Pagina documente » Informatica, Matematica » Utilizarea calculatorului in calculatia costurilor prin metoda pe comenzi

Despre lucrare

lucrare-licenta-utilizarea-calculatorului-in-calculatia-costurilor-prin-metoda-pe-comenzi
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-utilizarea-calculatorului-in-calculatia-costurilor-prin-metoda-pe-comenzi


Cuprins

CUPRINS
Capitolul 1.
Introducere 8
1.1 Locul si rolul agentilor economici in societate 8
1.2 Latura financiar - contabila a agentilor economici 15
1.3 Informatizarea activitatii financiar - contabile a agentilor economici 19
Capitolul 2.
Calculul costurilor 22
2.1 Definitie, metode 22
2.2 Metoda calculului pe comenzi 26
Capitolul 3.
Studiu de caz 27
3.1 Scurta prezentare 27
3.2 Activitate si rezultate 28
3.3 Costurile in studiul de caz 32
Capitolul 4.
Utilizarea calculatorului in calculatia costurilor 34
4.1 Intrari in aplicatia COST_F 34
4.2 Iesiri din aplicatia COST_F 36
4.3 Prelucrari ale aplicatiei COST_F 36
4.4 Modul de utilizare a aplicatiei COST_F 38
4.5 Aplicatia COST_C 49
Concluzii si propuneri 53
Bibliografie 55
Anexe 56

EXTRAS DIN DOCUMENT

?Utilizarea calculatorului in calculatia costurilor prin metoda pe comenziUtilizarea calculatorului in calculatia costurilor prin metoda pe comenzi?

CAPITOLUL 1.

LOCUL AGENTULUI ECONOMIC ÎN ECONOMIE

1.1. LOCUL SI ROLUL

AGENTILOR ECONOMICI ÎN SOCIETATE

Ca si in intreaga Europa de est, in ultimii ani asistam, si in Romania, la parcurgerea unei etape caracterizate prin puternice schimbari de peisaj politic, social, cultural si economic aflate in plina desfasurare.

În plan economic, aceste schimbari sunt generate de trecerea Romaniei la economia de piata, la descentralizarea economiei si la schimbarea naturii proprietatii, prin procesul de privatizare, societatile comerciale devenind, potrivit legislatiei in vigoare, societati cu capital social de stat, cooperatist, privat autohton sau strain.

În acest peisaj, trebuiesc abordate si realizate doua deziderate majore: acela de a asigura societatii bunurile materiale si serviciile necesare desfasurarii vietii si tuturor activitatilor precum si de a asigura statului veniturile necesare bugetului acestuia.

Aceste "roluri" sunt interpretate de unitatile patrimoniale, fie ele persoane juridice sau persoane fizice, fie avand sau nu scop lucrativ: regiile autonome, societatile comerciale si agricole, organizatiile cooperatiei mestesugaresti, de consum si de credit, Banca Nationala a Romaniei si organizatiile bancare, institutiile publice de subordonare centrala si locala, unitatile de asigurari sociale, asociatiile si fundatiile, sindicatele, unitatile de cult, organizatiile obstesti, alte persoane care au obtinut personalitate juridica, persoanele fizice care presteaza activitati independente autorizate in baza Decretului - Lege nr.54/1990.

Unitatile patrimoniale se infiinteaza:

1. Prin hotarari ale administratiei centrale sau ale administratiilor locale, in baza prevederilor legilor care se refera la acest scop, cu un statut de functionare si administrare propriu.

2. În baza unei sentinte judecatoresti, fie prin asocierea mai multor persoane care obtin calitatea de persoana juridica, situatie in care se intocmeste un contract de societate si aceasta va functiona si se va administra in baza unui statut de societate, deciziile fiind luate de Adunarea Generala a Asociatilor, fie prin obtinerea acestei calitati de catre o singura persoana fizica, situatie in care nu se intocmeste contract de societate si aceasta va functiona si se va administra doar in baza unui statut de societate, deciziile fiind luate prin hotarare a asociatului unic.

Legislatia din Romania care reglementeaza juridic infiintarea de societati comerciale, regii, organizatii nonprofit cuprinde, printre alte legi, hotarari de guvern, decrete, normative sau ordonante, urmatoarele:

? Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale;

? Hotararea Guvernului nr. 1039, 1040, 1041/1990 privind infiintarea societatilor pe actiuni in comertul exterior, interior, turism;

? Legea nr. 31/11990 privind societatile comerciale, amendata in 1994 cu reducerea cotei de impozit pe profit de la 45% la 38% iar in 1999 la 25% si cu ridicarea, pentru societatile comerciale infiintate dupa 1 ianuarie 1995 a scutirii de plata impozitului pe profit;

? Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului;

? Legea nr. 35/1991 privind investitiile de capital strain, modificata in 1993 prin stabilirea unui minim de capital strain investit in Romania de o persoana fizica sau juridica la 10.000 USD si apoi in 1998 la 2.000.000 lei;

? Legea nr. 36/1991 privind exploatarea agricola a pamantului, uneltelor, animalelor si realizarea de investitii de interes agricol.

Unul din cele mai importante jaloane din legislatia in vigoare pentru desfasurarea activitatii societatilor comerciale il reprezinta "Codul Comercial Roman" intrat in vigoare in 10 mai 1887.

Regiile autonome se organizeaza si functioneaza in ramurile strategice ale economiei nationale (industria de armament, industria extractiva, energetica, miniera, a gazelor naturale, comunicatii, a tutunului) si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara; regiile autonome sunt:

? de interes national si se subordoneaza guvernului;

? de interes local si se subordoneaza, ca atare, consiliilor judetene sau consiliilor municipale in raza carora isi desfasoara activitatea.

Regiile autonome pot avea in componenta lor uzine, fabrici, ateliere, servicii, sucursale sau alte subunitati prin care isi realizeaza obiectul de activitate.

Societatile comerciale sunt persoane juridice constituite, conform Legii nr. 31/1990, in una din urmatoarele forme:

? societate in nume colectiv, ale carei obligatii sociale sunt garantate de catre asociati cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata a tuturor asociatilor;

? societate in comandita simpla, ale carei obligatii sociale sunt garantate de catre asociati cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati; comanditatii raspund doar pana la nivelul aportului lor;

? societate in comandita pe actiuni, al carui capital social este impartit pe actiuni iar obligatiile sociale sunt garantate de catre asociati cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati; comanditatii sunt obligati doar la plata actiunilor lor;

? societate pe actiuni, ale carei obligatii sociale sunt garantate de catre actionari cu patrimoniul social, actionarii fiind obligati doar la plata actiunilor lor;

? societate cu raspundere limitata, ale carei obligatii sociale sunt garantate de catre asociati cu patrimoniul social; asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale.

Societatile agricole se organizeaza in baza Legii nr. 36/1991. Ele sunt formate din minimum 10 asociati si se infiinteaza printr-un act in forma autentica, pe baza unui statut privind infiintarea, functionarea si administrarea societatii, prin inscrierea in registrul special al judecatoriei, obtinand astfel calitatea de persoana juridica.

Cooperativele sunt forme de organizare a activitatii economice prin care mai multe persoane fizice constituie o intreprindere in cadrul careia, prin statut, se prevad conditiile si criteriile pe baza carora se imparte profitul intre membrii asociati

Dupa obiectul lor de activitate, cooperativele sunt cooperative mestesugaresti si cooperative de consum si credit.

Bancile sunt unitati economice specializate in operatiuni de mobilizare a banilor temporar disponibili, mijlocirea decontarilor fara numerar, acordarea de imprumuturi, emiterea instrumentelor de credit, depozitarea titlurilor de valoare, etc.

În cadrul retelei din sistemul bancar din tara noastra, Banca Nationala a Romaniei este o banca de emisie.

Institutiile publice se clasifica in:

? institutii centrale, cum sunt Presedintia Romaniei, Guvernul, ministerele si alte organe centrale precum si unitatile subordonate acestora, infiintate prin lege;

? institutii locale, cum sunt consiliile locale, consiliile judetene si al capitalei si unitatile cu personalitate juridica cu caracter bugetar subordonate acestora, infiintate prin hotarari ale consiliilor locale.

Asociatiile, fundatiile, sindicatele, organizatiile obstesti sunt denumite generic "organizatii nonprofit" si se intemeiaza in baza Legii nr. 21/1924 prin hotarare judecatoreasca.

Persoanele fizice care realizeaza acte de comert pe cont propriu sunt autorizate pe baza prevederilor Decretului Lege nr. 54/1990 prin decizie a Consiliului judetean sau al capitalei.

Restrangandu-ne strict la notiunea de agent economic, acesta este o persoana juridica sau persoana fizica care face fapte de comert.

Dictionarul limbii romane moderne, editia 1958, publicat de Editura Academiei Republicii Populare Romane defineste, la pagina 170, notiunea de comerciant ca fiind "persoana care se ocupa cu comertul privat, negustor", provenind din frantuzescul commercant sau latinescul commerciante; de asemenea, Dictionarul explicativ al limbii romane moderne, editia 1975, publicat de Editura Academiei Republicii Socialiste Romania defineste, la pagina 175, comerciantul, in acelasi mod.

Publicat in 10 mai 1887, Codul comercial roman defineste, in art.7, comerciantul ca fiind acela care face fapte de comert avand comertul ca profesiune obisnuita, precum si societatile comerciale. Aceasta definitie impune definirea, in continuare, a notiunii de fapt de comert, in acceptiunea Codului comercial roman, sau a actului de comert.

Legiuitorul, prin art.3-6 ale Codului comercial roman considera ca fapte de comert urmatoarele:

? cumparaturile de producte sau de marfuri spre a se revinde, in aceeasi forma sau prelucrate, sau spre a se inchiria; cumpararea spre a se revinde de obligatiuni ale statului sau alte titluri de credit circuland in comert, precum si vanzarea acestora;

? contractele de report asupra obligatiunilor de stat sau a altor titluri de credit circuland in comert;