGIMUL PRECURSORILOR FOLOSITI LA FABRICAREA ILICITA A DROGURILOR iN ROMiNIA.
3.1.Caracterizarea politicii penale de lupta impotriva drogurilor ............34
3.2. Tratamentul juridic al infractiunilor privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri.. 37
3.3.Tratamentul juridic privind operatiile ilicite cu precursori ... 55
3.4. Analiza aspectelor specifice faptelor privind circulatia si consumul ilicit de droguri pentru folos propriu 60
CONCLUZII SI RECOMANDARI ............. 61
BIBLIOGRAFIE.... 65
.
ANEXE ............ 67

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare este determinata de faptul ca, in ultimii ani, flagelul drogurilor reprezinta fenomenul cel mai complex, profund si tragic al lumii contemporane, in conditiile in care, anual, miliarde de dolari si sute de mii de oameni sunt angrenati in acest mariaj al mortii numit „Traficul si consumul ilicit de droguri”. În perspectiva anilor viitori, amploarea acestui fenomen este deosebit de ingrijoratoare si datorita faptului ca nu exista o statistica clara si precisa a productiei, traficului, consumului si numarului celor decedati din cauza drogurilor.

Criminalitatea creata de droguri, prin consecintele sale de ordin social, economic, medical, cultural si politic cauzeaza prejudicii considerabile nu numai intereselor de stat, dar si celor ale societatii, ale multor persoane particulare, atenteaza la viata si sanatatea cetatenilor, influenteaza in mod demoralizator asupra constiintei si comportamentului oamenilor.

Îngrijorarea specialistilor in materie (medici, psihologi, sociologi, profesori, ziaristi, functionari din diferite organisme statale, specialisti cooptati in organizatii neguvernamentale) este alimentata, in primul rand, de mondializarea crescanda a acestei problematici si de stergerea, tot mai rapida, a distinctiei, existente intr-o recenta anterioritate, intre tarile producatoare, consumatoare si de tranzit.

Un exemplu elocvent, din acest punct de vedere, il constituie escaladarea problematicii in Romania incepand cu anul 1990, cand traficul ilicit si abuzul de droguri au surclasat toate pronosticurile specialistilor, astfel ca dintr-o tara de „tranzit” a devenit una „consumatoare de droguri”.

Alarma sociala nascuta din proliferarea, fara precedent, a drogurilor conduce la ideea, deloc multumitoare, ca strategiile de lupta adoptate impotriva acestui fenomen, in general vorbind, de catre comunitatea mondiala si de Guvernul Romaniei, in special, s-au dovedit a fi ineficiente.În prezent, traficul ilicit de droguri este o activitate criminala foarte lucrativa, cu caracter supranational, care actioneaza in conformitate cu legile economiei de piata, avand drept scop imediat alimentarea centrelor de consum si, ca finalitate, obtinerea unor enorme beneficii, ceea ce presupune, in mod justificat, interesul statului de a-si orienta, in mod cat mai eficient, propria politica in lupta antidrog, pentru apararea sanatatii propriilor cetateni si salvarea valorilor socio-morale.

Însa, fiecare stat (ba chiar colectivitatile sociale din interiorul unei tari) are anumite„particularitati”, create de asezarea geografica, de traditii, religie, cultura si nu in ultimul rand, de diversitatea si disponibilitatea drogurilor, la un anumit moment dat. Aceste specificitati trebuie corelate cu calitatea masurilor preventive si punitive luate de organele statale cu asemenea atributiuni. Iata de ce la orientarea politicii noastre, trebuie sa se ia in consideratie „profilul”traficului ilicit de droguri existent pe teritoriul Romaniei in raport cu numerosi alti factori. Or, acest lucru presupune, in primul rand, o atenta si complexa analiza si concretizare a celor trei vectori care constituie structura fenomenului aflat in discutie si anume: drogul – individul – societatea.

Actualitatea prezentei teme de cercetare este in mare masura determinata si de o contradictie a dezvoltarii obiective atat a Romaniei, cat si a Moldovei, care consta in faptul ca deseori conducatorii si membrii structurilor criminale in domeniu sunt persoane cunoscute, despre ele informand si mass-media, insa lipsa unui numar suficient de probe, mai ales in cazul traficantilor, dealerilor, nu permite tragerea lor la raspundere penala.

Acestea sunt o parte din motivele care ne-au condus sa consacram in principal, aceasta lucrare, studiului aspectelor penale, metodice, organizationale si strategice destinate combaterii traficului si consumului ilicit de droguri.

Scopul si sarcinile lucrarii. Scopul lucrarii consta in: analiza profunda atat sub aspect teoretic, cat si sub aspect practic a reglementarilor penale privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, evidentierea tendintelor comune si a specificului diferitelor tari in acest domeniu; a carentelor din legislatii si a problemelor ce au aparut in practica judiciara a Romaniei , cu propunerea solutiilor pentru optimizarea relatiilor de colaborare intre state pentru contracararea acestui fenomen si imbunatatirea legislatiilor acestora.

Pentru realizarea scopului indicat, s-au propus urmatoarele obiective:

? elucidarea notiunilor cheie din domeniul cercetat, respectiv: „trafic ilicit, consum ilicit de droguri, drog, substanta narcotica, substanta psihotropa, precursori, toleranta, toxicomanie,

dependenta, utilizare nociva si sevraj” venind cu opinii proprii in definirea acestora;

? analiza detaliata si argumentata a multiplelor tipuri si forme de droguri licite si droguri ilicite si a fenomenului de consum licit si consum ilicit de droguri, din punct de vedere juridic;

? prezentarea caracteristicilor de baza ale traficului si consumului ilicit de droguri, cat si

tendintele manifestate in prezent de acestea pe plan intern si international;

? fundamentarea necesitatii prevenirii si combaterii traficului si consumului ilicit de droguri;

? analiza comparata a tratamentului juridic aplicat stupefiantelor si substantelor psihotrope in lumina conventiilor internationale, in legislatiile unor tari europene si a altor state;

? caracterizarea Legii nr. 143/ 2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri in Romania si analiza elementelor constitutive ale infractiunilor privind drogurile si precursorii;

? formularea unor propuneri de „lege ferenda”, in scopul eficientizarii luptei impotriva flagelului drogurilor si criminalitatii organizate din Romania.

Suportul metodologic si teoretico-stiintific. Cadrul metodologic al studiului il constituie teoria de cunoastere si cea dialectica, investigatiile fundamentale si aplicative ale stiintei contemporane de drept penal si criminologie, sociologie, teoria generala a dreptului, alte domenii ale jurisprudentei, cum ar fi, spre exemplu, ramura dreptului international public, dreptul international penal etc.

În elucidarea subiectului propus spre investigare au fost utilizate si alte metode de cunoastere stiintifica, cum sunt: metoda logica, care reprezinta aplicarea procedeelor analizei si sintezei, argumentarea pe cale deductiva; metoda juridica, penal – comparativa, care consta in evidentierea trasaturilor comune si a particularitatilor reglementarilor penale privind regimul drogurilor; metoda istorica, care are la baza elucidarea sensului evenimentelor trecutului, in scopul perfectionariimecanismelor actuale de colaborare a autoritatilor legislative si executive in adoptarea unei

legislatii eficiente in domeniul cercetat; metoda cantitativa, care faciliteaza sistematizarea si evidenta legislatiei si a informatiei juridice stiintifice; metodele pedagogice si statistice, care au permis o cercetare riguros stiintifica a problematicii traficului ilicit de droguri, aceasta si ca urmare a cercetarilor efectuate si a experientei acumulate de catre autor in activitatea practica de peste trei decenii in Politia Romana, a activitatilor desfasurate in calitate de membru fondator a Fundatiei Antidrog din Romania, al Asociatiei Nationale a Tinerilor Juristi din Romania si al AsociatieiCriminalistilor din Romania.

Pentru atingerea scopurilor si realizarea obiectivelor tezei, utilizand unele metodologii de investigatie, au fost analizate dispozitiile penale ale diverselor legislatii din diferite state vizand problema in cauza si infractiunile conventionale cu semnele distinctive ale traficului si consumului ilicit de droguri pe plan intern si international, flagelul drogurilor fiind deja globalizat.

Lucrarea este bazata pe acte normative internationale, conventii, legislatii penale nationale,documente ce prevad problema data, rezultatele cercetarilor si opiniile specialistilor in domeniu.